ได้แล้ว 1!! ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเคาะ "ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี" นั่ง กกต. แต่ยังขาดอีก 1 คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ 

 

ได้แล้ว 1!! ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาเคาะ "ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี" ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา เป็น กกต. แล้ว แต่ยังขาดอีก 1 คุณสมบัติไม่ผ่านเกณฑ์ ต้องเริ่มกระบวนการคัดสรรใหม่อีกครั้ง 

 

วันนี้ (18 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ช่วงเย็น ที่ศาลฎีกา ศูนย์ราชการ ถ.แจ้งวัฒนะ นายชีพ จุลมนต์ ประธานศาลฎีกา ได้เป็นประธานการประชุมใหญ่ศาลฎีกาผู้พิพากษา 176 คน เพื่อลงมติเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จำนวน 2 คน

 

โดยผลการลงมติตามหลักเกณฑ์ระเบียบศาลฎีกาว่า ด้วยการคัดเลือกผู้สมควรได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 บัญญัติไว้นั้น ปรากฏว่า "นายฉัตรไชย จันทร์พรายศรี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกา" (หน.ฎีกา) เป็นผู้สมัครเพียงคนเดียวที่ได้คะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม เห็นสมควรได้รับแต่งตั้งเป็น กกต.ครั้งนี้ 

 

แต่ทั้งนี้ การลงมติเลือก กกต. วานนี้ ยังขาดผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น กกต.อีก 1 คนตามสัดส่วนที่ให้ที่ประชุมศาลฎีกาเลือกขึ้นมา 2 คน โดยผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อรายอื่นยังไม่ผ่านเกณฑ์ของที่ประชุม เหตุนี้ จะต้องเริ่มกระบวนการเปิดรับสมัครผู้ที่เข้าร่วมเสนอชื่อเป็น กกต.ใหม่อีกครั้ง พร้อมตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ หลังจากนั้นจึงจะกำหนดนัดประชุมใหญ่ศาลฎีกา เพื่อลงมติเลือกผู้สมัครใหม่ จากจำนวนที่ยังขาดอีก 1 คนต่อไป


ติดตามข่าวสารทาง Lineติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
นายอารมณ์ เคนหล้า


HASTAG : เลือกกกต  ฉัตรไชย จันทร์พรายศรี  กกต 

ติดตามข่าวอื่นๆ