ป.ป.ช.ประเมิน “ธ.อ.ส.” โปร่งใสสุด“ชัยนาท” แชมป์จังหวัด “มรภ.บ้านสมเด็จ” ดีสุดมหาลัย

เมื่อวันที่ 16 พ.ย.สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ได้เผยแพร่ผลประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐประจำปีงบประมาณ 2560 จำนวนทั้งสิ้น 422 หน่วยงานพบว่า หน่วยงานที่ได้คะแนนมากที่สุดคือ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจอย่างธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธ.อ.ส.) ได้คะแนนถึง 97.97 คะแนน ขณะที่หน่วยงานที่ได้คะแนนน้อยที่สุดคือ มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้เพียง 57.43 คะแนน 

 

 

 

ส่วนองค์กรอิสระสำนักงานป.ป.ช.ได้มากที่สุด 90.44 คะแนน ผู้ตรวจการแผ่นดินได้น้อยที่สุดในบรรดาองค์กรอิสระคือ 71.20 คะแนน ขณะที่สำนักงานอัยการสูงสุดได้ 78.98 คะแนน

 

ส่วนหน่วยงานภาครัฐระดับกรมจาก 147 แห่ง ปรากฏว่า หน่วยงานที่ได้คะแนนเยอะสุดคือ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้คะแนนสูงสุด 92.46 คะแนน ส่วนหน่วยงานที่ได้คะแนนน้อยสุดคือ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ได้ไปเพียง 59.65 คะแนน ขณะที่

 

 


ส่วนราชการระดับจังหวัด 76 จังหวัดปรากฎว่า จังหวัดที่ได้คะแนนสูงสุดคือ ชัยนาท ได้ไป 84.76 คะแนน ส่วนอุดรธานีได้คะแนนน้อยที่สุด 75.11 คะแนนด้านสถาบันอุดมศึกษาจาก 81 หน่วยงาน สถาบันการศึกษาที่ได้คะแนนสูงที่สุดคือ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ ได้ไป 87.17 คะแนน และมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย ได้คะแนนน้อยสุด 57.43 ส่วนมหาวิทยาลัยชื่อดังอื่นๆ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้ไป 80.79 คะแนน มหาวิทาลัยธรรมศาสตร์ 73.21 คะแนน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 83.50

 

 

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
พันธุ์ศักดิ์ เมืองชัย


HASTAG : ป.ป.ช. 

ติดตามข่าวอื่นๆ