คณะสามเณรที่บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศลแด่ ในหลวง ร.๙ จำนวน ๘๙ รูป ออกบิณฑบาตโปรดชาวบ้าน ที่หมู่บ้านอนิรุทธวา เมืองกุสินารา ประเทศอินเดีย

เมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เฟซบุ๊กที่ใช้ชื่อว่า Namaste Dhamma  ได้โพสต์ภาพพร้อมทั้งระบุข้อความทั้งหมดเอาไว้ว่า.

สืบสาน เผยแผ่ แดนพุทธภูมิ

วันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. พระครูสมุห์สงกรานต์ กิตฺติวํโส นำคณะสามเณรที่บรรพชาถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร จำนวน ๘๙ รูป จัดโดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ออกบิณฑบาตโปรดชาวบ้าน ที่หมู่บ้านอนิรุทธวา เมืองกุสินารา สถานที่ปรินิพพานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งสามเณรส่วนใหญ่อยู่ในหมู่บ้านนี้ มีโยมพ่อโยมแม่สามเณร และชาวบ้านจำนวนมากร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อเผยแผ่ สืบสาน ในแดนพุทธภูมิ ประกาศพระธรรมคำสอน และเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่ชาวอินเดียท้องถิ่น ซึ่งส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดี และมุสลิม

นับจนบัดนี้ เป็นเวลา ๒๐ กว่าปี วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ได้ทำหน้าที่เปรียบประดุจดังตัวแทนของประเทศไทย ในการเผยแผ่ค้ำจุนพระพุทธศาสนา ส่งเสริมงานของพระพุทธเจ้าให้มั่นคงในแดนพุทธภูมิ ในความดูแลของรัฐบาลของพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทย องค์ศาสนูปถัมภก นำศรีสง่าและศรัทธาของปวงชนชาวไทยให้ปรากฏแก่ชาวโลก


ขอบคุณภาพและข้อมูลจากเฟซบุ๊ก Namaste Dhamma 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อุทัย เลิกสันเทียะ


HASTAG : พระสงฆ์-เณร 

ติดตามข่าวอื่นๆ