ทช.เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางทะเล เพื่อป้องกันเหตุร้ายช่วงปีใหม่ สร้างความปลอดภัยและความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว!!!

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) กล่าวว่า ตามที่รัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 เห็นชอบให้มีวันหยุดราชการในช่วงปีใหม่ติดต่อกันหลายวัน จึงสั่งการให้หน่วยงานต่างๆ ดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้แก่พี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวพร้อมเพิ่มมาตรการป้องกันภัยอย่างเข้มข้นระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 2 มกราคม 2561

 

 

เพื่อเป็นการตอบสนองนโยบายของรัฐบาล กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการกำลังจัดตั้งศูนย์ประสานและบริการนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเลที่อยู่ในความรับผิดชอบของกรมฯ เข้าปฏิบัติหน้าที่ประจำสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล เช่น ท่าเทียบเรือ หรือชายหาด ทั้งฝั่งอ่าวไทยและอันดามันในการอำนวยความสะดวกและรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ 

โดยเจ้าหน้าที่ผู้มีประสบการณ์และมีความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานทางทะเลและอุปกรณ์ เช่น รถยนต์ เรือ อุปกรณ์ช่วยชีวิต เพื่อเป็นศูนย์บริการข้อมูลการท่องเที่ยว ให้คำแนะนำปรึกษานักท่องเที่ยวที่ถูกเอารัดเอาเปรียบ แนะนำเส้นทาง จัดทำคู่มือแนะนำแหล่งท่องเที่ยว และให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยวตามความต้องการทั้งทางบกและทางทะเล ตลอดจนแก้ไขปัญหาเบื้องต้น โดยมีเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ฯ ตลอด 24 ชั่วโมง ซึ่งกรมได้มีเจ้าหน้าที่ออกปฏิบัติการทั้งสิ้น 319 นาย รถยนต์ 47 คัน เรือปฏิบัติการ 42 ลำ

 

 

ซึ่งที่เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2560 ที่ผ่านมากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กำหนดให้มีพิธีปล่อยขบวนเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจกับเจ้าหน้าที่ และเพื่อประสานสัมพันธ์ สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวบริเวณหาดป่าตอง จังหวัดภูเก็ต ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 100 นาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนราชการในจังหวัดภูเก็ต จำนวน 400 นาย 

 


 


ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดภูเก็ต สำนักป้องกันบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดภูเก็ต ตำรวจท่องเที่ยว ทหารเรือ ตำรวจน้ำ เทศบาลป่าตอง และองค์กรเอกชนอื่นๆ รวมทั้งสิ้นประมาณ 500 นาย และในวันที่ 29 ธันวาคม 2560 จะกำหนดเปิดศูนย์ประสานและบริการนักท่องเที่ยวประจำพื้นที่ชายหาดและสถานที่ท่องเที่ยวทางทะเล บริเวณท่าเทียบเรือคลองสน จังหวัดตรัง ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง จำนวน 80 นาย พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สังกัดส่วนราชการในจังหวัดตรัง จำนวน 70 นาย ซึ่งประกอบด้วย สำนักงานจังหวัดตรัง ตำรวจน้ำตรัง ตำรวจภูธรสิเกา อ.สิเกา และองค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน รวมทั้งสิ้นประมาณ 150 นาย

 

 

อย่างไรก็ตามเพื่อเป็นการรักษาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งให้คงความสวยงามจึงขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวช่วยกันดูแลสถานที่ท่องเที่ยวให้มีความสะอาดปลอดภัยเพื่อให้การท่องเที่ยวมีความยั่งยืน โดยเฉพาะการส่งเสริมมาตรการชายหาดปลอดบุหรี่ซึ่งเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อติ บุญเสริม


HASTAG : ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวทางทะเล  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.)  ความปลอดภัย  นักท่องเที่ยว 

ติดตามข่าวอื่นๆ