กทม.เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ ดูแลประชาชนรอบท้องสนามหลวง (รายละเอียด)

ในช่วงงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ในการดูแลและให้บริการพี่น้องประชาชน  ทั้งภาวะปกติและเหตุฉุกเฉินวิกฤติทางการแพทย์ครับ   เช่น จัดบริการหน่วยรักษาพยาบาล ระบบส่งต่อผู้ป่วย ซึ่งได้ร่วมมือกับโรงพยาบาลทั้งภาครัฐ เอกชน อาสาสมัคร และมูลนิธิต่างๆ จัดหน่วยแพทย์พยาบาลแบบประจำจุดและเคลื่อนที่เพื่อดูแลพี่น้องประชาชน

 

โดยในพื้นที่พระบรมมหาราชวัง มณฑลพิธีท้องสนามหลวง หน่วยงานที่ดูแลคือ กองแพทย์หลวงและกรมแพทย์ทหารบก ในส่วนของพระเมรุมาศจำลอง ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่และขนาดกลาง สำนักการแพทย์ กทม. จะร่วมกับหน่วยงานต่างๆ เช่น กรมการแพทย์ โรงพยาบาลสี่เหล่าทัพ โรงเรียนแพทย์ และสมาคมโรงพยาบาลเอกชน ดูแลในพื้นที่


นอกจากนี้ สำนักอนามัยโดยศูนย์บริการสาธารณสุข ร่วมกับจิตอาสาเฉพาะด้านการแพทย์ ได้จัดทีมแพทย์พยาบาลดูแลที่วัดทั้ง 62 แห่ง ซึ่งจัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์   

ส่วนพื้นที่ชั้นในที่คาดว่าจะมีประชาชนเดินทางเข้ามาเป็นจำนวนมากนั้น ได้ประสานโรงพยาบาลในพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อรับส่งต่อในกรณีฉุกเฉิน ได้แก่ โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลกลาง วิทยาลัยแพทยศาสตร์และวชิรพยาบาล  โรงพยาบาลตากสินและโรงพยาบาลหัวเฉียวครับ

Credit By : อัศวิน ขวัญเมือง


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อาทิชา พึ่งสมศักดิ์


HASTAG : ดูแลประชาชน  ด้านการแพทย์  พระราชพิธีถวายพระเพลิง  สนามหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ