เผยภาพ ๒ พระราชนัดดา ของ "ในหลวง ร.๕" ที่ยังมีพระชนม์ชีพในปัจจุบัน จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์

เมื่อวันที่ ๑๓ พ.ย. ๖๐ ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก "Thai Royalfamily" ได้มีเปิดเผยข้อความพร้อมรูปภาพของพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ที่ยังทรงมีชีวิตอยู่ในปัจจุบันนั้นเหลือ ๒ พระองค์ จากทั้งหมด ๑๑๗ พระองค์ ๑๕ ราชสกุล คือ

 

 

 

 

๑. พระองค์หญิงอินทุรัตนา พระอิสริยยศเดิมคือ "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา" พระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต องค์ต้นราชสกุล"บริพัตร" ประสูติแต่หม่อมสมพันธ์ บริพัตร ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ และมีพระอนุชาร่วมพระมารดาคือหม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร และมีพระพี่น้องต่างมารดาอีก ๘ พระองค์ ต่อมาทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับกับ ร้อยเอกสมหวัง สารสาส และหย่าในเวลาต่อมา ปัจจุบันทรงเจริญพระชันษา ๙๖ ปี และยังทรงเป็นพระอนุวงศ์ชั้น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" เพียงพระองค์เดียวในขณะนี้อีกด้วย

 

 

ครั้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้หม่อมเจ้าอินทุรัตนา บริพัตร และหม่อมเจ้าสุขุมาภินันท์ บริพัตร มีพระยศขึ้นเป็น "พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้า" เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๐ พร้อมกัน ขณะมีพระชันษาได้ ๑๐ ปี พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดการพระราชพิธีโสกันต์ในวันที่ ๒๘-๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๕ ในงานโสกันต์นี้มีพระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสุทธสิริโสภา พระวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอินทุรัตนา และหม่อมเจ้ากาญจนฉัตร ฉัตรชัยเป็นเจ้านายรุ่นสุดท้ายที่ได้เข้าพิธีโสกันต์และเกศากันต์

 


ทั้งนี้ พระองค์หญิงอินทุรัตนานับเป็นพระราชนัดดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวชั้นพระองค์เจ้าพระองค์แรกและพระองค์เดียว และเป็นป้าของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร อดีตผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


 

๒. "ท่านหญิงวุฒิเฉลิม กิลเบอร์ต" หรือ "ท่านหญิงปีนัง" พระอิสริยยศเดิม "หม่อมเจ้าหญิงวุฒิเฉลิม วุฒิชัย" พระธิดาในพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าวุฒิไชยเฉลิมลาภ กรมหลวงสิงหวิกรมเกรียงไกร องค์ต้นราชสกุล"วุฒิชัย" ประสูติแต่หม่อมประพันธ์ วุฒิชัย ณ อยุธยา เมื่อวันที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๔๗๗ ที่เกาะปีนัง ประเทศมาเลเซีย (ในปัจจุบัน) ในช่วงเวลาที่พระบิดาได้แปรที่ประทับจากกรุงเทพฯ ไปอยู่ที่เกาะปีนังภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ ประมาณ ๒ ปี

 

 

หม่อมเจ้าวุฒิเฉลิม วุฒิชัย ได้เข้าศึกษาในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สำเร็จการศึกษาอักษรศาสตร์บัณฑิต ต่อมาทรงลาออกจากฐานันดรศักดิ์แห่งพระราชวงศ์เพื่อสมรสกับ คุณวิรัช ณ สงขลา และอีกครั้งกับคุณอี. มอแกน กิลเบอร์ต  ทรงวาดรูปและเขียนหนังสือเป็นอาชีพ และมีงานอดิเรกคือ ทำสวน ตกแต่งบ้าน และออกแบบผ้าปักไหมและปักบนผ้าใบสำหรับแขวนกำแพง ท่านหญิงฯ เป็นยังผู้ประพันธ์หนังสือโดยใช้นามปากกาว่า "วุฒิเฉลิม" ได้ประพันธ์หนังสือ "ลายน้ำทอง" เขียนในรูปนวนิยาย จากความทรงจำ เป็นเรื่องของชีวิตตอนปลายของพ่อ และเหตุการณ์ที่ประทับใจลูก ตั้งแต่จำความได้จนสิ้นพ่อไป เป็นหนังสือได้รับรางวัลจากการประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ปัจจุบันทรงเจริญชันษา ๘๓ ปี

 

 

ขอบคุณข้อมูล FB : Thai Royalfamily , khawjing

 


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
อุมาพร พ่วงผลฉาย


HASTAG : ท่านหญิงวุฒิเฉลิม กิลเบอร์ต  พระองค์หญิงอินทุรัตนา  ๒ พระราชนัดดา ของ ในหลวง ร.๕  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  รัชกาลที่5 

ติดตามข่าวอื่นๆ