สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคเเก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัย เป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงห่วงใยราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากลมมรสุมพัดผ่านและอิทธิพลของพายุโซนร้อน เซินกา ตาลัส ป่าข่า และทกซูรี ที่พัดผ่านพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก ทำให้เกิดฝนตกหนักเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดต่าง ๆของภาคเหนือตอนล่างทำให้เกิดน้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่อยู่นอกคันกั่นน้ำ ประกอบกับพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกต้องเป็นเส้นทางรองรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดอื่นๆที่อยู่ด้านเหนือของจังหวัด ทำให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนถูกน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังบ้านเรือนราษฎร พืชผลและพื้นที่ทางการเกษตร และสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหาย ในการนี้ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภค ไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ได้รับผลกระทบจากการเกิดอุทกภัยในจังหวัดพิษณุโลก เป็นการเร่งด่วน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจ 

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 683 ครอบครัว ณ ศาลาการเปรียญวัดกระทุ่มยอดน้ำ อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ในวันเดียวกันนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ พลโท ฐิตะฐาน สุขศรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระราชูปถัมภ์ เชิญถุงพระราชทาน
และเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ครอบครัวราษฎรที่ประสบอุทกภัย จำนวน 864 ครอบครัว ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก
ในโอกาสนี้ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอาหารแก่ราษฎรที่เดินทางมารับถุงพระราชทาน และได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวกับราษฎรที่ประสบอุทกภัยให้ทราบด้วย ต่างปลื้มปีติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
สำหรับอำเภอบางระกำ ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 10 ตำบล 73 หมู่บ้าน ราษฎรได้รับความเดือดร้อน 4,205 ครัวเรือน ประกอบกับเป็นพื้นที่รองรับน้ำจากจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดด้านทิศเหนือและพื้นที่เป็นที่ลุ่มติดกับแม่น้ำยมจึงทำให้น้ำล้นตลิ่งท่วมบ้านเรือนราษฎรและพื้นที่ทางการเกษตรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอบคุณที่มา information division of ohm


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
เเสงจันทร์ กันธิยะ


HASTAG : เครื่องอุปโภคบริโภค  สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  พระราชทาน 

ติดตามข่าวอื่นๆ