พวกโกง-ต้องยึดให้เหี้ยน!! "ปปง." ยึดทรัพย์ "เสี่ยเปี๋ยง-คนสนิทนายใหญ่" คดีโกงข้าวอีก 2.3 พันล้าน อึ้งพบเป็นโฉนดที่ดินอื้อซ่า 

พวกโกง-ต้องโดนยึดให้เหี้ยน!! "ปปง." ยึดทรัพย์ "เสี่ยเปี๋ยง-คนสนิทนายใหญ่" คดีโกงข้าวอีก 2.3 พันล้าน ตะลึงเป็นโฉนดที่ดินอื้อซ่า 


วันนี้ (8 พ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน หรือ ป.ป.ง. ได้เผยแพร่ คำสั่งคณะกรรมการการธุรกรรม ที่ ย.125/2560 ลงวันที่ 25 ต.ค.2560 เรื่องอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตจากนโยบายการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และ "นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร" หรือ "เสี่ยเปี๋ยง" กับพวก (เพิ่มเติม) กรณี บริษัท ทีซี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้ครอบครอง จำนวน 25 รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิ้น 2,300 ล้านบาท พร้อมดอกผล มีกำหนดไม่เกิน 90 วัน อาทิเช่น โฉนดที่ดิน ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี , โฉนดที่ดิน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี , โฉนดที่ดิน ต.ท้ายบ้าน อ.เมือง จ.สมุทรปราการ , โฉนดที่ดิน ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ , โฉนดที่ดิน แขวงและเขตลาดพร้าว จ.กรุงเทพฯ , โฉนดที่ดิน แขวงและเขตคันนายาว จ.กรุงเทพฯ , โฉนดที่ดิน แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง จ.กรุงเทพฯ และ โฉนดที่ดิน แขวงสามเสนนอก เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพฯ พร้อมสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี)

 

จากการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคล รวมทั้งผู้ซึ่งเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานฟอกเงินคดีดังกล่าว พบข้อมูลว่า กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง กับพวก เป็นเจ้าของทรัพย์สิน 25 รายการนั้น

 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วปรากฏว่า เป็นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดมูลฐานตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 2542 และเนื่องจากทรัพย์สินในคดีนี้เป็นอสังหาริมทรัพย์ประเภทที่ดินตามโฉนดที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง โดยผู้มีชื่อเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาจดำเนินการทางนิติกรรมโอนเปลี่ยนแปลงชื่อในทางทะเบียนได้ หากมิได้มีการออกคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวไว้ชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักยอก ปกปิด ซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

 

และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง.อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด

 

 


ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้นให้ยื่นคำขอต่อ เลขาธิการ ปปง.พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องแสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนั้น มิใช่ทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิด ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

 

นอกจากนี้ ที่ผ่านมา ตามที่คณะกรรมการธุรกรรม ได้มีคำสั่ง เรื่องการอายัดทรัพย์สินเกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว รายกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวกับการทุจริตโครงการรับจำนำข้าวและการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ และ นายอภิชาติ จันทร์สกุลพร หรือ เสี่ยเปี๋ยง กับพวก มาแล้ว 9 ครั้ง จำนวนทั้งสิ้น 1,865 รายการ พร้อมดอกผล


ติดตามข่าวสารทาง Line


ติดตามข่าวการเมือง


เรียบเรียงโดย
นายอารมณ์ เคนหล้า


HASTAG : ยึดทรัพย์เสี่ยเปี๋ยง  เสี่ยเปี๋ยง  คดีโกงข้าว 

ติดตามข่าวอื่นๆ