รู้หรือยัง!!! ปีนี้ ไทยส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1ของโลก

สถานการณ์ข้าวไทย เริ่มมีทิศทางที่ดีขึ้น  หลังจาก ตกอยู่ในอาการ”เสียศูนย์”กับโครงการรับจำนำข้าว ของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา

ซึ่งนั่นเป็นโจทย์ใหญ่ ที่รัฐบาล “นายกลุงตู่” ต้องเข้ามาเร่งแก้ปัญหา และช่วยเหลือชาวนาไทย  กระดูกสันหลังของชาติ  3.7 ล้านครัวเรือน 

โดยใช้แผนบริหารจัดการข้าวครบวงจร ด้วยการลดพื้นที่ปลูกข้าว จนสามารถทำให้การปลูกข้าวอยู่ในพื้นที่ที่เหมาะสม รวมทั้งเร่งการระบายข้าว มีผลทำให้ราคาข้าวขยับขึ้นตามมา

 

 

 

ไม่เพียงกระเตื้องขึ้น แถมยังมีข่าวดี ...เพราะจากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์ในช่วง 10 เดือนที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยส่งออกข้าวไปแล้วกว่า 9,200,000 ตัน ซึ่งสูงสุดเป็นอับดับ 1 ของโลก คาดว่าในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีนี้ การส่งออกยังคงดีอยู่ เพราะขณะนี้มีการขออนุญาตส่งออกแล้วกว่า 11,000,000 ตัน ซึ่งมั่นใจว่าจะเกินเป้าหมายที่วางไว้ คือ 10,000,000 ตัน 

 

ทั้งนี้สถานการณ์ข้าวไทยและข้าวโลกในปัจจุบัน พบว่า ยอดการผลิตข้าวโลกลดลงกว่า 3,300,000ตัน การบริโภคลดลงกว่า 500,000 ตัน ส่วนการส่งออกในปี 2560 เพิ่มจากปีก่อน 4,400,000 ตัน โดยประเทศที่ส่งออกได้มาก ประกอบด้วย อินเดีย เวียดนาม และไทย

 

ส่วนราคาข้าวส่งออกในตลาดโลกปี 2560 ถือว่าดีมาก โดยข้าวหอมมะลิ ส่งออกสูงถึง 952 เหรียญต่อตัน ส่วนการเพาะปลูกข้าวไทย รอบที่ 1 มีพื้นที่เพาะปลูก 53.48 ล้านไร่ ลดลง 4.7 ล้านไร่ ขณะที่ผลผลิต รอบที่ 1 ได้ 22.65 ล้านตัน ลดลงเกือบ 3 ล้านตัน และอยู่ระหว่างการประเมิน ผลผลิตข้าวรอบที่ 2 ทั้งนี้ภาพรวมราคาข้าวในปี 2560 มีราคาดีขึ้นเนื่องจากผลผลิตลดลง ความต้องการในตลาดเพิ่มขึ้น และเป็นผลมาจากการเร่งระบายข้าวในสต๊อกออกของรัฐบาล เหลือเพียงข้าวเหนียวเนื่องจากมีการปลูกมาก ทำให้ราคาลดลงเล็กน้อย

 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ล่าสุดคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ครั้งที่ 6/2560 มีมติให้ขยายการระบายข้าวที่เหลือในสต๊อกรัฐบาลไปยังปี 2561 ทั้งหมด จากกำหนดเดิมที่ต้องระบายให้เสร็จในปี 2560 โดยขณะนี้ ข้าวกลุ่มที่ 1 สำหรับบริโภคไม่เหลือในสต๊อกแล้ว เหลือเพียงข้าวกลุ่มที่ 2ที่เข้าสู่อุตสาหกรรม ประมาณ 1,000,000 ตัน และข้าวกลุ่มที่ 3 ที่ไม่สามารถบริโภคได้ทั้งคนและสัตว์เหลือประมาณ 500,000 ตัน

 

 

 


นอกจากผลผลิตทางเกษตรหลักอย่างข้าว แล้ว...รัฐบาลยังมีนโยบายส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่  ,การสร้าง Smart /Young Smart Farmer และยกระดับความเข้มแข็งสหกรณ์ เพื่อให้ราคาสินค้าเกษตรอยู่ในเกณฑ์ที่ดี

 

เพื่อเป้าหมายสำคัญ ให้ภาคเกษตรกรรม มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 
/////////////

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ธารา มั่นฤทัย


HASTAG : ข้าวไทย 

ติดตามข่าวอื่นๆ