อย่าคิดว่าจะได้กินกันง่ายๆ!!!ตำรวจทางหลวงเรียกรถบรรทุกจับเผื่อฟลุ๊ค ข้อหาเดิมๆ แต่ไม่เป็นตามแผนเพราะคนขับพกเครื่องป้องกัน ....ทิ้งท้ายด้วย

ในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปตำรวจทางหลวงเรียกจับรถบรรทุกข้อหาเดิมคือแซงตามมาตรา 35 

มาตรา 35 รถที่มีความเร็วช้าหรือรถที่มีความเร็วต่ำกว่าความเร็วของรถคันอื่นที่ขับในทิศทางเดียวกัน ผู้ขับขี่ต้องขับรถให้ใกล้ขอบทางเดินรถด้านซ้ายเท่าที่จะกระทำได้
ผู้ขับขี่รถบรรทุก รถบรรทุกคนโดยสาร รถจักรยานยนต์ในทางเดินรถซึ่งได้แบ่งช่องเดินรถในทิศทางเดียวกันไว้ ตั้งแต่สองช่องขึ้นไปหรือได้จัดช่องเดินรถประจำทางด้านซ้ายไว้โดยเฉพาะ ต้องขับรถในช่องเดินรถด้านซ้ายสุดหรือใกล้เคียงกับช่องเดินรถประจำทางแล้วแต่กรณี
ความในวรรคสองมิให้ใช้บังคับแก่รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักไม่เกินหนึ่งพันหกร้อยกิโลกรัม และรถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกินเจ็ดคน ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์

แต่แล้วคนขับรถบรรทุกก็คว้าสมุดกฎหมายออกมาเรียกว่ากางให้เห็นกันต่อหน้าเลยว่าไม่กลัวเพราะไม่ผิดปพร้อมบอกว่า ตามมาตรา 34 (4)

มาตรา 34 ในการใช้ทางเดินรถที่ได้จัดแบ่งช่องเดิน รถในทิศทางเดียว กันไว้ตั้งแต่สองช่องขึ้นไป หรือที่ได้จัดช่องเดินรถประจำทางไว้ในช่องเดิน รถซ้ายสุด ผู้ขับขี่ต้องขับรถในช่องซ้ายสุดหรือใกล้กับช่องเดินรถประจำทาง เว้นแต่ในกรณีต่อไปนี้ ให้เดินทางขวาของทางเดินรถได้ 
(1) ในช่องเดินรถนั้นมีสิ่งกีดขวางหรือถูกปิดการจราจร 
(2) ทางเดินรถนั้นเจ้าพนักงานจราจรกำหนดให้เป็นทางเดินรถทางเดียว 
(3) จะต้องเข้าช่องทางให้ถูกต้องเมื่อเข้าบริเวณใกล้ทางร่วมทางแยก 
(4) เมื่อจะแซงขึ้นหน้ารถคันอื่น 
(5) เมื่อผู้ขับขี่ขับรถด้วยความเร็วสูงกว่ารถในช่องเดินรถด้านซ้าย 


ทั้งนี้มีการบอกว่าถ้าคิดว่าผมผิดออกใบสั่งมา แต่การรู้กฎหมายของประชาชนทำเอาตำรวจเปลี่ยนคำพูดบอกตักเตือนเพราะไปสู้ในชั้นศาลเสียเวลา พร้อมทั้งคนขับยังทิ้งท้ายด้วยว่า...วันหน้าวันหลังอย่าทำนะป๋านะ
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายลัทธภพ แก้วโย


HASTAG : อย่าคิดว่าจะได้กินกันง่ายๆ  เอาใบสั่งมา  โดนย้อน  ข้อหาแซง  ตำรวจทางหลวง 

ติดตามข่าวอื่นๆ