เอาแน่ !! รถไฟฟ้ารางเบา LRT เมืองโคราช ผ่านรับฟังความเห็นครั้งที่ 3 ปชช. 6 กลุ่มผู้มีส่วนได้เสีย เห็นด้วย (คลิป)

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและการจราจร(สนข.)จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนรอบที่ 3 สุดท้าย ของโครงการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองโคราชคึกคัก ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจาก 6กลุ่มจำนวนกว่า 400 คนแสดงความคิดเห็น ส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการพัฒนา ในการแก้ปัญหาการจราจรที่ติดขัดหนักในเขตเมือง มีส่วนน้อยที่คัดค้านเพราะกลัวได้รับผลกระทบจนอาจได้รับความเดือดร้อน

วันที่ 20 ตุลาคม 2560 เวลา 9.00 น.ห้องลำตะคอง โรงแรมแคนทารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา นายจรัสชัย โคเรืองสกุล รอง ผวจ.โคราช เป็นประธานเปิดประชุมรับฟังความคิดเห็น กับโครงการศึกษาแผนแม่บทพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง ครั้งที่ 3 เพื่อสร้างระบบขนส่งมวลชนรถไฟฟ้ารางเบา LRT หรือ Ligh Rail Transit System โดยมีนายวิจิตต์ฯ นิมิตวานิช นักวิชาการขนส่ง สนข.ฝ่ายนำเสนอและ ผู้แทนหน่วยราชการ,รัฐวิสาหกิจ,สถาบันการศึกษา,ประชาชน และสื่อมวลชน เข้าร่วมประชุมกว่า 400 คน นายจรัสชัยกล่าวว่า จังหวัดนครราชสีมามีประชากรมากเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ทำให้วิถีชีวิตของสังคมเปลี่ยนแปลงขยายตัวอย่างรวดเร็ว ความน่าอยู่ของเมืองลดลง การจราจรติดขัดจำนวนรถมีมากกว่าถนน โครงการพัฒนาระบบสาธารณะจึงมีความจำเป็น การดำเนินโครงการของ สนข.ครั้งนี้สอด คล้อง กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด 4 ปี แต่การดำเนินโครงการก็ต้องรับฟังความคิดเห็นจากประชาชน จึงหวังว่าในวันนี้จะได้รับความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อชาวจังหวัดนครราชสีมา


นายวิจิตต์ กล่าวว่า กระทรวงคมนาคม ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนานาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ.2558-2565 มีระยะเร่งด่วนในการพัฒนาโครงข่ายการคมนาคมเชื่อมโยงในส่วนภูมิภาค และการแก้ไขปัญหาการจราจร ด้วยการขนส่งมวลชนรถไฟฟ้า จึงสอดคล้องกับศักยภาพของจังหวัดนครราชสีมา จากการศึกษาพบว่าระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะกับเมืองก็คือ ระบบรถไฟฟ้ารางเบา LRT หรือ Ligh Rail Transit System โดยจะมีการก่อสร้างใน 3เส้นทางคือ สายสีส้ม แยกประโดก-ถนนช้างเผือก-คูเมืองเก่า ระยะทาง 9.81 กม. สายสีเขียว ตลาดเซฟวัน-ถนนมุขมนตรี-บ้านนารีสวัสดิ์ สายสีม่วง ตลาดเซฟวัน-ถนนมิตรภาพ-บ้านนารีสวัสดิ์ สายสีส้มส่วนขยายต่อ โรงเรียน ท.1-หัวทะเล-ดูโฮม ฯลฯ จึงจากการที่ได้พบปะหารือกับกลุ่มผู้นำชุมชน 12 ครั้ง จัดเวทีสัมมนารวม 3 ครั้ง ทุกครั้งจากที่จดบันทึก ได้รับเสียงสนับสนุนจากชาวโคราช ซึ่งส่วนใหญ่เห็นด้วยในการดำเนินโครงการ ซึ่งจากนี้ไปก็จะจัดทำรายงานสรุปเพื่อนำเสนอต่อกระทรวงคมนาคมให้พิจารณาต่อไป

ภาพ / ข่าว มานะ แย้มจะบก   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์   จังหวัดนครราชสีมา


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
มานะ แย้มจะบก


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ