ที่สุดแห่งการรอคอย !!! "เขาคิชฌกูฏ" ประกาศวัน เปิด-ปิด...นมัสการรอยพระบาทพลวง !!! อย่าพลาดปีหนึ่งมีเพียงครั้งเดียว !!!

การนมัสการรอยพระบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี 2561 ได้เผยกำหนดการ วันที่จะเปิดให้ประชาชนขึ้นนมัสการแล้ว คือตั้งแต่ วันที่ 17 มกราคม – 17 มีนาคม 2561 เริ่มบวงสรวงเปิดงาน วันที่ 15 มกราคม 2561 และ บวงสรวงปิดงาน วันที่ 17 มีนาคม 2561 ติดต่อสอบถามได้ที่ 083-782-1688 (09.00-17.00)

“เขาคิชฌกูฏ” เป็นที่ประดิษฐานของรอยพระพุทธบาทที่อยู่สูงที่สุดในประเทศไทย สูงกว่า 1,050 เมตร จากระดับน้ำทะเล ถือว่าสูงที่สุดในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ “รอยพระพุทธบาท” มีลักษณะเป็นรอยบนหินแผ่นใหญ่ มีรอยลึกประมาณ 2 เมตรเศษ กว้าง 1 เมตร ยาว 2 เมตร ค้นพบที่ยอดเขาพระบาทห่างจากที่ทำการอุทยานเขาคิชฌกูฏราว 4 กม.


เล่ากันว่า “รอยพระพุทธบาท” นี้ถูกค้นพบโดยนายพรานหาของป่าที่เดินขึ้นไปบนเขาเมื่อปี พ.ศ.2397 เดิมทีนั้นเป็นที่รู้จักกันในชื่อ “พระบาทพลวง” แต่ในปี พ.ศ.2515 พระครูธรรมสรคุณผู้เป็นหลักในการพัฒนาพระบาทพลวง ได้เสนอให้เปลี่ยนไปใช้ชื่อ “เขาคิชฌกูฏ” โดยตามพุทธประวัติ บนยอด “เขาคิชฌกูฏ” เป็นที่ตั้งของพระคันธกุฎี ที่ประทับของพระพุทธองค์ เมื่อครั้งประทับที่เมืองราชคฤห์ เพื่อเป็นที่รำลึกถึงพระองค์และแสดงถึงความเจริญในพระพุทธศาสนาอย่างสูงส่งของประเทศไทย

อ้างอิงข้อมูลจาก - Facebook เขาพระบาทพลวง จันทบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปิยะนัย เกตุทอง


HASTAG : พระบาทพลวง  นมัสการ  เขาพระบาทพลวง  2561  เขาคิชฌกูฏ  ปิด  จันทบุรี  เปิด 

ติดตามข่าวอื่นๆ