เกราะเพชรแห่งพุทธะจะคุ้มครอง!! เคล็ดการใช้ “พระคาถาชินบัญชร” ผู้รู้แนะไว้ แต่ละบทใช้อย่างไร มีอานุภาพด้านไหน?

สุดยอดแห่งพระคาถาศักดิ์สิทธิ์  “ชินบัญชร”  ที่ “สมเด็จพุฒาจารย์โต พรหมรังสี”  ค้นพบและนำมาเรียบเรียงแต่ยังคงความหมายเดิมไว้ นิยมสวดกันมากเพราะเชื่อว่ามีอานุภาพสูง  เนื้อหาในพระคาถาชินบัญชรเป็นการอัญเชิญพระพุทธเจ้า 28 พระองค์ อัญเชิญพระสาวก 80 องค์  อาราธนาพระสูตรต่างๆมาคุ้มครองเป็นกำแพงแก้วสถิตย์ตามจุดต่างๆของร่างกาย อาทิ ศีรษะ ดวงตา หน้าอก ซึ่งการสวดนี้เพื่อเป็นการระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้า พระสังฆเจ้า เป็นที่พึ่งที่ระลึก เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เรียกสติให้กับตนเอง  หากแต่อานุภาพเหนือประมาณของพระคาถาชินบัญชรอันเปรียบได้กับเกราะเพชรที่คุ้มครองให้ผู้สวดรอดปลอดภัยจากอันตราย จึงถือเป็นสุดยอดพระคาถาศักดิ์สิทธิ์ที่นิยมสวดในการสะเดาะเคราะห์ต่างๆ  หรือ สวดในพิธีกรรมปลุกเสกวัตถุมงคลอีกด้วย 

สำหรับคาถาชินบัญชรมี 15 บท ล้วนแต่มีความหมายอันเป็นมงคล ผู้รู้หลายท่านจึงมีเคล็ดลับในการใช้คาถาแต่ละบท เช่น เคล็ดลับการสวดการใช้พระคาถาชินบัญชร บทความโดย อาจารย์ตั้ม ศรีนเรศพยากรณ์ ที่ได้แนะนำไว้ดังนี้

 

 ๑.อาราธนาพระสมเด็จไปกับตัว ให้ใช้พระคาถาที่ ๓

คาถาที่ ๓

สีเส ปะติฏฐิโต มัยหัง พุทโธ ธัมโม ทะวิโรจะเน

สังโฆ ปะติฏฐิโต มัยหัง อุเร สัพพะคุณากะโร

หรือให้ใช้พระคาถานำ (๔ วรรคแรกของพระคาถาชินบัญชร) เป็น คาถาบูชาพระสมเด็จดังนี้

ปุตตะกาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง

อัตถิกาเย กายะ ญายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตะวา

 

๒. สำหรับ ศิลปิน นักพูด นักแสดง ให้ใช้พระคาถาที่ ๗ ดังนี้

คาถาที่ ๗

กุมาระกัสสะโป เถโร มะเหสี จิตตะวาทะโก

โส มัยหัง วะทะเน นิจจัง ปะติฏฐาสิ คุณากะโร

 

 ๓. สำหรับเสกน้ำล้างหน้า หรือ เสกแป้ง เพื่อความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม ให้ใช้พระคาถาที่ ๘ ดังนี้

คาถาที่ ๘

ปุณโณ อังคุลิมาโล จะ อุปาลีนันทะสีวะลี

เถรา ปัญจะ อิเม ชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ

 

 ๔. แคล้วคลาดภัยอันตรายต่างๆ ให้ใช้พระคาถาที่ ๙ ดังนี้

คาถาที่ ๙

เสสาสีติ มะหาเถรา วิชิตา ชินะสาวะกา

เอตาสีติ มะหาเถรา ชิตะวันโต ชิโนระสา

ชะลันตา สีละเตเชนะ อังคะมังเคสุ สัณฐิตา

 

๕.การคงกระพัน ป้องกันการถูกทำร้ายด้วยอาวุธต่างๆ ให้ใช้พระคาถาที่ ๑๐ ดังนี้

คาถาที่ ๑๐

ระตะนัง ปุรุโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

 

๖.ป้องกันโรคการเจ็บป่วย ให้ใช้พระคาถาที่ ๑๓ ดังนี้

คาถาที่ ๑๓

อะเสสา วินะยัง ยันตุ อะนันตะ ชินะ เตชะสา

วะสะโต เม สะกิจเจนะ สะทา สัมพุทธะ ปัญชะเร


๗.อาราธนาให้พระคุ้มครองเพื่อความปลอดภัย ขณะไปในที่ต่างๆ ติดต่อการงาน ฯลฯ ให้ใช้ พระคาถาที่ ๑๔ ดังนี้

คาถาที่ ๑๔

ชินะปัญชะระมัชฌัมหิ วิหะรันตัง มะฮีตะเล

สะทา ปาเลนตุ มัง สัพเพ เต มะหาปุริสาสะภา

 

๘.ภาวนาให้เล่าเรียนสำเร็จให้ใช้พระคาถาที่ ๕ ดังนี้

คาถาที่ ๕

ทักขิเณ สะวะเน มัยหัง อาสุง อานันทะราหุลา

กัสสะโป จะ มะหานาโม อุภาสุง วามะโสตะเก

 

๙. ภาวนาให้สง่าราศี เมื่อต้องออกงาน ไปร่วมพิธีการต่างๆ หรือปรากฏตัวในที่สาธารณะให้ใช้พระคาถาที่ ๖ ดังนี้

คาถาที่ ๖

เกสัณโต ปิฏฐิภาคัสมิง สุริโย วะ ปะภังกะโร

นิสินโน สิริสัมปันโน โสภิโต มุนิปุงคะโว

 

๑๐.ป้องกันภูติผีปีศาจต่างๆ ให้ใช้พระคาถาที่ ๑๐-๑๑ ดังนี้

คาถาที่ ๑๐-๑๑

ระตะนัง ปุรุโต อาสิ ทักขิเณ เมตตะ สุตตะกัง

ธะชัคคัง ปัจฉะโต อาสิ วาเม อังคุลิมาละกัง

ขันธะโมระปะริตตัญจะ อาฏานาฏิยะสุตตะกัง

อากาเส ฉะทะนัง อาสิ เสสา ปาการะสัณฐิตา

 

 

 

๑๑.สำหรับทำน้ำมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล เมตตามหานิยม ให้ใช้พระคาถาที่ ๘ ดังนี้

คาถาที่ ๘

ปุณโณ อังคุลิมาโลจะ อุปะลี นันทะสีวะลี

เถรา ปัญจะอิเมชาตา นะลาเต ติละกา มะมะ.

 

 

 

ขอบคุณข้อมูล : บทความ  อ. ตั้ม  ศรีนเรศพยากรณ์  FB : สิริชัย สุวรรณประภา  https://web.facebook.com/notes/สิริชัย-สุวรรณประภา/เคล็ดลับการสวดการใช้พระคาถาชินบัญชร/347293965295698/?_rdc=1&_rdr

เครดิตภาพ : http://www.luangputo.com, เพจ : หลวงพ่อโต


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : พระคาถาชินบัญชร  คาถาชินบัญชร  สมเด็จโต พรหมรังสี  ชินบัญชรคาถา  ของขลัง 

ติดตามข่าวอื่นๆ