เบื้องหลัง บทเพลงพระราชนิพนธ์ สุดซึ้ง !!! ที่ในหลวง ร.9 มอบแก่ หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร !!! เพลง Still on My Mind #คลิป

หลายคนอาจยังไม่ทราบที่มาของหนึ่งในบทเพลงพระราชนิพนธ์ที่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงเรียบเรียงทั้งเนื้อร้องและทำนองขึ้นมาด้วยพระองค์เองในชื่อเพลง Still on My Mind โดยมีประวัติที่มาจากพระอัจริยภาพด้านดนตรีและแรงบันดาลใจของพระองค์ท่านที่น่าสนใจ ควรค่าที่คนไทยควรทราบ

ทั้งนี้ บทเพลงดังกล่าว เป็นบทเพลงที่ทรงเรียบเรียงและแต่งขึ้นเพื่อพระราชทานแก่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เมื่อปี พ.ศ.2508 และในโอกาสที่ใกล้จะถึงวันที่ 8 กันยายน ซึ่งในอดีตเมื่อวันที่ 8 กันยายน ปี 2492 เป็นวันที่ประธานสภาผู้แทนในขณะนั้นแจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทั้งประเทศทราบอย่างเป็นทางการว่า พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นแล้วกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร


ลำดับเหตุการณ์คร่าวๆ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในวัยเด็กก่อนพระราชพิธีหมั้นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร และก่อนพระราชทานเพลง Still on My Mind ให้แก่หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร มีลำดับดังนี้

-วันที่ 15 ก.ค. 2471 ในหลวง ร.9 หลังจากประสูติที่ประเทศสหรัฐอเมริกา ไม่ถึง 1 พรรษา เสด็จฯ ไปประทับที่สถานเลี้ยงเด็กชองโซเลย์ที่เมืองโลซาน ประเทศสวิตเซอร์แลนด์อยู่ 5 เดือน
-วันที่ 13 ธ.ค. 2471 เสด็จฯ ถึงประเทศสยาม
-ปี 2474 เข้าเรียนอนุบาลกับมิสซิสเดวีส (Mrs.Davies)
-ปี 2475 เข้าเรียนโรงเรียนมาแตร์เดอี
-วันที่ 8 เม.ย. 2476 ครอบครัวราชสกุลมหิดลทั้ง 4 เสด็จฯ ออกจากประเทศสยามไปยังเมืองโลซาน เพื่อรักษาอาการประชวรของในหลวง ร.8
-วันที่ 9 พ.ค. 2476 เสด็จฯ ถึงเมืองโลซาน (ต่อเรือหลายรอบ)
-วันที่ 2 มี.ค. 2477 ในหลวง ร.8 เสด็จฯ ขึ้นทรงราชย์ในขณะมีพระชนมายุ 8 พรรษา
-วันที่ 19 ส.ค. 2478 ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านวิลล่าวัฒนา
-ปี 2479 ข่าวในหลวง ร.8 และ ร.9 ทรงเล่นสกี
-วันที่ 15 พ.ย. 2481 เสด็จฯ กลับสยามพร้อมด้วยในหลวง ร.8 ที่เสด็จนิวัติประเทศสยามครั้งแรกหลังจากเสวยสิริราชสมบัติจากนั้นอีก 2 เดือน
-วันที่ 13 ม.ค. 2481 เสด็จฯ ออกจากสยามกลับไปศึกษาต่อที่เมืองโลซาน ในหลวง ร.8 รับสั่งว่า “จะตั้งใจเรียนจนสำเร็จเพื่อจะได้มาสนองคุณชาติที่รักของเรา”
-วันที่ 11 ก.พ. 2481 เสด็จฯ ถึงโลซาน
-วันที่ 24 มิ.ย. 2482 จอมพล ป.พิบูลสงคราม เสนอเปลี่ยนชื่อประเทศจาก “สยาม” เป็น “ไทย” ตามประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรัฐนิยมฯ
-เดือน ส.ค. 2488 สงครามเอเชียจบลง รัฐบาลไทยขอให้เสด็จฯ กลับ
-วันที่ 5 ธ.ค. 2488 เสด็จฯ กลับถึงประเทศไทย
-วันที่ 9 มิ.ย. 2489 ในหลวง ร.8 เสด็จสวรรคต
-วันที่ 19 ส.ค. 2489 ในหลวง ร.9 เสด็จฯ กลับไปศึกษาต่อที่เมืองโลซาน
-ปี 2491 ทรงพบหม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ครั้งแรกที่กรุงปารีส
-วันที่ 19 ก.ค. 2492 ในหลวง ร.9 ทรงหมั้น หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์ กิติยากร ที่เมืองโลซานอย่างเรียบง่าย
-วันที่ 12 ส.ค. 2492 ในหลวง ร.9 ประกอบพระราชพิธีหมั้นอย่างเป็นทางการที่เอกอัครราชทูตไทยในกรุงลอนดอน
-วันที่ 8 ก.ย. 2492 ประธานสภาผู้แทนแจ้งให้ที่ประชุมและประชาชนทั้งประเทศทราบเรื่องสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประกอบพระราชพิธีหมั้นแล้ว
-วันที่ 24 มี.ค. 2493 ในหลวง ร.9 พร้อมด้วยพระคู่หมั้นเสด็จฯ กลับถึงประเทศไทย
-วันที่ 28 มี.ค.-4 เม.ย. 2493 พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.8
-วันที่ 28 เม.ย. 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีราชาภิเษกสมรส ณ วังสระปทุม
-วันที่ 5 พ.ค. 2493 ทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
-เดือน พ.ค. 2493 เสด็จฯ ยังเมืองโลซานหลังพิธีบรมราชาภิเษก
-วันที่ 5 เม.ย. 2494 ประสูติทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ณ เมืองโลซาน
-เดือน พ.ย. 2494 เสด็จฯ กลับประเทศไทยถาวร
-วันที่ 29 – 31 ส.ค. 2503 เสด็จฯ ประพาสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ เยือนโลซานเป็นครั้งสุดท้าย และไม่ได้กลับไปอีกเลย
-ปี 2508 ทรงพระราชนิพนธ์เพลง Still on My Mind เพื่อพระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

อ้างอิงข้อมูลจาก - news.mthai.com
คลิปวีดีโอจาก - www.youtube.com/watch?v=Zvq357ObUSg


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ปิยะนัย เกตุทอง


HASTAG : กิติยากร  หม่อมราชวงศ์สิริกิติ์  Still on My Mind  พ่อหลวง  ร.9  รัชกาลที่ 9  บทเพลงพระราชนิพนธ์  ในหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ