เปิดเผยครั้งแรกในประวัติศาสตร์!! จากสายสัมพันธ์ตระกูล ณ นคร ยืนยัน.. พระเจ้าตากสินฯ ไม่ได้ถูกประหารด้วยท่อนจันทน์ ตามที่คนไทยเข้าใจ !!

เรื่องราวปริศนาในประวัติศาสตร์ ที่ถูกเขียนแต่งเติมมามากมายจนปัจจุบัน เรื่องหนึ่งที่หลายคนสงสัยมากมายนั่นคือ เรื่องการสวรรคต ของ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ตามประวัติศาสตร์ที่เราร่ำเรียนมานั่นคือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช พระองค์ทรงสติฟั่นเฟือน และถูกสำเร็จโทษด้วยท่อนจันทน์ ซึ่งมีหลายคนมากมายทุกยุคทุกสมัยตั้งคำถาม ว่าเหตุใด พระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้กอบกู้เอกราชบ้านเมือง ถึงสวรรคต เช่นนี้ซึ่งเป็นไปได้ยาก ถึงเป็นไปไม่ได้เลยทีเดียว แท้จริงแล้วพระองค์ยอมสละทุกอย่างเพื่อชาติบ้านเมือง พระองค์ท่านทรงเป็น พระมหากษัตริย์ ธรรมราชา ที่ช่วยประเทศชาติจนชีวาวาย

โดยในรายการ คนไทยไม่ใส่ดัจจริต มีอยู่ช่วงหนึ่งชื่อว่า คนไทยไม่ลืมตัว ได้ตีแผ่เรื่องราวการสวรรคตอีกด้านหนึ่งของหน้าประวัติศาสตร์ ที่เชื่อว่าหลายคนสงสัยและยังไม่ทราบ เกี่ยวกับการสวรรคต ของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช โดยการได้รับเกียรติสัมภาษณ์ คุณยายสมใจ เชื้อสายตรง ณ นคร ซึ่งเป็นเชื้อสายที่สืบต่อกันมาจาก สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

โดยรายละเอียดที่น่าสนใจติดตามชมได้ในลิงค์นี้เลยครับ

https://www.youtube.com/watch?v=4lpgDlGjUjM&feature=youtu.be


 


-ประวัติ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช-

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรี หรือ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช หรือ สมเด็จพระเอกาทศรุทรอิศวร มีพระนามเดิมว่า สิน พระราชบิดาเป็นชาวจีนแต้จิ๋ว ได้สมรสกับหญิงไทยชื่อ นกเอี้ยง (ภายหลังเป็นกรมพระเทพามาตย์)

สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีทรงปราบดาภิเษกขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์กรุงศรีอยุธยาในทางพิธีการ เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2310 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์เดียวในสมัยอาณาจักรธนบุรี ขณะพระชนมายุได้ 34 พรรษา พระองค์เสด็จสวรรคตเมื่อวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2325 เมื่อมีพระชนมายุได้ 48 พรรษา ทรงครองราชย์นานถึง 15 ปี พระราชโอรส-พระราชธิดา รวมทั้งสิ้น 30 พระองค์

พระราชกรณียกิจที่สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ คือ การกอบกู้เอกราชจากพม่าภายหลังการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สอง โดยขับไล่ทหารพม่าออกจากราชอาณาจักรจนหมดสิ้น และยังทรงทำสงครามตลอดรัชสมัยเพื่อรวบรวมแผ่นดินซึ่งอยู่ภายใต้การปกครองของขุนศึกก๊กต่าง ๆ ให้เป็นปึกแผ่น เช่นเดียวกับขยายพระราชอาณาเขตออกไปอย่างกว้างขวาง นอกจากนี้ พระองค์ยังทรงมุ่งมั่นที่จะฟื้นฟูประเทศในด้านต่าง ๆ ให้กลับคืนสู่สภาวะปกติหลังสงคราม ทรงส่งเสริมทางด้านเศรษฐกิจ ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม วรรณกรรม และการศึกษา เนื่องจากพระมหากรุณาธิคุณที่มีต่อแผ่นดินไทย รัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 28 ธันวาคมของทุกปีเป็น "วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน" และยังทรงได้รับสมัญญานามมหาราช

อ้างอิงข้อมูลจาก - รายการ คนไทยไม่ใส่ดัจจริต , th.wikipedia.org


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปิยะนัย เกตุทอง


HASTAG : เชื้อสาย  ณ นคร  กรุงธนบุรี  สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช  พระเจ้าตาก  สวรรคต 

ติดตามข่าวอื่นๆ