รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 นำข้าราชการทหารเรือในสังกัดทัพเรือภาคที่ 2 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ

      เมื่อเวลา 07.00 น. วันนี้ ที่ 17 พฤศจิกายน 2560  ที่ กองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 ถนนชลาทัศน์ อ.เมือง จ.สงขลา พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ รองผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ  โดยมีพิธีบวงสรวง พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ที่ประดิษฐานอยู่ในอาคารกองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2 และมีพิธีทางศาสนาโดยนิมนต์พระสงฆ์ 10 รูปมาเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล ของกำลังพลทัพเรือภาคที่ 2 และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้แก่วีรชนของกองทัพเรือที่เสียชีวิตในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้หลังจากนั้น พลเรือตรี มนตรี  รอดวิเศษ รองบัญชาการทัพเรือภาคที่ 2นำข้าราชการทหารเรือในสังกัดทัพเรือภาคที่ 2 ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันกองทัพเรือ โดยได้นำอาหารแห้ง ดอกไม้ธูปเทียนมาร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน 10 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว

                                                                                              

          เนื่องจาก วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนิน ทรงเปิดโรงเรียนนายเรืออย่างเป็นทางการ ณ พระราชวังเดิม ซึ่งปัจจุบัน      เป็นที่ตั้งของกองทัพเรือ   ในสมัยโบราณกำลังที่ปกป้องประเทศไทยยังรวมกันทั้งภาคพื้นดินและพื้นน้ำ แต่ภายหลังรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงเริ่มมีการแบ่งแยกกำลังรบทัพเรือออกจากทัพบก เมื่อครั้งแรกเริ่มมีการตั้งกรมทหารเรือ ยังขาดบุคคลที่ขาดความรู้ ความชำนาญด้านทัพเรือ จึงจำเป็นต้องจ้างชาวต่างประเทศเข้ามารับราชการหน้าที่ต่างๆ แทน

                                                                                                       


     ต่อมาในปี พ.ศ.2436 พระบามชทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระราชดำริว่ากิจการทหารเรือควรที่จะมีบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถด้านกิจการทหารเรือ จึงและได้พระราชประสงค์ให้จัดการศึกษาแก่ทหารเรือไทย ให้มีความรู้ ความสามารถในหน้าที่ต่างๆ โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระเจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ พระราชโอรสเสด็จไปทรงศึกษาวิชาทหารเรือยังประเทศอังกฤษ ภายหลังทรงสำเร็จการศึกษาวิชาทหารเรือ และกลับมารับราชการในกรมทหารเรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ พระราชทาน พระราชวังเดิม ให้เป็นที่ตั้งของโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2449 ทำให้กิจการทหารเรือมีรากฐานมั่นคง และกองทัพเรือจึงยึดถือวันดังกล่าวของทุกปีเป็น "วันกองทัพเรือ"


                                                                                                          

ภาพ/ข่าว นภาลัย   ชูศรี   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค สำนักข่าวทีนิวส์ จ.สงขลา

        


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นางนภาลัย ชูศรี


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ