รถไฟฟรี ไม่ฟรีแล้ว!! เริ่มต้นการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ..

เกือบ 10 ปีเต็มแล้วที่โครงการรถไฟฟรีเพื่อประชาชนให้บริการโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ภายใต้การดำเนินนโยบายลดภาระค่าครองชีพให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยในสมัยรัฐบาลของสมัคร สุนทรเวช โดยรถไฟฟรีที่ว่าคือรถไฟในขบวนชั้น 3 และรถไฟชานเมืองระยะสั้น ซึ่งนโยบายดังกล่าวกำลังจะสิ้นสุดลงในวันนี้ (1 พฤศจิกายน 2560) เป็นวันเดียวกับการเริ่มต้นการใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐสำหรับโดยสารรถไฟเช่นกัน

 

 

 

สำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จะได้รับวงเงินช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการเดินทางโดยรถไฟเป็นจำนวน 500 บาทต่อเดือน โดยสามารถซื้อตั๋วโดยสารเดินทางไปกับขบวนรถโดยสารทุกขบวน ทุกชั้นที่นั่ง ตั๋วรายเดือน และตั๋วอัตราพิเศษชั้น 3 ยกเว้นตั๋วคูปองรายเดือน ตั๋วนำเที่ยว และบัตร VIP โดยไม่จำกัดจำนวนครั้งในการใช้ และหากกรณีซื้อตั๋วเกินจำนวนเงินที่ได้รับ ผู้ถือบัตรสามารถชำระเงินส่วนต่างเพิ่มเป็นเงินสดให้ครบตามจำนวนได้ และเมื่อครบรอบเดือนแล้ว หากใช้วงเงินในบัตรเดินทางโดยรถไฟไม่ครบ 500 บาท วงเงินดังกล่าวจะถูกยกเลิกและจะได้รับวงเงินในรอบเดือนใหม่แทน

 

ประชาชนผู้ถือใช้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ต้องนำบัตรฯ ที่มีชื่อ-นามสกุล เลขบัตรประจำตัวประชาชน และภาพถ่ายใบหน้าของตนเองมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว เพื่อซื้อตั๋วโดยสาร และต้องใช้สิทธิ์ด้วยตัวเอง ทั้งนี้บัตรสวัสดิการ 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 สิทธิ์


หากผู้ถือบัตรซื้อตั๋วที่เป็นการจ่ายเงินโดยบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือจ่ายเงินสดเพิ่มในส่วนต่างไปแล้วไม่ประสงค์จะเดินทาง สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ โดยให้เลื่อนตามประเภทขบวนรถ ชั้นที่นั่งเดิมที่ออกตั๋วไว้ แต่ไม่สามารถคืนเงินค่าตั๋วโดยสารได้

การใช้สิทธิ์ดังกล่าวสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง ส่วนบุคคลทั่วไปที่ไม่ได้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จำเป็นจะต้องจ่ายค่าโดยสารตามราคาที่กำหนดไว้ดังเดิม ถือเป็นการยุติบริการรถไฟฟรีอย่างแท้จริง


ขอบคุณข้อมูล : THE STANDARD


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สราวุฒิ ธนกุสุมาลย์


HASTAG : ไม่ฟรีแล้ว  บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  เพื่อประชาชน  รถไฟฟรี 

ติดตามข่าวอื่นๆ