คืนนี้ห้ามพลาด!! อำนาจแรงมหาเสน่ห์ ฤกษ์แห่ง "จันทร์ซ้อนจันทร์" สวด.."คาถาอภยปริตร" ในวันมหาฤกษ์จะยิ่งเป็นมงคล!!

            ฤกษ์ "จันทร์ซ้อนจันทร์" เป็นฤกษ์ดี ที่โบราณนิยมปลุกเสกวัตถุมงคล ที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยม โชคลาภ เช่น การลงนะหน้าทอง พระลักษณ์หน้าทอง 
การประจุว่าน ประจุวัตถุมงคลเกี่ยวกับเมตตาทั้งหลายทั้งปวง ซึ่งในแต่ละปีจะมีฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์แค่วันเดียวหรือสองวันเท่านั้นบางปีก็ไม่มีเลย สำหรับฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์นั้น เป็นฤกษ์ที่ตรงกับวันจันทร์และตรงกับวันที่พระจันทร์เต็มดวง 

           สำหรับวันมหาฤกษ์มงคลนี้ เนื่องมาจากว่า พระจันทร์นั้นทางโหราศาสตร์ถือว่ามีลักษณะรูปกายผุดผ่อง มีรัศมียองใย สวยงาม ชวนหลงใหล พระจันทร์มีกำลังวัน ๑๕ เลขประจำวันจันทร์คือเลข ๒ พระประจำวันจันทร์คือพระปางห้ามญาติ หรือห้ามสมุทร โหราศาสตร์เรียกพระจันทร์ว่า "ดาวจันทร์" คนที่เกิดวันจันทร์ ส่วนใหญ่จะมีร่างกายกลมกลึง อ้อนแอ้น กิริยาวาจานุ่มนวล ชวนหลงใหล 

           ในวันจันทร์ซ้อนจันทร์นั้น คนที่มีวัตถุมงคลที่เกี่ยวกับเมตตามหานิยม ควรนำไปประจุอาคมหรือปลุกเสกเพิ่มความขลัง หรือคนที่จะลงนะหน้าทอง พระลักษณ์หน้าทอง บรรดาเกจิรู้ว่าถ้ากระทำพิธีในฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ จะเกิดประสิทธิเมฯเป็นอย่างยิ่ง และการทำพิธีเกี่ยวกับเมตตามหานิยมในวันนี้ จะต้องทำสิ่งที่เป็นด้านขาวหรือด้านดีเท่านั้น ไม่เกี่ยวกับด้านดำหรือไสยดำที่สกปรกหรือข่มเหงผู้อื่นแต่อย่างใด

           ในอดีตที่ผ่านมาสำหรับพิธีครอบเศียรพระลักษณ์หน้าทอง ในฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ของหลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว มักจะประกอบพิธีในในวันจันทร์ซ้อนจันทร์ ซึ่งตรงกับฤกษ์จันทร์ซ้อนจันทร์ ในครั้งนี้ตรงกับวัน ๑ มกราคม ๒๕๖๑  และในวันจันทร์ซ้อนจันทร์ทางศิษย์คณะ ๑ เคยจัดงานไหว้ครูและครอบเศียรพระลักษณ์หน้าทอง ณ วัดสุทัศน์แห่งนี้เป็นครั้งสุดท้าย เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๐  

           สำหรับบูชาสำหรับผู้ที่เกิดวันจันทร์ คือคาถาอภยปริตร ซึ่งถ้ายิ่งสวดในวันมหาฤกษ์ "วันจันทร์ซ้อนจันทร์" ก็จะเป็นมงคลยิ่ง  บทสวด "อภัยปริตร" พระพุทธมนต์ เป็นปริตรแห่งการให้อภัยและอโหสิกรรม 
 

          อภยปริตร

ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
พุทธานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
ธัมมานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
ยันทุนนิมิตตัง อะวะมังคะลัญจะ
โย จามะนาโป สะกุณัสสะ สัทโท
ปาปัคคะโห ทุสสุปินัง อะกันตัง
สังฆานุภาเวนะ วินาสะเมนตุ ฯ
สักกัต๎วา พุทธะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
หิตัง เทวะมะนุสสานัง    พุทธะเตะเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ    ทุกขา วูปะสะเมนตุ เต
สักกัต๎วา ธัมมะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
ปะริฬาหูปะสะมะนัง    ธัมมะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ    ภะยา วูปะสะเมนตุ เต
สักกัต๎วา สังฆะระตะนัง    โอสะถัง อุตตะมัง วะรัง
อาหุเนยยัง ปาหุเนยยัง    สังฆะเตเชนะ โสตถินา
นัสสันตุปัททะวา สัพเพ    โรคา วูปะสะเมนตุ เต ฯ


 

อานิสงส์การสวดพระคาถา

                  สวดบูชาป้องกันอันตรายต่างๆ ให้พ้นจากภัยพิบัติทั้งปวง อานุภาพเพื่อแก้ลางร้าย เหตุร้าย ฝันร้ายทำลายสิ่งอัปมงคลทั้งปวงให้มลายสิ้น แม้ว่าเกิดนิมิตฝันไม่ดี เกิดอาเพศสังหรณ์ใจไปในทางที่ไม่ดีให้สวดพระคาถานี้จะกลับให้เกิดเป็นความดีขึ้น แม้จะมีเคราะห์ร้ายต่างๆ เกิดขึ้น ให้ทำน้ำมนต์อาบเสียด้วย และหากมีฝันดี ลางดี ก็เพิ่มพลังให้ดียิ่งขึ้น หมั่นเจริญภาวนาไว้ เกิดสิริมงคลยิ่งนัก สามารถสวดคาถาได้ตอนเช้าหลังจากตื่นนอน และก่อนนอนด้วย ยิ่งให้คุณแก่ผู้สวดภาวนา อานุภาพดาวนพเคราะห์นั้น สามารถคุ้มครองเราให้พ้นจากการเคราะห์ร้าย กลายเป็นเคราะห์ดี หรือหนักกลายเป็นเบา ทำให้ศํตรูกลายเป็นมิตร ทำให้คนที่เกลียดชังเรากลายเป็นรักใคร่ หรือแม้เมื่อพระราหูดวงร้ายเสวยอายุ ดาวอื่นๆอีกทั้งเจ็ดแปดดวงที่เป็นมิตรกับเราอยู่นั้นก็จะเมตตาช่วยป้องกันมิ ให้พระราหูดวงร้ายเสวยอายุแก่เราได้ ชีวิตของมนุษย์ทุกคนในโลกนี้ย่อมเกี่ยวสัมพันธ์อยู่ในอำนาจของดวงดาวทั้ง เก้าดวง หากสวดอภัยปริตรก่อนนอนทุกคืน  จะทำให้หลับสบาย  ไม่ฝันร้าย

                 การสวดอภัยปริตรเชื่อว่า  อานุภาพของพระรัตนตรัยจะช่วยขจัดปัดเป่าลางร้ายและสิ่งอันเป็นอัปมงคลทั้งหลายอันเกิดจากเสียงสัตว์ต่างๆ และธรรมชาติอื่นๆ ตลอดจนลางร้ายที่ปรากฏทางความฝันให้พินาศไปสิ้นฯ

ที่มาจาก : http://www.watpitch.com

              เพจ พิพิธภัณฑ์ หลวงปู่กาหลง เขี้ยวแก้ว Luang pu Kalong museum

              เพจ กุมาร กุมารี มหามนตรา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG : ฤกษ์ดี  จันทร์ซ้อนจันทร์  เมตตามหานิยม 

ติดตามข่าวอื่นๆ