โดนแล้ว!!! ปปช.ชี้มูล หมอโด่ง เลขาบุญทรง พบรวยผิดปกติโกงข้าวจีทูจี ลุยยึด 896 ล้านคืนแผ่นดิน

จากกรณีสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) นัดประชุมในวันนี้ (30 พ.ย.)โดยจะมีการแถลงชี้มูลความผิด พ.ต.นายแพทย์วีรวุฒิ วัจนะพุกกะ หรือ หมอโด่ง อดีตเลขานุการนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กรณีการร่ำรวยผิดปกติที่เกี่ยวกับโครงการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) หลังจากตรวจสอบพบว่า นพ.วีระวุฒิ เข้าข่ายมีพฤติการณ์ทรัพย์สินร่ำรวยผิดปกติ ซึ่งตามกระบวนการหลังจากที่ป.ป.ช.ชี้มูลความผิดร่ำรวยผิดปกติแล้ว จะส่งเรื่องให้ศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งยึดทรัพย์ให้ตกเป็นของแผ่นดินต่อไป

ทั้งนี้นายวรวิทย์ สุขบุญ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. แถลงมติป.ป.ช.ชี้มูล พ.ต.นพ.วีรวุฒิ อดีตเลขานุการ นายบุญทรง ซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ที่ ป.ป.ช. กล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการทุจริตระบายข้าวแบบจีทูจี ว่ามีพฤติการณ์ร่ำรวยผิดปกติ โดย ป.ป.ช.ตรวจสอบพบว่า มีกระแสการเงินเคลื่อนไหวผิดปกติจำนวนมาก และยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินไปอยู่ในชื่อของ นางสาวชุฏิมา อดีตคู่สมรส พร้อมเครือญาติและบุคคลใกล้ชิด โดยไม่สามารถชี้แจงที่มาของทรัพย์สินได้


ป.ป.ช. จึงมีมติชี้ว่า พ.ต.นพ.วีรวุฒิ ร่ำรวยผิดปกติ โดยมีทรัพย์สินมากผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพิ่มมากผิดปกติ หรือได้ทรัพย์สินมาโดยไม่สมควรสืบเนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ หรือใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าที่ รวมมูลค่ากว่า 896 ล้านบาท 5 รายการ ประกอบด้วย 1 เงินฝากธนาคารพาณิชย์ในชื่อพ.ต.วีระวุฒิ และอดีตคู่สมรส บุตร เครือญาติ และผู้ใกล้ชิดจำนวน 53 บัญชี เป็นเงินกว่า 567 ล้านบาท 2 เงินลงทุนในชื่อพ.ต.วีระวุฒิและอดีตคู่สมรส บุตร เครือญาติ และผู้ใกล้ชิด 6 แห่ง มูลค่ากว่า 260 ล้านบาท 3 ที่ดินในชื่ออดีตคู่สมรส บุตร เครือญาติ จำนวน 12 แปลง ในกทม.มูลค่ากว่า 47 ล้านบาท 4 ห้องชุดชื่อศาลาแดง โคโลเนต ย่านสีลม ในชื่อของเครือญาติ 1 ห้อง มูลค่า 6.2 ล้านบาท และ 5 รถยนต์จำนวน 4 คันในชื่อของเครือญาติและผู้ใกล้ชิดมูลค่า 6.3 ล้านบาท”

อย่างไรก็ตามทางป.ป.ช.จะให้ส่งเรื่องให้อัยการสูงสุด ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาแผนคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีคำสั่งยึดทรัพย์มูลค่ากว่า 896 ล้านบาท ที่ได้มาโดยร่ำรวยผิดปกติให้ตกเป็นของแผ่นดิน รวมทั้งขอให้อัยการสูงสุด ยื่นคำร้องต่อศาลเพื่อจัดให้มีวิธีคุ้มครองตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง และหากไม่สามารถบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของผู้ถูกกล่าวหาให้ตกเป็นของแผ่นดินได้ทังหมด หรือได้แต่บางส่วนแล้ว ขอให้บังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้ถูกกล่าวหาได้ภายในอายุความ 10 ปีตามนัยมาตรา 83 แห่งพระราชบัญญัติ ป.ป.ช.  สำหรับ พ.ต.นพ.วีรวุฒิ เป็นหนึ่งในจำเลยคดีทุจริตระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) ที่หลบหนีไม่มาฟังคำพิพากษาศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง


ติดตามข่าวสารทาง Line


ติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : วีระวุฒิ วัจนะพุกกะ  จีทูจีเก๊  บุญทรง เตริยาภิรมย์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ