แปะติดข้างฝา หุ้นขึ้น XD สัปดาห์นี้

20- 24 พฤศจิกายนนี้ มีตัวไหนบ้าง ติดตามเพจ  Richman can do

หลักทรัพย์ที่จะมีการขึ้นเครื่องหมาย XD ในสัปดาห์หน้า(ระหว่างวันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2560) มีรายชื่อดังต่อไปนี้คือ

* * วันที่ 20 พ.ย.60
FTE XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 60)

LHK XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 6 ธันวาคม 2560

SWC XD หุ้นละ 0.25 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2560

* * วันที่ 21 พ.ย.60
BKKCP XD หุ้นละ 0.175 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

CHG XD หุ้นละ 0.012 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

JASIF XD หุ้นละ 0.23 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2560

MONO XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 1 ธันวาคม 2560

TIF1 XD หุ้นละ 0.134 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

TPA XD หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม กำหนดจ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2560

TREIT XD หุ้นละ 0.2028 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ต.ค. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2560
 

วันที่ 22 พ.ย.60
AAV XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-10 พ.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2560

AMATAR XD หุ้นละ 0.195 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

BKI XD หุ้นละ 3.00 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

BTSGIF XD หุ้นละ 0.203 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2560

IMPACT XD หุ้นละ 0.20 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

MGT XD หุ้นละ 0.03 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2560

SPC XD หุ้นละ 0.50 บาท กำไรสะสม กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

SRIPANWA XD หุ้นละ 0.215 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

WHA XD หุ้นละ 0.0488 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560
 


 วันที่ 23 พ.ย.60
EPG XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

FUTUREPF XD หุ้นละ 0.352 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2560

JAS XD หุ้นละ 0.15 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

LPH XD หุ้นละ 0.10 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

RPH XD หุ้นละ 0.05 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

SPI XD หุ้นละ 0.10 บาท กำไรสะสม กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

TFUND XD หุ้นละ 0.2121 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ต.ค. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2560

TLOGIS XD หุ้นละ 0.2165 บาท (รอบ 1 ก.ค.-31 ต.ค. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2560

TPRIME XD หุ้นละ 0.0896 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 14 ธันวาคม 2560

WHART XD หุ้นละ 0.0617 บาท (รอบ 1 ต.ค.-31 ต.ค. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2560

* * วันที่ 24 พ.ย.60
KAMART XD หุ้นละ 0.07 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2560

PTL XD หุ้นละ 0.18 บาท (รอบ 1 เม.ย.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 7 ธันวาคม 2560
 
* * วันที่ 27 พ.ย.60
AJ XD หุ้นละ 0.12 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 14 ธันวาคม 2560

ASIA XD หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ม.ค.-30 มิ.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 12 ธันวาคม 2560

DCC XD หุ้นละ 0.028 บาท (รอบ 1 ก.ค.-30 ก.ย. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 8 ธันวาคม 2560

TNH XD หุ้นละ 0.60 บาท (รอบ 1 ส.ค.-31 ก.ค. 60) กำหนดจ่ายวันที่ 15 ธันวาคม 2560
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
บุษบา ศรีลาปัง


HASTAG : หุ้นอสังหา  หุ้นน้ำมัน  หุ้นแบงก์  Richman can do  ตูน บอดี้สแลม 

ติดตามข่าวอื่นๆ