10 ยันต์! สุดขลังของไทย ที่ควรมีไว้ครอบครอง คุ้มกันภยันตราย เสริมมงคล เสน่ห์เมตตามหานิยม

บทความนี้เราจะมาทำความรู้จักกับ "ยันต์" ของขลังโบราณ แต่ละแบบกันค่ะว่ามีความเป็นมาอย่างไร และ ยันต์ แต่ละประเภทนั้นมีรูปลักษณะแบบไหน ? มีชื่อเรียกว่าอย่างไรบ้าง?เรามาดูไปพร้อมๆกันได้ดังต่อไปนี้เลยค่ะท่านผู้ชม


ยันต์มีหลายแบบหลายชนิดแตกต่างกันไป ได้แก่ 
  
"ยันต์กลม" มีความหมายว่าเป็นพระพักตร์ของพระพุทธเจ้า ทางศาสนาพราหมณ์ หมายถึงพระพักตร์ของพระพรหม
  
"ยันต์สามเหลี่ยม" หมายถึงพระรัตนตรัย หรือภพทั้งสาม ส่วนทางศาสนาพราหมณ์ให้ความหมายว่า พระเป็นเจ้าทั้ง 3 ของพราหมณ์ ได้แก่พระอิศวร พระพรหม และพระนารายณ์
  
"ยันต์สี่เหลี่ยม" มีความหมายว่าเป็นทวีปทั้งสี่ หรือ ธาตุทั้งสี่ คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ
  
"ยันต์รูปภาพ" มีทั้งรูปภาพ เทวดา มนุษย์ และสัตว์ต่างๆ ส่วนความหมายก็อยู่ในตัวของรูปภาพนั้นๆเพื่อความชัดเจนของอักขระ ครูอาจารย์สมัยโบราณจึงคิดทำเป็นตารางบ้าง รูปเคารพ ปูชนียวัตถุต่างๆ บ้าง แล้วเขียนอักษรลงไปในตารางหรือ รูปภาพที่คิดขึ้น เช่น เสือ สิงห์ หนุมาน ฯลฯ จึงบังเกิดรูปยันต์ตามที่เรานิยมนับถือกันในปัจจุบัน
  
ตัวอักษรที่เขียนในยันต์นั้น ใช้อักขระของขอม เป็นตัวย่อของพระคาถาแต่ละบท เพราะหากจะเขียนพระคาถาลงไปในยันต์ทั้งหมดเนื้อที่คงไม่พอ จึงใช้อักขระย่อ ตัวเลขที่อยู่ในยันต์ก็ย่อมาจากอักขระของพระคาถา
 

 

ยันต์ในตำราของไทยเราส่วนมากจะลงเป็นตัวเลข เช่น ยันต์จตุโร ยันต์โสฬสมงคล ยันต์ตรีนิสิงเห เป็นต้น ส่วนประเทศในเอเชียส่วนมากมักลงยันต์เป็นตัวอักษร เช่น จีน ลาว พม่า ไทย ทิเบต 
  
ข้อควรระวังใน "การลากเส้นยันต์" บอกไว้ว่าควรลากทีเดียวให้ตลอด ไม่ใช่ลากแล้วหยุด หากลากแล้วหยุดถือว่ายันต์นั้นใช้ไม่ได้ ต้องใช้คาถาหรือสูตรในการต่อเส้นยันต์นั้นใหม่ ยันต์นั้นจึงจะใช้ได้ 
  
ส่วน "การลงอักขระ" ให้ระวังอย่าลงอักขระทับเส้นยันต์ เพราะจะทำให้ยันต์นั้นใช้ไม่ได้ ท่านเรียกว่า "ยันต์ตาบอด" การลงยันต์หรือการเขียนยันต์หากยันต์นั้นมีคาถาหรือสูตรกำกับไว้ ผู้เขียนจะต้องภาวนาคาถานั้นไปด้วยพร้อมกัน ฉะนั้น การลงยันต์จึงต้องใช้สมาธิสูง
  
การเขียนยันต์มีข้อห้ามอย่างหนึ่ง คือห้ามลงอักขระหรือเลขชนกัน หรือก่ายกันกับเส้นยันต์เป็นอันขาด มิฉะนั้นยันต์จะเสีย ใช้ไม่ได้ !!
  
มียันต์ชนิดหนึ่งที่จะกล่าวถึง เกี่ยวข้องกับพุทธานุภาพล้วนๆ ไม่ใช่เรื่องของไสยศาสตร์แต่อย่างใด นั่นคือ "ยันต์เกราะเพชร"
  
"ยันต์เกราะเพชร" เป็นคาถา อิติปิโส ที่เป็นบทสวดสรรเสริญบูชาพระพุทธเจ้า แต่การเขียนยันต์เกราะเพชรนั้น ใช้วิธีเขียนเรียงลงมาเป็นคำๆ เหมือนภาษาจีน ไม่ได้เขียนเป็นบรรทัด 
  
วิธีการคือเขียนเรียงกันลงมาข้างล่าง 7 คำ แล้วไปขึ้นต้นใหม่เรียงกันไป จะได้คำว่า "อิระชาคะตะระสา ติหังจโตโรถินัง ฯลฯ อย่างนี้เรียกกันว่า.. อิติปิโส 8 ทิศ แล้วชักเป็นยันต์ เรียกสูตรตามเส้นที่เขาชักไป

ว่ากันว่าลายเส้นที่ขีดลากไปมานอกยันต์นั้น หมายถึง "สายรกของพระพุทธเจ้า" ส่วนเส้นที่อยู่ภายในยันต์ เรียกว่า "กระดูกยันต์" ค่ะ

โดย “ยันต์กลม”นั้น..  (เวลาลากเส้นยันต์ว่าสูตรดังนี้ ยันตัง สันตัง วิกรึงคะเรฯ)

ยันต์สามเหลี่ยม:(เวลาลากเส้นยันต์ว่าสูตรดังนี้ ติยันตัง สันตัง วิกรึงคะเรฯ)

ยันต์สี่เหลี่ยม :(เวลาลากเส้นยันต์ว่าสูตรดังนี้ จตุยันตัง สันตัง วิกรึงคะเรฯ)

ยันต์รูปภาพต่างๆ: เวลาลากเส้นยันต์ใช้ภาวนาคาถา (อาการ ๓๒) นี้
 เกสา โลมา นะขา ทันตา ตะโจ มังสัง นะหารู
อัฏฐี อัฏฐีมิญชัง วักกัง หะทะยัง ยะกะนัง กิโลมะกัง ปิหะกัง
ปัปผาสัง อันตัง อันตะคุณัง อุทะริยัง กะรีสัง ปิตตัง เสมหัง ปุพโพ
โลหิตัง เสโท เมโท อัสสุ วะสา เขโฬ สิงฆาณิกา ละสิกา มุตตัง
มัตถะเก มัตถะลุงคันติ)


อานุภาพแห่ง 10 ยันต์สุดขลังของไทย มีดังต่อนี้


1.ยันต์พระเจ้าเปล่งรัศมี ความหมาย ความเชื่อ ไปไหนนำติดตัวไปด้วยทำให้คนรักคนหลง

2.ยันต์พุทธคุณ ความหมาย ความเชื่อ คุ้มกันสารพัดภัย แคล้วคลาดจากอันตราย

3.ยันต์พุฒซ้อน หรือ ยันต์พระเจ้าห้าพระองค์ ความหมาย ความเชื่อ เป็นยันต์ที่โด่งดังมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ถือเป็นมหายันต์สูงสุดกว่ายันต์ทั้งปวง อุปเทห์ใช้ได้ สารพัดประโยชน์ โดยเฉพาะยันต์พุฒซ้อนได้นำมาใช้ในการลงนะหน้าทอง เมตตามหานิยม โชคลาภ ทำให้ผู้ใหญ่เมตตา ต้องการเลื่อนขั้น เลื่อนตำแหน่ง เป็นมหาเสน่ห์รุนแรง

4.ยันต์เก้ายอด ความหมาย ความเชื่อ ของยันต์หมายถึงคุณวิเศษของพระพุทธเจ้าทั้ง 9 ประการ ซึ่งแสดงให้เห็นในรูปของยอดแหลมทั้ง 9 ยอด ลายสักยันต์นี้ดีในการป้องกันศาสตราวุธทั้งหลาย


5.ยันต์แปดทิศ ความหมาย ความเชื่อ ความเชื่อ ยันต์แปดทิศ มีสรรพคุณ ทางด้านเมตตา อยู่ยงคงกะพัน คุ้มครองทิศทั้งแปด

6.ยันต์บารมีพระพุทธเจ้า ความหมาย ความเชื่อ กันภูตผี ปีศาจ ป้องกันอันตรายทั้งปวง

7.ยันต์พญาหงส์ทอง ความหมาย ความเชื่อ เมตตามหานิยม เป็นเสน่ห์ ทำให้ทุกคนรัก

8.ยันต์พญาราชสีห์ ความหมาย ความเชื่อ ทำให้คนเกรงขาม เป็นตบะเดชะ มีอำนาจ

9.ยันต์พญาหนุมาน ความหมาย ความเชื่อ มีอำนาจอยู่ยงคงกระพัน เมตตามหานิยม

10.ยันต์เกราะเพชร สุดยอดแห่งพุทธานุภาพ จากตำราของพระร่วง ตัดมาจากส่วนหนึ่งของธงมหาพิชัยสงคราม เป็นศาสตร์ที่มีอำนาจสูงส่งทางด้านการส่งเสริมดวงชะตาบารมี เสริมมงคล รวมไปถึงเมตตามหานิยม มหาเสน่ห์ โชคลาภ และยังสามารถป้องกันภัยอันตรายทั้งปวงด้วยค่ะ

ซึ่งยันต์ทั้งหมดนี้จะมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างมาก สามารถเรียกทรัพย์ มีความเจริญ  เป็นเสน่ห์เมตตามหานิยม สมหวังในหน้าที่การงาน และป้องกันภัยอันตรายต่างๆได้ครอบจักรวาลอีกด้วยค่ะ

ขอขอบคุณท่านผู้เป็นเจ้าของเครดิตภาพที่ผู้เขียนได้นำมาจาก (อินเตอร์เน็ต)เพื่อใช้ในการแสดงประกอบเนื้อหาสาระข้อมูลนี้ค่ะ..และขอขอบคุณแหล่งที่มาของภาพและข้อมูลจาก:วิกิพีเดีย, บ้านสวนพระเครื่อง,และข้อมูลเพิ่มเติม(บางส่วน)
จาก :อินเตอร์เน็ตค่ะ
เรียบเรียงโดย: โชติกา พิรักษา และ ศศิภา ศรีจันทร์ ตันสิทธิ์

เช่าพระคลิ๊กที่นี่ เช่าพระที่นี่


ติดตามข่าวสารทาง Line



เรียบเรียงโดย
โชติกา พิรักษา


HASTAG : ยันต์  เมตตามหานิยม  ของขลัง  โชคลาภ 

ติดตามข่าวอื่นๆ