“ปีจอขอให้ร่าเริง” สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ พระราชทาน ส.ค.ส. ปีใหม่ พ.ศ. 2561 ให้กับคนไทย

เพจเฟซบุ้ค ......เรารัก สมเด็จพระเทพ ฯ : Our Beloved Princess Maha Chakri Sirindhorn    ได้เผยแพร่ข้อมูลความว่า สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์ สุนัข 2 ภาพ 

ภาพฝีพระหัตถ์ภาพแรก- เป็นภาพสุนัขหูตั้ง ตากลมโต สีน้ำตาล ลักษณะหูตั้งและตากลมโตนั้น แสดงถึงความฉลาดเฉลียว ใฝ่รู้ใฝ่เรียน อีกทั้งสุนัขตัวนี้มีหน้าตาเบิกบานต้อนรับปีใหม่ เปรียบดังว่าปีจอปีนี้ทุกคนจะมีแต่ความสุขตลอดปี ดังพรพระราชทาน “ปีจอขอให้ร่าเริง”

ภาพฝีพระหัตถ์ภาพที่สอง - เป็นภาพสุนัขพันธุ์ดัชชุน (Dachshund) หรือ พันธุ์ไส้กรอก สายพันธุ์เยอรมัน ที่มีลักษณะเตี้ยล่ำ ฉลาด มีลักษณะเฉพาะตัวคือชอบไล่ล่า โดยเฉพาะตัวแบดเจอร์ (Badgers) ในภาษาเยอรมันคำว่า Dach แปลว่า ตัวแบดเจอร์ (Badgers)

ส่วนคำว่า Hund แปลว่า หมา เป็นที่มาของ คำว่า Dachshund หมาไล่แบดเจอร์ แต่ในครั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานภาพฝีพระหัตถ์สุนัขพันธุ์ไส้กรอกอารมณ์ดี มีชีวิตชีวา ขึ้นไปนอนบนหลังคาบ้านอย่างมีความสุข พร้อมคำที่ทรงบรรยายใต้ภาพว่า "DACHAHUND หมาหลังคา = หมาไส้กรอก"

ในภาษาเยอรมัน คำว่า Dach นอกจากแปลว่า ตัวแบดเจอร์ (Badgers) แล้วยังมีอีกความหมายหนึ่งว่าหลังคา ในที่นี้ Dachshund จึงแปลว่า หมาหลังคา  ในการนี้ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ลายพระหัตถ์ ความว่า  “ส.ค.ส. ๒๕๖๑ ปีจอขอให้ร่าเริง ปีเอ๋ยปีจอหมา ไปที่ไหนก็วิ่งมากันเป็นฝูง วิ่งตามติดปล่อยได้ไม่ต้องจูง

ไล่แมว แมวขึ้นที่สูงไล่ไม่ทัน หมาเล็กใหญ่ล้วนเป็นเพื่อนเก่าแก่ เป็นเพื่อนแท้น่าเอ็นดูอยู่กับฉัน ถึงปีจอขอให้เป็นเพื่อนกัน ให้สุขสันต์เริงร่าทุกนาที” 


ถือเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงพระราชทานส.ค.ส.ให้กับคนไทยเรื่อยมาในทุกปี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อาทิตย์ เจิดจรัส


HASTAG : ปีจอ2561  ส.ค.ส  สมเด็จพระเทพ  ส.ค.ส.พระราชทาน  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา 

ติดตามข่าวอื่นๆ