ไม่นิ่งดูดาย!! กอ.รมน.จังหวัดสมุทรสาคร สั่งเร่งแก้ปัญหาน้ำเน่าเสีย ในคลองสี่วาพาสวัสดิ์และคลองแนวลิขิต เพื่อช่วยเกษตรกร

     ตามที่ พล.ท.ผดุง  ยิ่งไพบูลย์สุข ผอ.ศปป.4 กอ.รมน. ได้มอบหมายให้ พ.อ.เกรียงชัย  สุวรรณทัต  รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ค. บูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสียในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ และคลองแนวลิขิต โดยจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากภาคประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน เมื่อวันอาทิตย์ที่ 19 พ.ย. 60 ณ วัดพันธุวงษ์ ต.บ้านเกาะ อ.เมืองฯ จ.สมุทรสาคร และ ได้เริ่มดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ดังนี้

 

     ระหว่างวันที่ 23 – 25 พ.ย. 60 จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ค.ได้ประสานงานกับ คุณสมพร  อ่วมประทุม ประธานเครือข่าย ทสม. จ.สมุทรสาคร และ จนท.บริษัท อันชิ่ง อินดัสทรี จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 109/20 หมู่ 9 ต.สวนหลวง อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร เพื่อขอรับการสนับสนุนสารเร่งตกตะกอน PAC" (Poly Aluminum Chloride) เพื่อทดลองการเร่งการตกตะกอน ตามทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียโดยกระบวนการ ทางฟิสิกส์เคมี (Physical - Chemical Process) ด้วยการ ทำให้ตกตะกอน (Presipitation) ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 


     ในบ่อเลี้ยงกุ้งของนายสมาน  ไทรเกตุ บ้านเลขที่ 78 หมู่ 1 ต.บ้านเกาะ ซึ่งต้องใช้น้ำในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ โดยทดลองเปิดน้ำจากคลองสี่วาฯ เข้าสู่บ่อพัก แล้วเติมสารเร่งตกตะกอน PAC ในอัตราส่วนน้ำ 10 ลบม. ต่อสารเร่งตกตะกอน 1 ลิตร โดยประมาณ ก่อนที่จะเปิดเข้าสู่บ่อใหญ่พื้นที่ 8 ไร่ แล้วเปิดเครื่องตีน้ำเพื่อเป็นการเพิ่มออกซิเจนให้กับน้ำ และได้ประสานงาน จนท.จากสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค 5 (นครปฐม) เก็บตัวอย่างน้ำในคลองสี่วาพาสวัสดิ์ (ก่อนเติมสารเร่งตกตะกอน) และในบ่อเลี้ยงกุ้ง (หลังเติมสารเร่งตกตะกอน) เพื่อนำไปตรวจคุณภาพน้ำในห้องปฏิบัติการ คาดว่าจะทราบผลประมาณ 2 สัปดาห์ ซึ่ง กอ.รมน.จังหวัด ส.ค. และส่วนที่เกี่ยวข้องจะรายงานผลให้ทราบต่อไป

 

 

บรรยงค์   จันทร์รอด   ผู้สื่อข่าวทีทข่าวเฉพาะกิจศูนย์ข่าวภาคกลาง  สำนักข่าวทีนิวส์


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
นายบรรยงค์ จันทร์รอด (ยงค์)


HASTAG : โดยสารเคมี  ด้วยการตกตะกรอน  แก้ปัญหาน้ำเสีย  สมุทรสาคร  ข้าว 

ติดตามข่าวอื่นๆ