สุพรรณบุรี..!! กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ ร่วมกับ พมจ.สุพรรณบุรีมอบเก้าอี้สุขาพาสุข

ที่หอประชุมวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จังหวัดสุพรรณบุรี นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานมอบเก้าอี้สุขาพาสุข ให้กับผู้สูงอายุ และคนพิการจังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 500 ชุด โดยมีนายสมาน คุณากรไพบูลย์ พร้อมครอบครัว นายดนัย จันทร์เจ้าฉาย นักคิด นักเขียน และวิทยากรชื่อดัง ซึ่งเป็นตัวแทนกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มาบรรยายเกี่ยวกับการเสียสละการให้โดยไม่หวังสิ่งตอบแทน  มีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมพิธี

โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข เป็นความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุพรรณบุรี ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรคนพิการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รัฐบาลได้ตระหนักถึงคุณค่าและให้ความสำคัญเกี่ยวกับการส่งเสริมการเข้าถึงสิทธิประโยชน์ และสวัสดิการสำหรับคนพิการและผู้สูงอายุ เพื่อไม่ให้ปฎิบัติโดยไม่เป็นธรรม หรือการออกแบบสำหรับทุกคน เพื่อเติมเต็มความต้องการของมนุษย์

 


นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์จำกัด กล่าวว่า ตนเป็นผู้ที่มีปัญหาเรื่องหัวเข่าเสื่อมและผ่าตัดเปลื่ยนหัวเข่าเมื่อปี 2552 หลังผ่าตัดแล้วมีปัญหาขับถ่าย ถ้ามีสุขภัณฑ์ระบบแบบชักโครกก็ไม่มีปัญหา แต่ถ้าเป็นนั่งยองๆจะมีปัญหามากในเวลาขับถ่าย จึงนึกถึงผู้พิการทางขาและผู้สูงอายุที่จะเจอกับปัญหาดังกล่าว ตนและครอบครัวจึงได้จัดทำโครงการ “เก้าอี้ สุขาพาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขมากขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  โดยมอบให้ทั้ง 77  จังหวัดทั่วประเทศไทย และประเทศเพื่อนบ้าน เช่น ลาว พม่า และประเทศกัมพูชา ประเทศล่ะ 2,000 ชุด ซึ่งได้ส่งมอบไปแล้ว รวมทั้งสิ้นจำนวน  44,915 ชุด ขณะเดียวกันเตรียมต่อยอดเปิดรับบริจาคสมทบทุนเก้าอี้ ตัวละ 150 บาท เพื่อส่งมอบให้แก่ผู้ที่ยังขาดแคลนในพื้นที่ต่างๆ

สำหรับเก้าอี้พาสุข มีรูปร่างกะทัดรัด มีความแข็งแรงรับน้ำหนักได้ 120 กิโลกรัม และสามารถพับเก็บและประกอบใช้งานได้ทันที โดยการส่งเสริมการจัดสภาพแวดล้อมที่ปราศจากอุปสรรคต่อการมีส่วนร่วมของคนพิการและผู้สูงอายุที่เป็นยุทธศาสตร์หนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและผู้สูงอายุ ให้มีสิทธิอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ภาพ/ข่าว มงคล สว่างศรี ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สุพรรณบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายมงคล สว่างศร


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ