นักเรียนนายสิบรุ่น 60 เข้าชมห้องนิทรรศการ ตามรอยพระบาทพ่อหลวงเสด็จพร้อมพระราชินีนาถ เยี่ยม ตชด.24 เมื่อ 62 ปีที่แล้ว (คลิป)

วันที่ 17 ตุลาคม 60  ที่หอเกียรติยศค่ายเสนีย์รณยุทธ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จ.อุดรธานี พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล ผกก.ตชด. 24  พา นักเรียนนายสิบรุ่น 60 และ คณะแม่บ้านของตำรวจตระเวนชายแดนที่24  เข้าชมห้องนิทรรศการ ประวัติการสร้างค่าย ที่สำคัญชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ.2498  ครั้งเสด็จมาเยี่ยม ตชด.เขต4 หรือตชด. 24 ในปัจจุบันนี้    พ.ต.อ.ปรัชญ์ สุนทรพิมล ผกก.ตชด. 24   เปิดเผยว่า หอเกียรติยศค่ายเสนีย์รณยุทธ หลังนี้ เป็นอาคารไม้ 2 ชั้น สภาพเก่า สร้างขึ้นเมื่อปี 2496 พร้อมกับการจัดตั้งค่าย โดยค่ายแห่งนี้ใช้เป็นสถานที่ฝึกอาวุธพิเศษ และยุทธวิธีการรบนอกแบบ หรือการรบแบบกองโจรให้กับตำรวจภูธร เพื่อบรรจุเป็นตำรวจรักษาดินแดน จากนั้นวันที่ 8 พ.ย. 2498 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จพระราชดำเนินมาที่ค่ายเสนีย์รณยุทธ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จเยี่ยม เพื่อบำรุงขวัญข้าราชการตำรวจตระเวนชายแดน เขต4ในสมัยนั้น โดยพระองค์ได้เดินขึ้นมายืนประทับฉายพระรูปที่หน้าอาคารนี้ ซึ่งต่อมาได้เป็นภาพประวัติศาสตร์ที่ชาว ตชด.24 สุดจะภาคภูมิใจ

ในครั้งนี้ได้นำนักเรียนนายสิบและ คณะแม่บ้านของตำรวจตระเวนชายแดนที่24 เข้าเยี่ยมชมยังหอเกียรติยศค่ายเสนีย์รณยุทธ กองกับการตำรวจตระเวนชายแดน ที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จ.อุดรธานี เข้าชม เพื่อให้ได้รับทราบถึง พระราชกรณียกิจของ พระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ครั้งเสด็จมาเยี่ยม ประชาชน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ  พร้อมกันนี้ได้พากัน ก้มลงกราบพระบรมฉายาลักษณ์ของพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ เมื่อครั้งที่พระองค์ท่านยืนประดับบริเวณหน้าอาคาร    ร.ต.อ.วิเชียร แดงวงษา อดีตข้าราชการตำรวจตชด.24 เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์หอเกียรติยศค่ายเสนีย์รณยุทธ  กล่าวว่า เมื่อวันที่ 19 มี.ค. 2515 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ เสด็จราชดำเนินมาค่ายเสนีย์รณยุทธ พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร ,สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี เพื่อทอดพระเนตรกิจการลูกเสือชาวบ้าน และพระราชทานธงประจำรุ่น


ซึ่งทำการฝึกอยู่ภายในค่ายอย่างเป็นกันเอง และไม่ถือพระองค์ ยังความปลาบปลื้มให้กับตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 และประชาชนที่เข้ารับการอบรมลูกเสือชาวบ้าน โดยผู้บังคับบัญชาทุกท่าน ต้องการอนุรักษ์อาคารหอเกียรติยศหลังนี้ให้คงสภาพเหมือนเดิมให้นานที่สุด เพราะเป็นสถานที่ภาคภูมิใจ ความปลาบปลื้มใจของชาวตำรวจตระวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ได้เสด็จที่ค่ายแห่งนี้ และประทับ ณ ห้องนี้ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดไม่ได้ของตำรวจตระเวนชายแดนที่ 24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ  ทั้งนี้ทางตชด.24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ จะเปิดให้คณะนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษา และ บุคคลภายนอกหากต้องการเข้าเยี่ยมชมหอเกียรติยศค่ายเสนีย์รณยุทธ แห่งนี้สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ตชด.24 ค่ายเสนีย์รณยุทธ โดยขอให้มาเป็นหมู่คณะเพื่อสะดวกในการนำชม ดังกล่าว 
 


กฤษดา จันทร์ดวง   ผู้สื่อข่าวภูมิภาค   สำนักข่าวทีนิวส์    จ.อุดรธานี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายกฤษดา จันทร์ดวง(เอก)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ