สมัครคนเดียวให้ทั้งครอบครัว!! และได้สิทธิพิเศษสวัสดิการจากรัฐ อะไรบ้าง คลิ๊ก

   โครงการนี้ เป็นโครงการที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาสหรัฐฯ และได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยเปิดรับสมัครหาผู้โชคดีจากทั่วโลก ให้ได้รับใบเขียว Greencard ไปเลยฟรีๆ เหตุผลก็เพื่อทำให้ประเทศยังคงรักษาจุดเด่น มีประชากรที่ความหลากหลายทางด้านเชื้อชาติ โดยทางหน่วยงานตรวจรับคนเข้าเมืองของอเมริกา จะคัดเลือกบุคคลจากประเทศที่มีอัตราการอพยพเข้าสหรัฐอเมริกาต่ำเป็นเกณฑ์ สำหรับครั้งนี้จะมีการอนุมัติวีซ่าชนิด DV จำนวน 50,000 วีซ่าโดย ไม่มีค่าธรรมเนียมเข้าร่วมแต่อย่างใด ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร 


 

รู้จักกับ 'กรีนการ์ด'
    กรีนการ์ด หรือ Permanent Resident Card เป็นบัตรที่รัฐบาลสหรัฐอเมริกาออกให้เพื่อมอบสิทธิให้เราสามารถใช้ชีวิตและหางานทำที่นั่นได้อย่างถูกกฎหมาย ที่มาของคำว่า “กรีนการ์ด” ก็คือบัตรนี้เคยมีชื่อเต็มว่า  Alien Registration Receipt Card ซึ่งถ้าจะให้เรียกเต็มๆ ก็คงไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ เลยเรียกกันง่ายๆ จากสีของบัตรในตอนนั้น ก็คือสีเขียวอ่อนนั่นเอง หลังๆ มาบัตรก็มีเปลี่ยนสีบ้าง แต่เนื่องจากผู้คนเรียกว่ากรีนการ์ดจนติดปากไปแล้ว ก็เลยเป็นที่มาของชื่อ “กรีนการ์ด” ที่ใช้เรียกกันจนทุกวันนี้

 

สิทธิและหน้าที่ของผู้ถือกรีนการ์ดอเมริกา

สิทธิและหน้าที่ของผู้อยู่อาศัยถาวรในอเมริกา (U.S. Permanent Resident)

คนที่มาอเมริกาด้วยวีซ่าถาวร (Immigrant visa) เมื่อมาถึงอเมริกาก็จะได้กรีนการ์ดส่งมาให้ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ตอนที่ขอวีซ่า หลังจากได้รับการ์ดแล้ว ก็ควรศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับสิทธิหน้าที่ของผู้อยู่อาศัยถาวรว่าเราจะได้รับสิทธิประโยชน์อะไรบ้าง 

สิทธิ

• มีสิทธิอยู่อาศัยถาวรทุกพื้นที่ในอเมริกา Live and work permanently anywhere in the U.S.
• มีสิทธิขอยื่นเรื่องเป็นพลเมืองอเมริกันเมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน
• มีสิทธิขอวีซ่าให้กับสามี/ภรรยา หรือบุตรที่ยังไม่แต่งงาน ให้มาอาศัยในอเมริกา
• สามารถใช้สิทธิขอ Social Security, Supplemental Security Income,
and Medicare benefits (สวัสดิการรักษาพยาบาลสำหรับผู้สูงอายุ) เมื่อมีคุณสมบัติครบถ้วน
• สามารถซื้ออสังหาริมทรัพย์ในอเมริกา
• สามารถขอใบขับขี่ของรัฐที่ตนอาศัยอยู่
• สามารถเดินทางออกจากอเมริกาและเดินทางกลับเข้ามาอีก (แบบมีเงื่อนไข) 
• มีสิทธิเข้าเรียนในโรงเรียนหรือวิทยาลัยของรัฐ
• มีสิทธิเข้าทำงานในบางแผนกของกองทัพ (แผนกที่เกี่ยวกับความมั่นคง เค้าสงวนไว้ให้พลเมืองทำค่ะ)
• มีสิทธิซื้ออาวุธปืน (อนุญาตเป็นบางรัฐ)
หน้าที่

 


ในฐานะผู้อยู่อาศัยถาวร คุณมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
• ปฏิบัติตามกฏหมายท้องถิ่น, กฎหมายประจำรัฐ และกฏหมายระดับประเทศ
• ชำระภาษี federal, state, and local income taxes 
• เข้าร่วมเกณฑ์ทหาร ถ้าคุณเป็นชาย อายุระหว่าง 18 – 26 ปี
• รักษาสถานภาพของการอยู่อาศัยถาวร (ตอนไปรับวีซ่า เจ้าหน้าที่สถานทูตบอกไว้เลยว่า จะเดินทางออกนอกอเมริกากี่ครั้งก็ได้ แต่รวมจำนวนแล้ว อย่าให้เกิน 210 วันต่อปี เพราะจะทำให้ขาดคุณสมบัติ อาจโดนระงับวีซ่า ส่งกลับประเทศ หากจำเป็นต้องออกนอกอเมริกาเกิน 12 เดือน ต้องทำเรื่องขออนุญาตเป็นพิเศษ)
• พกบัตรแสดงสถานะการอยู่อาศัยในอเมริกาของคุณติดตัวไว้เสมอ
• แจ้งเปลี่ยนนที่อยู่เมื่อมีการย้ายที่อยู่ภายใน 10 วัน จะออนไลน์ หรือกรอกแบบฟอร์มก็ได้ 
 


รายละเอียดสำหรับการสมัคร

   ข้อมูลที่ใช้ในการกรอกใบสมัครมีดังนี้ ชื่อนามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด เมืองและประเทศที่เกิด รูปถ่าย ที่อยู่ ประเทศที่อาศัยปัจจุบัน หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ระดับการศีกษา สถานะสมรส จำนวนบุตร  (ถ้ามีคู่สมรส (จดทะเบียน) หรือบุตร (อายุต่ำกว่า 21 และยังไม่แต่งงาน) ที่ต้องการใส่เพื่อให้ได้สิทธิ์พร้อมกับผู้สมัครหลัก ได้พร้อมกันทั้งครอบครัวต้องกรอกต่อดังนี้) ข้อมูลคู่สมรส (ชื่อนามสกุล วันเดือนปีเกิด เพศ เมืองที่เกิด ประเทศที่เกิด รูปถ่ายของคู่สรส ชื่อนามสกุลของบุตร วันเดือนปีเกิดของบุตร เพศของบุตร เมืองที่เกิดของบุตร ประเทศที่เกิดของบุตร รูปถ่ายของบุตร) หมายเหตุ* สามารถเลือกใส่ข้อมูลบุตรหรือคู่สมรส อย่างใดอย่างนึงได้ หรือจะเลือกไม่ใส่เลยก็ได้ ไม่สามารถเปลี่ยนข้อมูลหรือเพิ่มข้อมูลหากได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับวีซ่าใบเขียวล็อตเตอรี่นี้
    ไม่ต้องมีวีซ่า อยู่ที่ไหนของโลกก็สมัครได้ ในกรณีที่เคยมีวีซ่าเข้าอเมริกาแต่อยู่เกินวีซ่ากำหนด จะถูกตัดสิทธิ์ถ้าหากได้รับเลือกเป็นผู้ได้รับวีซ่าใบเขียวล็อตเตอรี่นี้
คุณสมบัติในการสมัครเข้าร่วมโครงการ
1.จะต้องเป็นบุคคลที่เกิดในประเทศที่สามารถเข้าร่วมโครงการได้ อย่างไรก็ตามหากท่านไม่ได้เกิดในประเทศที่มีคุณสมบัติในการเข้าร่วมโครงการ ท่านยังอาจจะสามารถสมัครได้หากมีคุณสมบัติดังต่อไปน้ี

หากคู่สมรสของท่านเกิดในประเทศที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมโครงการ ท่านจะสามารถใช้สิทธิ์ตามสัญชาติของคู่สมรสของท่านได้ โดยจะต้องระบุชื่อของทั้งตัวท่านและคู่สมรสลงไปคู่กันในขั้นตอนการสมัคร ซึ่งหากได้รับเลือก จะเดินทางเข้าสหรัฐอเมริกาในเวลาเดียวกัน
หากท่าน ไม่ได้เกิด หรือถือสภาพเป็นผู้อยู่อาศัยประจำของกระเทศนั้นๆ ท่านสามารถใช้สิทธิ์ตามประเทศที่บิดา มารดาท่านเกิดได้
ประเทศที่ ไม่มี สิทธิ์เข่าร่วมโครงการ : บังคลาเทศ, บราซิล, แคนาดา, จีน(แผ่นดินใหญ่),โคลัมเบียม, สาธารณรัฐโดมินิกัน, เอกวาดอร์, เอลซัลวาดอร์, เฮติ, อินเดีย, จาไมก้า, เม็กซิโก, ไนจีเรีย, ปากีสถาน, เปรู, ฟิลิปปินส์, เกาหลีใต้, สหราชอาณาจักร(ยกเว้นไอร์แลนด์เหนือ)  ตลอดจนดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครอง ของสหราชอาณาจักร และเวียดนาม

2. ผู้สมัครแต่ละท่านจะต้องมีคุณสมบัติด้านการศึกษาหรือมีประสบการณ์ทำงานตามที่ระบุไว้ใน ข้อกาหนดของโครงการวีซ่าล็อตเตอรี่ อย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
มีวุฒิการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า โดยจะต้องสำเร็จการศึกษา12 ปีตามหลักสตูรประถมศึกษาและมัธยมศึกษา
หรือภายในระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมา ท่านมีประสบการณ์ทำงาน 2 ปีขึ้นไปในสาขาอาชีพที่ต้องการประสบการณ์ทำงาน หรือฝึกงานขั้นต่ำ 2 ปี

ขั้นตอนการถ่ายรูป
การถ่ายรูป มีสองทางเลือก 
วิธีที่ 1. ถ่ายรูปที่ร้านขนาด 2x2 นิ้ว (แจ้งทางร้านว่าถ่ายรูปใบเขียวล็อตเตอรี่หรือทำวีซ่าอเมริกา) จากนั้นนำรูปถ่ายมาสแกนที่คอมพิวเตอร์ (กำหนดการสแกนให้มีความชัด 300dpi , ไฟล์ Jpeg และ 24 bit) หรือให้ทางร้านส่งไฟล์ดิจิตอลให้ตรงได้เลยไม่ต้องสแกน โดยย้ำว่าขอขนาด 600 x 600 Pixels ถ้าได้ไซค์ตามนี้ให้ข้ามข้อวิธีใช้เครื่องมือผ่านคอมพิวเตอร์ ไปตรวจสอบรูปถ่ายได้เลย

วิธีที่ 2. ถ่ายรูปเองจากโทรศัพท์มือถือหรือกล้องถ่ายรูปที่มีความชัดปานกลางถึงสูง โดยฉากหลังจะต้องเป็นพื้นสีขาวเรียบดีที่สุด (ถ้าไม่มีใช้สีอ่อน) โดยสามารถซื้อหาบอร์ดสีขาวตามร้านเครื่องเขียนหรือผ้าขาวตึงมาใช้ได้ (ในกรณีที่ถ่ายให้เด็กให้จับ 1.เด็กนอนลงที่ฉาก เปิดตาและไม่มีเงาของผู้ถ่ายด้านบน 2. จับเด็กนั่งที่นั่งในรถ (car seat) โดยใช้ผ้าสีขาวคลุมที่นั่งในรถ
เงื่อนไข
รูปสี , หน้าตรง , ตำแหน่งคนถ่ายอยู่ตรงกลาง , ห้ามใส่แว่นหรือหมวก, ให้ถ่ายใหม่อย่าใช้รูปเก่าที่เกิน 6 เดือน , มีแสงเพียงพอไม่มืด , ไม่มีเงา , มองกล้อง , เปิดตา , รูปไม่เบลอ , ข้อแนะนำใช้กล้องมีคุณภาพสูง

 


ใบเขียวล็อตเตอรี่  Diversity Visa Lottery ปี 2019 (DV-2019 ก็คือสมัครปี 2017 จะมีการคัดเลือกผู้ได้รับวีซ่าใบเขียวในปี 2019) เป็นการจับสลากให้สิทธิในการขอกรีนการ์ดแบบฟรีๆ จะแจกทุกปี มีการรับสมัครแล้วในวันอังคารที่ 3 ตุลาคม จนถึงวันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน 2017 ซึ่งการสมัครครั้งนี้จะให้สิทธิ์ทั้งสิ้น 50,000 สิทธิ์จากผู้สมัครทั้งหมดทั่วโลกยกเว้นบางประเทศ. ใบเขียว (Green Card) คือเอกสารสำคัญที่ให้สำหรับผู้อยู่อาศัยด้วยวีซ่าถาวร (Immigrant visa) ซึ่งคือบัตรประจำตัวซึ่งออกโดยหน่วยงานของสหรัฐฯ หรือที่เรียกว่า หน่วยตรวจคนเข้าเมืองของสหรัฐฯ (U.S. Citizenship and Immigrations Services) โดยคนที่มีสัญชาติไทยคือหนึ่งในประเทศที่ได้สิทธิ์
 
    การสมัครจะเป็นการสมัครแบบออนไลน์ ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ  โดยจะเปิดรับสมัครในช่วงปลายปีของทุกปี ที่เว็บนี้ https://www.dvlottery.state.gov/

 

 

    หลังจากที่สมัคร ล็อตโต้ กรีนการ์ดเสร็จแล้ว อย่าลืมเก็บ Confirmation Number หรือ หมายเลขยืนยันการสมัครไว้ด้วย หมายเลขนี้สำคัญมากอย่าทำหาย
เมื่อถึงเวลาประกาศผลผู้โชคดีได้รับ ล็อตโต้ กรีนการ์ด เราสามารถเข้ามาเช็คผลได้ในเว็บไซต์เดิม

 

เครดิตข้อมูล : dek-d.com, gogoamerica.com, siamtownus.com

เครดิตคลิป : ช่องยูทูป U.S. Embassy Bangkok


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สุริยวงศ์ หิรัญเตโช


HASTAG : VISA  ใบเขียว  Green Card  สวัสดิการ  ต่างประเทศ 

ติดตามข่าวอื่นๆ