“ดินสอของเราอยู่ไหน?” !!! ย้อนเล่าความประทับใจ...เรื่องราวราชาผู้ทรงมัธยัสถ์ ดินสอทรงงานของในหลวง ร.๙ !!!

อีกหนึ่งเรื่องราวที่อ่านแล้วทั้งรู้สึกซาบซึ้ง และอดยิ้มตามไม่ได้เกี่ยวกับพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งนอกจากพระองค์จะทรงพระปรีชาสามารถรอบด้านแล้ว พระองค์ท่านยังทรงเป็นแบบอย่างดีที่ในเรื่องของการประหยัดมัธยัสถ์ และใช้สิ่งของให้เป็นประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด … เช่นเรื่องของ ดินสอทรงงาน ของพระองค์ท่าน ที่จะนำมาให้ทุกคนได้อ่าน ทั้งนี้เพื่อให้ทุกคนได้ตระหนักเห็นถึงคุณค่าสิ่งของต่างๆ ที่มี และใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ก้าวเดินตามรอยพ่อหลวงอันเป็นกษัตริย์ที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ดินสอทรงงาน ของในหลวงรัชกาลที่ ๙

ครั้งหนึ่งมหาดเล็กคนใหม่คนหนึ่ง มีโอกาสได้เข้ามาจัดเก็บสิ่งของในห้องของพระองค์ท่าน มหาดเล็กผู้นั้นมองเห็นดินสอแท่งหนึ่งซึ่งถูกใช้จนเหลือสั้นมากแทบจะกุดเต็มที เขาจึงนำดินสอแท่งนั้นไปทิ้ง เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเข้ามาในห้องก็ตรัสถามว่า

“ดินสอของเราอยู่ไหน?”

มหาดเล็กก็ตอบว่า .. ได้นำไปทิ้งแล้ว

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปที่ถังขยะ ทรงหยิบดินสอแท่งนั้นขึ้นมาแล้วตรัสกับมหาดเล็กคนนั้นว่า

“ดินสอแท่งนี้ถึงแม้จะสั้นจวนจะกุดแล้ว แต่หากเรานำแท่งต่อดินสอมาใส่ ดินสอที่เหมือนจะใช้ไม่ได้แล้วแท่งนี้ก็สามารถใช้ได้เหมือนเดิม สามารถใช้ได้จนหมดแท่ง”

พระองค์ทรงเลือกใช้ดินสอในการทรงงานเป็นส่วนใหญ่ เพราะด้วยทรงเห็นว่าประหยัด ราคาถูก ผลิตได้ในประเทศ และเมื่อผิดก็สามารถลบออกได้ง่าย

แม้จะเป็นเพียงดินสอราคาถูก แต่พระองค์ก็ทรงใช้อย่างประหยัด และเห็นคุณค่าเสมอ

โดยในแต่ละปี พระองค์จะทรงเบิกดินสอเพียง ๑๒ แท่ง และจะทรงใช้เดือนละแท่งจนกระทั่งสั้นกุด

สิ่งสำคัญกว่าตัวด้าม ก็คงเป็นจะเป็นไส้ของดินสอ ว่าไส้ถ่านเหล่านั้นได้ขีดเขียนอะไรเพื่อประเทศชาติมาแล้วบ้าง ตลอด ๗ ทศวรรษแห่งการทรงงานของมหาราชผู้นี้


ที่มา :  lifestyle.campus-star.com


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปิยะนัย เกตุทอง


HASTAG : แบบอย่าง  ดินสอ  พ่อหลวง  พระมหากษัตริย์  ร.9  รัชกาลที่ 9  ประเทศไทย  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ