40ปีที่น่าศรัทธา!!!จรีพร เศรษฐีผู้ให้ทุนการศึกษามาแล้วกว่าร้อยล้าน:ยังทำต่อเนื่องมาหลายปี เป็นร.ร.ทุรกันดารในโครงการพระราชดำริ สมเด็จพระเทพฯ

จากกรณีสังคมออนไลน์ โดยเฟซบุ๊ก Ampolfood Family ได้โพสต์ข้อความระบุว่า แถลงข่าว นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด และครอบครัว เจ้าของธุรกิจกะทิชาวเกาะ เตรียมมอบเงิน 10 ล้านบาท ให้แก่ ตูน บอดี้สแลม ในโครงการก้าวคนละก้าว เมื่อวันที่29 พ.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งจัดขึ้นที่หน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม ทำให้ชาวเน็ตและสังคมทั่วไปต่างเข้าไปชื่นชมกันอย่างมากมาย กระนั้นยังมีเรื่องราวที่น่าชมเชยยกย่องและน่าประทับใจยิ่งขึ้นหากรู้ว่าเศรษฐีผู้นี้ได้สร้างบุญกุศลอย่างการบริจาคทุนการศึกษาให้โรงเรียนต่างๆมาแล้วนับ10ปี

ทั้งนี้ยังพบว่าเมื่อวันที่ 20 พ.ย.ที่ผ่านมา บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด โดยนางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการบริษัท พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงได้จัดพิธีมอบทุนการศึกษาภายใต้ชื่อโครงการ ปีที่ 11 แห่งการแบ่งปัน 50 โรงเรียนทั่วประเทศ ทุนการศึกษา 10 ล้านบาท ให้กับโรงเรียนในโครงการพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โรงเรียนในโครงการพระราชดำริในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี โรงเรียนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศ ซึ่งทั้งหมดล้วนประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ในการซ่อมแซมโรงเรียนจากปัญหาภัยธรรมชาติ รวมถึงการนำไปพัฒนาทั้งทางด้านสื่อการสอนและสาธารณสุขภายในโรงเรียน อาทิเช่น น้ำดื่ม และ อาหารกลางวัน

& ขณะที่เว็บไซต์ ก็ได้เปิดเผยถึงการมอบทุนการศึกษาด้วยว่า นางจรีพร เทพผดุงพร ประธานกรรมการ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหาร ภายใต้ตราสินค้า ชาวเกาะ และ แม่พลอย เปิดเผยว่า บริษัทฯ ตระหนักถึงความสำคัญของด้านการศึกษา ที่ไม่ได้ให้แค่ความรู้แต่ยังนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งยังเป็นส่วนหนึ่งในการสานต่อแนวคิดคืนประโยชน์กลับสู่สังคม ซึ่งบริษัทยึดถือคตินี้มามากกว่า 40 ปี

 

ทั้งนี้โครงการ 10 ปีแห่งการสืบสานพระราชปณิธาน 610 โรงเรียน 149 ล้านบาท เป็นการมอบทุนช่วยเหลือโรงเรียนในถิ่นทุรกันดาร เพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งทางบริษัทฯถือเป็นภารกิจสำคัญตั้งแต่เริ่มโครงการในปี 2550 ที่ได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องตลอด 10 ปี โดยมอบทุนเพื่อพัฒนาการศึกษาให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลน รวมเป็นเงินมูลค่า 149 ล้านบาท มีโรงเรียนที่ได้รับความช่วยเหลือแล้วกว่า 610 แห่งทั่วประเทศ มีโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ เช่น โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ โรงเรียนในโครงการพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี, ศูนย์การศึกษาพิเศษและโรงเรียนในถิ่นทุรกันดารอื่นๆ


นายปรีชา แบบประเสริฐ ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า (ภูลังการอนุสรณ์) จังหวัดพะเยา กล่าวว่าโรงเรียนบ้านใหม่ปางค่า มีนักเรียนเป็นชาวเขาประมาณ 400 คน ซึ่งนักเรียนหลายคนไม่สามารถมาเรียนได้ เนื่องจากการเดินทางจากบ้านบนดอยมาถึงโรงเรียน เป็นไปด้วยความยากลำบากและต้องใช้เวลามาก เมื่อบริษัทเทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด เข้ามาช่วยเหลือในการปรับปรุงอาคารเรียนต่างๆ รวมถึงเรือนนอนของนักเรียนบ้านไกล ทำให้นักเรียนเกือบร้อยคนสามารถพักที่โรงเรียน จึงมีโอกาสเข้าเรียนได้มากขึ้น

 

สำหรับส่วนของการศึกษาพิเศษ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยนายกานต์ สอนอยู่กลาง ผู้อำนวยการศูนย์ กล่าวว่า ทางศูนย์ฯ มีหน้าที่ในการบำบัด ฟื้นฟูและช่วยเหลือเยาวชนที่พิการในระยะเริ่มต้น ให้มีความพร้อมและทักษะที่จะสามารถเข้าเรียนในระบบการศึกษา แต่ที่ผ่านมาทางศูนย์ประสบปัญหางบประมาณไม่เพียงพอ เมื่อได้รับการสนับสนุนจากบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จึงสามารถสร้างสระน้ำสำหรับจัดกิจกรรมธาราบำบัด ทั้งยังสามารถนำครูและบุคลากรออกพื้นที่ออกไปบำบัดนักเรียนตามบ้าน ส่งผลให้นักเรียนมีพัฒนาการด้านร่างกายและมีความพร้อมที่จะใช้ชีวิตในสังคมได้ดีขึ้น

ด้านผู้อำนวยการ สายหยุด ห้าวเจริญ โรงเรียนบ้านโป่งหวาย จังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า โรงเรียนสาขาบ้านหาดแตง เป็นห้องเรียนชุมชนในหมู่บ้านภายใต้การดูแลของโรงเรียนบ้านโป่งหวาย ซึ่งห้องเรียนถูกปิดร้างมานานและขาดงบประมาณในการดูแล ถูกปล่อยให้รกร้าง ต่อมาได้ทราบเรื่องการมอบทุนของบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด จากรายการ บุญไม่จำกัด จึงได้ดำเนินการขอทุนจากบริษัทฯ ไปจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียง โดยปรับปรุงพื้นที่โรงเรียนสาขาบ้านหาดแตง ซึ่งศูนย์ดังกล่าว มีส่วนช่วยแก้ไขปัญหาในชุมชนได้ดีขึ้น

 

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาการตัดไม้ทำลายป่าหรือปัญหาหนี้สิน เนื่องจากมีการจัดอบรมและการสอนวิชาชีพให้นักเรียนและชาวบ้านในอำเภอศรีสวัสดิ์หลายโครงการอาทิ โครงการทำฝายชะลอน้ำ การเพาะพันธุ์กล้าไม้ การผลิตสินค้าชุมชน การทำบัญชีครัวเรือน ซึ่งเงินทุนที่ได้รับจากบริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด นับเป็นเงินทุนตั้งต้นที่ช่วยให้ชุมชนเกิดความเข็มแข็งและสามารถพึ่งตนเองได้ ทั้งในอำเภอศรีสวัสดิ์และชุมชนใกล้เคียงในจังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งโครงการนี้ยังคงดำเนินการอยู่จนถึงปัจจุบัน

 

 

ขอบคุณ : เว็บไซต์ tcc-chaokoh.com


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : จรีพร เทพผดุงพร  วิ่ง  ตูน บอดี้สแลม 

ติดตามข่าวอื่นๆ