เปิดทางสว่างให้กับชีวิต !!! ผู้รู้ชี้แนะเคล็ดลับสวด “คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก” ดังนี้ทุกวัน คุ้มภัย อุปสรรค – เสนียดจัญไรไม่เข้าใกล้ .. !?!

ความศักดิ์สิทธิ์ของ “ หลวงปู่ทวด เหยียบน้ำทะเลจืด” ที่เล่าขานกันมาอย่างยาวนาน ก่อให้เกิดความเคารพศรัทธาหลวงปู่ทวดกันอย่างกว้างขวาง  โดยการสวดคาถาบูชาหลวงปู่ทวด "นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา" เห็นผลทางด้านแคล้วคลาด ป้องกันภัยอย่างมาก จึงนิยมสวดก่อนขึ้นรถ ลงเรือ จะทำให้ปลอดภัยจากอันตราย หรือหากต้องไปทำงานที่เสี่ยงอันตราย เข้าป่าดงพงไพร สวดคาถานี้เป็นการคุ้มครองตนได้เป็นอย่างดี เสมือนกับการอาราธนาพระหลวงปู่ทวดขึ้นคอก็ฉันนั้น…

ขณะเดียวกัน ก็มีอีกหนึ่งพระคาถาหลวงปู่ทวด ที่ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนัก เป็นการเพิ่มพลังพุทธคุณให้เกิดความเข้มขลัง  นั่นคือ “คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก” โดยการนำอักขระมงคล  “นะโมพุทธายะ” ซึ่งเป็นคาถาพระเจ้า ๕ พระองค์ และเป็นอักขระที่ใช้แทนแม่ธาตุใหญ่ น้ำ ดิน ไฟ ลม อากาศ  ซึ่งเป็นธาตุที่ก่อกำเนิดทุกสรรพสิ่งไว้ด้านหน้าและด้านหลัง จึงถือเป็น “คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก” อันศักดิ์สิทธิ์  


ก่อนสวดให้ตั้งนะโม ๓ จบ แล้วว่าดังนี้

“นะ เปิด โม เปิด พุท เปิด ธา เปิด ยะ เปิดโลกด้วย

 นะโมโพธิสัตโต อาคันติมายะ อิติภควา ยะธาพุทโมนะ”

ในบทที่สองนั้น เป็นการสวดคาถาพระเจ้าห้าพระองค์แบบถอยหลัง “ยะ ธา พุท โม นะ”

 

 

สำหรับความหมายของ  “นะ โม พุท ธา ยะ” มีดังนี้

นะ หมายถึง พระกุกกุสันโธ ใช้เขียนแทน ธาตุน้ำ หรือ อาโปธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๒  ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านเมตตามหานิยม

 โม หมายถึง พระโกนาคม ใช้เขียนแทน ธาตุดิน หรือ ปฐวีธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๒๑   ใช้ในการปลุกเสกให้เกิดพุทธคุณด้านคงกระพันชาตรี

พุท หมายถึง พระกัสสปะ ใช้เขียนแทน ธาตุไฟ  หรือ  เตโชธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๖  ใช้ในการขับไล่สิ่งอัปมงคล หรือสะเดาะเคราะห์

ธา หมายถึง พระสมณะโคดม (พระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบัน) ใช้เขียนแทน ธาตุลม หรือ วาโยธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๗  ใช้ด้านการล่องหน กำบังตน

 

 ยะ หมายถึง พระศรีอารยเมตไตรย (พระพุทธเจ้าองค์ถัดไป หลัง พ.ศ.๕๐๐๐) ใช้เขียนแทน อากาศธาตุ มีกำลังเท่ากับ ๑๐  เมื่อรวมกำลังธาตุทั้ง ๕ ก็จะเป็นคุณพระพุทธเจ้า ๕๖

 

 

 

ดังนั้น  “นะโมพุทธายะ”  จึงมีกำลังมาก พุทธคุณครอบจักรวาล มีความนิยมใช้มาตั้งแต่สมัยโบราณ   ทั้งเมตตามหานิยม แคล้วคลาด คงกระพัน ป้องกันภัย เสนียดจัญไรไม่เข้ามากล้ำกราย และหากเป็นการสวด โดย “คาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก”  ด้วยแล้ว ไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคอันใด หรือภัยร้ายอันใด ก็จะหลีกทางให้ ปัญหาทุกอย่างในชีวิตจะคลี่คลาย ผ่านพ้นภัยร้ายไปได้ เป็นการเปิดทางสว่างให้กับชีวิตให้ได้พบแต่สิ่งที่ดีงาม เฉกเช่นความเป็นมงคลของพระคาถาหลวงปู่ทวดเปิดโลก ก็ฉันนั้น… ขอเพียงตั้งมั่นด้วยศรัทธา สวดด้วยจิตอันเป็นสมาธิ ย่อมเห็นผล

 

ขอบคุณข้อมูลจาก : www.buddhapoom.com และ เพจ : วัดพุทธพรหมปัญโญ : วัดถ้ำเมืองนะ


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
นภาพร เครือชัยสุ


HASTAG : สวดมนต์  หลวงปู่ทวด  คาถา  ศาสนา 

ติดตามข่าวอื่นๆ