เปิดปั๊มน้ำมัน รวมปั๊มก๊าซ บางจาก จับมือเอกชน

เริ่มแล้ว 3 จังหวัด ติดตามเพจ Richman can do

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCN เป็นผู้ดำเนินงานสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงในปั๊มก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์   แจ้งว่า บริษัทย่อย 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท น้ำพองเอ็นจีวี 2558 จำกัด ,บริษัท เอมมี่ เอ็นจีวี จำกัด และ บริษัท เก้าก้อง ปิโตรเลียม จำกัด ได้รับสัญญาแต่งตั้งเป็นผู้ประกอบการสถานีบริการน้ำมันและสัญญาซื้อขายน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้เครื่องหมายการค้า "บางจาก" กับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ BCP ใน 3 สถานี ที่ จ.ขอนแก่น จ.ปราจีนบุรี และจ.ระยอง นั่นหมายความว่า จากนี้ไปสถานีบริการปั๊มก๊าซ NGV ของ SCN ทั้ง 3 แห่งจะมีการขายน้ำมันบางจาก ในสถานีด้วย การทำสัญญาครั้งนี้ 3 บริษัทย่อยจะลงทุนสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง และสถานีบริการก๊าซธรรมชาติ โดยมีมูลค่าการลงทุนรวม 216 ล้านบาท
ปัจจุบันบริษัทมีสถานีบริการก๊าซ NGV ที่อยู่ระหว่างก่อสร้างรวม 6 โครงการ มูลค่าลงทุนรวม 538.22 ล้านบาท และเมื่อรวมการลงทุนสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง จะมีมูลค่าลงทุนรวม 634.22 ล้านบาท

ดร.ฤทธี กิจพิพิธ กรรมการผู้จัดการใหญ่ SCN เปิดเผยว่า การเซ็นสัญญาครั้งนี้ จะทำให้สถานีบริการของ SCN ทั้ง 3 แห่ง จะเพิ่มจุดจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงภายใต้เครื่องหมายการค้า ‘บางจาก’ เข้ามาให้บริการเพิ่มเติม ซึ่งจะช่วยเพิ่มศักยภาพการดำเนินธุรกิจก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ไปสู่การให้บริการน้ำมันเชื้อเพลิงควบคู่กันไป จากปัจจุบันที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ที่จังหวัดขอนแก่น มีกำลังการผลิตอยู่ที่ 60,000 กิโลกกรัมต่อวัน จังหวัดปราจีนบุรีมีกำลังการผลิต 40,000 กิโลกรัมต่อวันซึ่ง ขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จทันภายในปีนี้ ส่วนสถานีที่จังหวัดระยอง มีกำลังการผลิตก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ อยู่ที่ 75,000 กิโลกรัมต่อวัน
ทั้งนี้ บริษัทฯ จะใช้เงินลงทุนเพื่อก่อสร้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งสิ้น 96 ล้านบาท เพื่อรองรับการให้บริการดังกล่าว รวมถึงการเปิดให้บริการพื้นที่ค้าปลีกเพื่อดึงร้านค้าชั้นนำ เข้ามาให้บริการภายในสถานีบริการทั้ง 3 แห่งอีกด้วย ทำให้มีรายได้จากการให้เช่าพื้นที่ภายในสถานีก๊าซธรรมชาติ รวมถึงช่วยดึงลูกค้าเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้นอีกด้วย


ปัจจุบัน บริษัทฯ มีสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ที่ให้บริการแล้วจำนวน 7 สถานี กำลังการผลิตรวม 290,000 กิโลกรัมต่อวัน และอยู่ระหว่างการดำเนินการก่อสร้างอีก 5 สถานี รวมกำลังการผลิต 260,000 กิโลกรัมต่อวัน ซึ่งคาดว่าจะทยอยแล้วเสร็จได้ภายในปีนี้และบางส่วนจะไปเปิดให้บริการได้ภายในต้นปี 2561 นี้ และล่าสุด บริษัทฯ ยังได้สัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติตามค่าความร้อนกับ ปตท. เพิ่มเติมอีก 1 สัญญา เพื่อดำเนินการก่อสร้างสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV สำหรับยานยนต์ที่จังหวัดชัยนาท กำลังการผลิต 40,000 กิโลกรัมต่อวัน ส่งผลให้ปัจจุบัน SCN มีสถานีก๊าซธรรมชาติ NGV ที่เปิดให้ดำเนินการแล้วรวมกำลังที่อยู่ระหว่างการก่อสร้างรวม 13 แห่ง ที่จะช่วยสนับสนุนการเติบโตที่ดีในอนาคต
สำหรับ SCN ทำธุรกิจพลังงาน ที่เกี่ยวเนื่องกับก๊าซธรรมชาติแบบครบวงจร ได้แก่ ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลักโดยเอกชน ธุรกิจขนส่งก๊าซ NGV ธุรกิจสถานีบริการก๊าซธรรมชาติสำหรับยานยนต์ ธุรกิจออกแบบ ผลิต รับเหมา ติดตั้งและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ก๊าซ NGV ธุรกิจติดตั้งระบบก๊าซในรถยนต์ ธุรกิจจำหน่ายรถยนต์ และธุรกิจอื่นๆ เช่น ธุรกิจการขายก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ธุรกิจร้านสะดวกซื้อ ธุรกิจการขายกระจก แบตเตอรี่ และวัสดุอื่นๆ 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวมารีญา  ข่าวปรับครม  ข่าวประยุทธ  ข่าวตูน  Richman can do 

ติดตามข่าวอื่นๆ