สำนักพระราชวัง ออกแถลงการณ์ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 28 พ.ย. สำนักพระราชวัง เผยแพร่แถลงการณ์เรื่อง  สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เสด็จฯ ไปประทับ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ความว่า คณะแพทย์ผู้ถวายการรักษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ ๙ ได้รายงานว่า สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะเสด็จพระราชดำเนินเข้ารับการตรวจ พระวรกายตามวงรอบปกติ (General Physical Check - up) และจะประทับ ณ โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ระหว่างวันที่ ๒๘ พฤศจิกายน ถึงวันที่ ๒ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐
          
 จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
  สำนักพระราชวัง
  ๒๘ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๖๐

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กนกวรรณ โอวาส


HASTAG : สำนักพระราชวัง 

ติดตามข่าวอื่นๆ