“ งานเข้าขนส่งทางบก ” ผู้ประกอบการกลุ่มรถทัวร์ 2 ชั้น เตรียมจดทะเบียน สมาคมรถ 2 ชั้นแห่งประเทศไทย

นายดุสิต บุญช่วยเหลือ ประธานกรรมการบริษัทบุญช่วยเหลือจำกัด ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวสำนักข่าวทีนิวส์ว่า ที่เราต้องตั้งสมาคมรถ 2 ชั้นแห่งประเทศไทยนี้ขึ้นมาเพราะ ปัจจุบัน บรรดารถ 2 ชั้น เป็นจำเลยต่อสังคม ตลอดมา เพราะถูกกล่าวหาว่าเป็นรถสูง 4.30 เมตร การทรงตัว - การประกอบ คัชซี ไม่ได้มาตรฐาน เหมือนกับเป็นการดูถูกภูมิปัญญาคนไทย และเอื้อประโยชน์ ให้กับรถต่างประเทศ ที่เข้ามาเป็นจำนวนมาก ในปัจจุบัน ตามที่พวกเราได้พบได้เห็นกันอยู่ คำเหล่านี้ทำให้พวกเราที่เป็นผู้ประกอบการรู้สึกเจ็บปวดเป็นอย่างยิ่งเราลงทุนคันละ 4.5 ล้าน-7 ล้านบาท รถมีมากกว่า 5 พันคัน สังคมไม่เคยมองไปที่ พนักงานขับรถ ที่ไม่มีคุณภาพ ไม่มีประสบการณ์ ประกอบกับเจ้าของรถไม่เช็คหรือสอบสัมภาษณ์ คนขับ พอมาสมัครก็รับเลย นี่คือจุดอ่อนของพวกเรา

ใช้เหตุผลง่ายๆว่าคนขับหาอยาก แต่ไม่คิดบ้าง นี้แหละคือ ปัญหา เพราะทำให้เกิดอุบัติเหตุ จน รถ 2 ชั้น เป็นจำเลยต่อสังคมในปัจจุบัน และเป็นช่องว่างให้ กรมการขนส่งทางบก ออกกฎระเบียบ มาควบคุมรถ มากขึ้น อีกส่วนหนึ่ง ที่เกิดขึ้นเพราะรถคันอื่น ทำให้เกิดอุบัติเหตุ ก็มาโทษและมองมาที่รถ 2 ชั้น ยกตัวอย่างเช่น ที่ ถนนมิตรภาพ ที่ อ.มวกเหล็ก รถข้ามเลนมาชน รถทัวร์ 2 ชั้น ก็มาตั้งข้อสันนิฐานเอาผิดกับ รถ 2 ชั้น "ความเป็นธรรมในสังคมไม่ให้ พวกเราเลย"ปัจจุบันรถตู้เกิดอุบัติเหตุ ตายยกคันเกิดขึ้นหลายครั้ง เมื่อเที่ยบกับรถ 2 ชั้น ที่เกิดอุบัติเหตุแทบเที่ยบเปอเซ็นต์ กันไม่ได้เลย เมื่อพูดถึง คนขับรถ กล่าวคือในอตีด อายุ 25 ปี ถึงจะทำใบอนุญาต ขับขี่ได้ ต่อมาเมื่อ 20 กว่าปีก่อน ลดลงมา เหลืออายุ 20 ปี ก็ทำได้


การออกใบอนุญาต ของกรมการขนส่งก็ออกง่ายๆ จนเกินไป และในที่สุดก็เป็นต้นเหตุ ของเรื่องที่เกิดขึ้น สังคมไม่เคยมอง ว่าต้นเหตุมาจากคนขับ ที่ กรมการขนส่งทางบก ออกใบอนุญาตขับขี่ ให้คนขับบ้างว่า "หละหลวม" แต่ปัจจุบัน ดีขึ้นมีการตรวจสอบ ประวัติอาชญากรรม สอนขับรถจริงๆ นี่เป็นเรื่องที่ผู้ประกอบการเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งเหตุผลทั้งหมดนี้เป็นเรื่องที่พวกเราจะต้องช่วยกันในทุกๆเรื่อง ทั้งเพื่อความปลอดภัยทั้งชีวิต และทรัพย์ ของประชาชน และกู้มาซึ่งขื่อเสียง ของ คนที่มีรถ 2 ชั้นในประเทศไทย ก่อนที่พวกเราจะไม่มีที่ยืนโดยการจัดตั้งสมาคมรถทัวร์ 2 ชั้น แห่งประเทศไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ ของสมาคมฯดังนี้

1,เพื่อช่วยเหลือดูแล ซึ่งกันและกันระหว่างสมาชิก และบุคคลทั่วไปที่ประกอบธุระกิจรถทัวร์ 2 ชั้น

2,กำกับดูแลเพื่อให้ผู้ประกอบการไม่ประพฤติปฏิบัติสิ่งผิดกฎหมาย และช่วยกันป้องกันบุคคลที่แอบแฝงเข้ามากระทำความผิด ทำให้ชื่อเสียงรถทัวร์ 2 ชั้น เป็นจำเลยต่อสังคม

3,ช่วยกันคัดเลือกพนักงานขับรถ ไม่เสพ ไม่ดื่ม เพื่อให้มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบต่อ ชีวิตและทรัพย์สินของผู้โดยสาร

4,รวมตัวกันเพื่อช่วยเหลือสังคม เช่น ช่วยเหลือประชาชน ที่ประสบเหตุต่างๆ

4,1 อุทกภัย อัคคีภัย วาตภัย และเหตุอื่นๆ

และ 5, สมาคมนี้ จะไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง-ไม่จัดตั้งโต๊ะบิลเลียด และยาเสพติด

ศิริพงษ์  กลิ่นทวี  ทีมข่าวเฉพาะกิจ  สำนักข่าวทีนิวส์  ศูนย์ข่าวภาคตะวันออก 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายศิริพงษ์ กลิ่นทวี (โจ้)


HASTAG : สมาคมรถ 2 ชั้นแห่งประเทศไทย  เตรียมจดทะเบียน  กลุ่มรถทัวร์ 2 ชั้นไม่ประจำทาง  งานเข้าขนส่งทางบก  จังหวัดชลบุรี 

ติดตามข่าวอื่นๆ