ทีมข่าวโซเชียลมีเดียสปริงนิวส์ !?!? แถลงการณ์แจงข้อเท็จจริงและแสดงความเสียใจ กรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประเด็นข่าวของคุณทราย เจริญปุระ

แถลงการณ์ทีมข่าวโซเชียลมีเดียสปริงนิวส์

 

ชี้แจงข้อเท็จจริงและแสดงความเสียใจ กรณีความเข้าใจคลาดเคลื่อนต่อประเด็นข่าวของคุณทราย เจริญปุระ ดังปรากฎโดยการแชร์ต่อๆไปในสาธารณะ ว่าจะมีการฟ้องร้องเอาผิดทางอาญาและแพ่งทางเพจเฟซบุ๊กแห่งหนึ่ง

 

ตามที่ทีมข่าวโซเชียลมีเดียสปริงนิวส์ได้นำเสนอข่าวของคุณทราย  เจริญปุระ ในประเด็นการดูแลรักษา คุณแม่ที่กำลังป่วยอยู่ ภายใต้หัวข้อข่าว "ความในใจจากลูก...? " ทีมข่าวขอชี้แจงทำความเข้าใจในแต่ละประเด็นดังกล่าวดังนี้

 

1. ทีมข่าวโซเชียลสปริงนิวส์ขอยืนยันว่ามิได้มีเรื่องโกรธเคืองหรือบาดหมางกับคุณทราย เจริญปุระ เป็นการส่วนตัวแต่อย่างใด ในทางตรงข้ามแสดงความชื่นชมการปฏิบัติตัว ทั้งในด้านการเป็นดารานักแสดง และการใช้ชัวิตส่วนตัวต่อผู้มีพระคุณ ดั้งนั้นการนำเสนอข่าวดังกล่าวจึงเป็นไปด้วยความสุจริตและปราศจากอคติใดๆทั้งสิ้น

2. ประเด็นสำคัญก่อนหน้านี้คุณทรายเคยถูกกล่าวหาในเชิงลบ สร้างความเสื่อมเสียโดยปราศจากข้อมูลอย่างรอบด้าน ทีมข่าวจึงแสวงหาข้อเท็จจริงในแง่มุมแตกต่าง โดยการตั้งคำถามต่อประเด็นที่คุณทรายถูกกล่าวหามาเป็นโจทย์ แต่คงเจตนาหลักในการนำเสนอรายละเอียดข่าวดังกล่าวด้วยการทำให้สังคมเห็นว่าคุณทรายไม่ได้เป็นไปตามคำกล่าวหา และทำให้สังคมเห็นว่าคุณทรายได้ทำสิ่งที่ถูกต้อง และเป็นตัวอย่างให้กับบุคคลอื่นๆในฐานะลูก

3. การโปรยพาดหัวข่าวก็เป็น ลักษณะของการตั้งคำถามถึงสิ่งที่ เคยถูกกล่าวหา เพื่อ เปรียบเทียบ กับการปฏิบัติจริง เพื่อประเด็นข่าวมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น แต่มี บุคคล เอาไปขยายความแบบผิดๆ จนเกิดความเข้าใจผิดขึ้นต่อตัวคุณทราย ซึ่งเรื่องนี้ทีมข่าวได้ตัดสินใจลบข่าวชิ้นดังกล่าวทันที พร้อมประสานทำความเข้าใจและนำเสนอข่าวขออภัย เพื่อยืนยันว่าทีมข่าวเสียใจอย่างที่สุดและขออภัยต่อคุณทรายมา ณ ที่นี้อีกครั้ง และยินดีจะอธิบายข้อเท็จจริงดังกล่าวอย่างละเอียด

4.อย่างไรก็ตามในส่วนของบุคคลที่สามที่นำเอาประเด็นดังกล่าวไปขยายความกล่าวหาว่าทีมข่าวโซเชียล สปริงนิวส์กระทำการผิดต่อบทบัญญัติของกฎหมายอย่างหนึ่งอย่างใด อันก่อให้เกิดความเข้าใจผิดต่อคุณทรายและทีมข่าวอย่างมีนัยสำคัญเพื่อจุดประสงค์ใดๆ ทีมข่าวจะดำเนินการกับบุคคลและหรือคณะบุคคลนั้นอย่างถึงที่สุดต่อไปตามที่เห็นสมควรและภายใต้กรอบกฎหมายเช่นกัน

 

 ทีมข่าวโซเชียลมีเดียสปริงนิวส์
12 พฤศจิกายน 2560ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เอกสิทธิ์ ชูวารี


HASTAG : ทราย เจริญปุระ  สปริงนิวส์ 

ติดตามข่าวอื่นๆ