รวมแผนรัฐขจัดคนจนหมดปท. บันไดสู่เวทีการเมืองของใคร..?

แปะติดข้างฝาไว้เลย     ติดตามเพจ Richman can do

การเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในปลายปี 2561 คงได้เห็นคนในรัฐบาล คสช. ลงสู่เวทีการเมืองกันมากขึ้น แต่จะเผยโฉมหรืออยู่เบื้องหลัง เป็น The man behind ต้องรอดู ไม่ต้องระบุชื่อ ก็เดากันออก จะมีใครบ้างที่จะโลดแล่นในเวทีการเมืองยุคหน้า ดังนั้นเราอาจได้เห็นภาพ เหล้าเก่าในขวดใหม่ ที่ทั้ง พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา และ ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ ได้ปูฐานคะแนนไว้แล้ว โดยเฉพาะกับกลุ่มคนจน รากหญ้า ที่เป็นฐานเสียงใหญ่ของประเทศ
ช่วงนี้จึงไดเห็น มาตรการเทกระจาดช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย ผุดเป็นดอกเห็ด

 


 

วันนี้เราจะมารวบรวม มาตรการทั้งหมด ที่ ครม. พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ชุด ไทยแลนด์ 4.0 ได้ประกาศออกมามื่อวันอังคาร์21 พ.ย. 60 ที่ผ่านมา
1.ให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 2 รวม 3 โครงการ จำนวน 494 หน่วย 
อยู่ใน 3 พื้นที่ คือ จ.สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) จำนวน 196 หน่วย, จ.เชียงใหม่ (หนองหอย) จำนวน 102 หน่วย และ จ.นครสวรรค์ 2 ระยะที่ 2  จำนวน 196 หน่วย เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ และไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าได้ โดยการช่วยเหลือนั้น หากเป็นพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลจะครอบคลุมผู้มีรายได้ 16,501-24,700 บาท/เดือน/ครัวเรือน แต่หากเป็นในส่วนภูมิภาค จะครอบคลุมผู้มีรายได้ 9,501-14,600 บาท/เดือน/ครัวเรือน
ค่าเช่าจะอยู่ในช่วง 1,700-2,800 บาท/เดือน ด้านรูปแบบอาคารจะเป็นอาคาร 3-5 ชั้น 1 ห้อง ขนาด 28 ตารางเมตร โดยชั้นล่างจะเป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
ทั้งนี้ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2568 โดยที่ผ่านมา กคช.ดำเนินการไปแล้ว 178 โครงการ จำนวน 61,000 หน่วย และมีผู้มีรายได้น้อยได้เข้าอยู่อาศัยแล้ว 59,000 หน่วย คิดเป็น 96% ซึ่งปัจจุบันยังพบว่ายังมีผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดจำนวนมาก รัฐบาลจึงเร่งผลักดันโครงการเพื่อให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ    

2.ครม.อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ในช่วงวัยแรกเกิดจนถึง 6 ปี มีเป้าหมายช่วยเหลือ 4.3 ล้านคน ประกอบด้วย 6 กลุ่ม คือ 1.เด็กเล็ก (0-2 ขวบ) ของครอบครัวที่ขาดทุนทรัพย์ 2.เด็กก่อนวัยเรียน (3-5 ขวบ) ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และด้อยโอกาส 3.เด็กและเยาวชนในระบบการศึกษาภาคบังคับ 4.กลุ่มครูและอาจารย์ 5.การจัดทำระบบข้อมูล และ 6.การพัฒนาระบบนวัตกรรม
โดยเงินทุนจะมาจาก 4 แหล่ง คือ 1.ทุนประเดิมจากรัฐบาล 1 พันล้านบาท 2.เงินอุดหนุนรายปี ซึ่งจะต้องไปหารือกันถึงจำนวนที่เหมาะสม แต่เบื้องต้นมีข้อเสนอ 5% ของงบประมาณที่ช่วยการศึกษาเด็กยากจน หรือราว 2.5 หมื่นล้านบาท 3.เงินบริจาคของผู้เสียภาษีคนละไม่เกิน 5 พันบาท/ปี ซึ่งสามารถนำไปหักลดภาษีได้สองเท่า แต่ต้องไม่เกิน 10% ของรายได้ ส่วนนิติบุคคลต้องไม่เกิน 2% ของกำไร หรือ 5 แสนบาท และ 4.เงินจากการจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล 
 


ด้าน ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เจ้าของวลีเด็ด ปี '61 คนจนจะหมดประเทศไทย
 เพราะปี 61 รัฐบาลจะใช้โอกาสที่มีอยู่เร่งแก้ปัญหาความยากจนของประเทศ โดยตั้งเป้าหมายคนไทยทุกคนที่ยังมีความยากจนอยู่ จะต้องหายจนให้ได้ในปีหน้า ซึ่งวิธีการแก้ปัญหานั้น ตอนนี้กำลังคุยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน ทั้งกระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพาณิชย์ รวมไปถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เพื่อหาทางออกมาตรการพิเศษออกมาดูแล โดยเฉพาะการกระจายเม็ดเงินลงไปยังชุมชนมากขึ้น... 
นอกจากนั้นยังมีกระทรวงการคลัง ที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองนายกฯสมคิด เตรียมแผนงานรอเสนอ ครม.อนุมัติ เช่น
1.สมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง กล่าวว่า มีแนวทางเปิดให้นักเรียนนำขยะที่บ้านมาขายได้ เพื่อนำรายได้ไปออมกับกอช.    
2.อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง มีแผนแจกซิมอินเทอร์เน็ตฟรีให้กับผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียน 11.67 ล้านคนในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน 
3.พชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมธนารักษ์ ระบุว่า ธันวาคมนี้  จะนำโครงการบ้านเพื่อผู้มีรายได้น้อย เสนอครม.พิจารณาได้แน่นอน โดยอาศัยข้อมูลจากผู้มีรายได้น้อยที่มาลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ที่ปัจจุบันมีทั้งสิ้น 11.67 ล้านคน ซึ่งจะพิจารณาในเรื่องรายได้ ความสามารถในการผ่อนชำระ ซึ่งเบื้องต้นคาดว่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,000-3,000 บาทต่อเดือน รวมถึงรูปแบบการเป็นเจ้าของ

เราเชื่อว่า กว่าจะถึงสิ้นปีนี้ คงได้เห็นรัฐบาลประกาศมาตรการอุ้มคนจนออกมาอีกมากมาย  Richman can do ขอฝากว่า ถ้าจะแก้ความจนให้หมด ประเทศ ก็ขจัดปัญหาโกง กิน ให้สิ้นทราก ไปด้วย จะเป็นพระคุณต่อชาติอย่างหาที่สุดไม่ได้  
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวนายก  ข่าวปรับครม  ข่าวหุ้น  Richman can do  ข่าวบันเทิง 

ติดตามข่าวอื่นๆ