เสื้อแดง หนาว "ลุงตู่" เทงบทำบ้านเช่าให้คนจน3จว.

ที่ไหนบ้าง ส้มหล่น  ติดตามเพจ Richman can do

วันนี้ 21 พฤศจิกายน 2560 ครม.อนุมัติการเคหะฯ ทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยใน 3 จังหวัด วงเงิน 248 ลบ. 
สำนักข่าว อินโฟเควสท์ รายงานว่า กอบศักดิ์ ภูตระกูล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้การเคหะแห่งชาติ (กคช.) จัดทำโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยปี 2559 ระยะที่ 2 รวม 3 โครงการ จำนวน 494 หน่วย วงเงินลงทุนรวม 248.7 ล้านบาท โดยมีแหล่งที่มาของเงิน 2 ส่วน คือ เงินอุดหนุนของรัฐบาล 197 ล้านบาท และเงินกู้ภายในประเทศ 51.7 ล้านบาท
 

สำหรับโครงการดังกล่าวอยู่ใน 3 พื้นที่ คือ จ.สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) วงเงินลงทุนรวม 111 ล้านบาท จำนวน 196 หน่วย, จ.เชียงใหม่ (หนองหอย) วงเงินลงทุนรวม 49.3 ล้านบาท จำนวน 102 หน่วย และ จ.นครสวรรค์ 2 ระยะที่ 2 วงเงินลงทุนรวม 88.3 ล้านบาท จำนวน 196 หน่วย โดยได้มอบหมายให้กระทรวงการคลังเป็นผู้จัดหาและเป็นผู้ค้ำประกันเงินกู้ 51.6 ล้านบาท เป็นการกู้ยืมเงินในปีงบประมาณ 2562 รวม 48.6 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2563 รวม 3 ล้านบาท

ส่วนวงเงินอุดหนุนโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยครั้งนี้จะให้สำนักงบประมาณไปจัดสรรเงินอุดหนุนให้ กคช. ประกอบด้วย ปีงบประมาณ 2561 รวม 61 กว่าล้านบาท ปีงบประมาณ 2562 รวม 104.5 ล้านบาท และปีงบประมาณ 2563 รวม 31 ล้านบาท ซึ่ง กคช.สามารถก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณได้


กอบศักดิ์ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านที่อยู่อาศัยแก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยทั่วไปที่ยังไม่สามารถซื้อที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองได้ และไม่สามารถเข้าถึงที่อยู่อาศัยประเภทเช่าได้ โดยการช่วยเหลือนั้น หากเป็นพื้นที่กรุงเทพฯและปริมณฑลจะครอบคลุมผู้มีรายได้ 16,501-24,700 บาท/เดือน/ครัวเรือน แต่หากเป็นในส่วนภูมิภาค จะครอบคลุมผู้มีรายได้ 9,501-14,600 บาท/เดือน/ครัวเรือน

"ค่าเช่าจะอยู่ในช่วง 1,700-2,800 บาท/เดือน ด้านรูปแบบอาคารจะเป็นอาคาร 3-5 ชั้น 1 ห้อง ขนาด 28 ตารางเมตร โดยชั้นล่างจะเป็นที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุและผู้พิการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยและเพิ่มคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น" กอบศักดิ์กล่าว

ทั้งนี้ โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย เป็นไปตามแผนยุทธศาตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี ตั้งแต่ปี 2559-2568 โดยที่ผ่านมา กคช.ดำเนินการไปแล้ว 178 โครงการ จำนวน 61,000 หน่วย และมีผู้มีรายได้น้อยได้เข้าอยู่อาศัยแล้ว 59,000 หน่วย คิดเป็น 96% ซึ่งปัจจุบันยังพบว่ายังมีผู้อยู่อาศัยในชุมชนแออัดจำนวนมาก รัฐบาลจึงเร่งผลักดันโครงการเพื่อให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยให้มีที่อยู่อาศัยทั่วประเทศ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : ข่าวปรับครม  ข่าวครม  ข่าวหุ้น  Richman can do  ข่าวหวย 

ติดตามข่าวอื่นๆ