ตอนประชาชนทำจับอย่างเดียว...ทีตำรวจทำเป็นไง ธรรมดาก็กฎหมายอยู่ในมือท่าน ชาวเน็ตจวกยับ!!(รายละเอียด)

ในโลกออนไลน์รถตำรวจคันหนึ่งบรรทุกเหล็กคาดว่าจะเป็นเหล็กเต๊นท์ แต่ประเด็นอยู่ที่คำถามว่าตอนประชาชนบรรทุกสิ่งของยื่นออกมากลายเป็นประเด็นใหญ่โต แต่ทำไมคราวนี้ตำรวจกลับทำเสียเอง

การบรรทุกของออกมานอกรถกระบะ ถือมีความผิด เพราะตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก มาตรา 15 รถที่บรรทุกของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ขณะที่อยู่ในทาง เดินรถ และในเวลาต้องเปิดไฟตาม มาตรา 11 หรือ มาตรา 61 ผู้ขับขี่ต้อง จุดไฟสัญญาณแสงแดง หรือในเวลากลางวันต้องติดธงสีแดงไว้ที่ตอนปลายสุด ของสิ่งที่บรรทุกนั้น โดยจุดไฟสัญญาณหรือติดธงไว้ให้มองเห็นได้ในระยะไม่น้อยกว่า 150 เมตร และต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของอธิบดีกรมตำรวจด้วย


ทั้งนี้ ไฟสัญญาณแสงแดงหรือธงสีแดงตามวรรคอื่น จะใช้ชนิด ลักษณะ หรือ จำนวนเท่าใด ให้อธิบดีกำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา โทษของผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มาตรา15 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 1,000 บาท โดยกฎหมายที่บังคับให้ผู้ขับขี่รถต้องติดธงในเวลากลางวันและใช้ไฟสีแดงในเวลากลางคืน เมื่อบรรทุกสิ่งของยื่นเกินความยาวของตัวรถ ถือเป็นมาตรการความปลอดภัย  เพื่อให้ผู้ขับขี่รถที่ตามมาข้างหลังหรือด้านข้างได้เห็น  หากไม่ปฏิบัติตามนี้แล้วเกิดมีรถแล่นมาชนข้างหลังหรือด้านข้างก็ตาม  ผู้ขับขี่รถบรรทุกคันนั้นมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา  และต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายกระทำละเมิดตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อีกด้วย


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : กฎหมายอยู่ในมือ  ตำรวจบรรทุกสิ่งของไม่ป้องกัน 

ติดตามข่าวอื่นๆ