คนรักทะเล...เตรียมเฮ!!! ทช.ประชุมผู้แทนหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ชายหาด เตรียมประกาศ 23 หาดปลอดบุหรี่!!!

เมื่อวันที่ 16 ต.ค.60 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งจัดประชุมเรื่องมาตรการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ผ่านโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง เป็นประธาน พร้อมกันนี้ได้มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวนกว่า 90 คน

ประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ชวนี ทองโรจน์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายโสภณ ทองดี รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง นายศักดิ์ดา วิเชียรศิลป์ รองอธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง คณะผู้บริหาร ผู้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้แทนส่วนราชการทุกภาคส่วน ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมลำแพน กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

 

นายจตุพร บุรุษพัฒน์ อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกล่าวว่า ประเทศไทยมีชายฝั่งทะเลยาว ๓,๑๔๘ กิโลเมตร เป็นหาดทราย ๓๕๗ แห่งความยาว ๑,๖๓๐ ก.ม. ในพื้นที่ ๑๘ จังหวัด อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๖๘ แห่ง และหน่วยงานราชการ ๘๙ แห่ง กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ทำการสำรวจปริมาณก้นบุหรี่ ในชายหาดจำนวน ๕ แห่งที่มีการสำรวจ ด้วยวิธีสุ่มเก็บข้อมูลเชิงปริมาณตลอดแนวชายหาด โดยการขุดสำรวจความลึกในพื้นทรายตั้งแต่ระดับความลึกที่ระดับ  5 ซ.ม จนถึง 20 ซ.ม

พบว่ามีก้นบุหรี่ทิ้งอยู่เป็นจำนวนมาก เช่นพื้นที่หาดป่าตอง จ. ภูเก็ต พบก้นบุหรี่ ๑๐๑,๐๐๐ ชิ้น คิดเป็น ๐.๗๖ ชิ้นต่อตารางเมตร หาดบางแสน จ. ชลบุรี พบก้นบุหรี่ ๑๐๖,๔๘๐ ชิ้น คิดเป็น ๐.๖๒ ชิ้นต่อตารางเมตร หาดชลาทัศน์ จ. สงขลา พบก้นบุหรี่ ๑๗๗,๐๐๐ ชิ้น คิดเป็น ๓.๕๖ ชิ้นต่อตารางเมตร หาดแม่พิมพ์ จ. ระยอง พบก้นบุหรี่ ๑๑๒,๔๗๐ ชิ้น คิดเป็น ๒.๓๐ ชิ้นต่อตารางเมตร หาดทรายรี จ. ชุมพร พบก้นบุหรี่  ๕๒,๓๗๘ ชิ้น คิดเป็น ๑.๐๕ ชิ้นต่อตารางเมตร

 

 

จากข้อมูลดังกล่าวจะเห็นว่าชายหาดของไทยเป็นแหล่งสะสมก้นบุหรี่ จึงควรมีการจัดระเบียบการงดสูบและทิ้งก้นบุหรี่รวมทั้งขยะบนชายหาด เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมสำหรับการใช้ประโยชน์ร่วมกันและการห้ามสูบบุหรี่บริเวณชายหาดไม่ใช้เรื่องใหม่ในต่างประเทศทั่วโลกได้มีการประกาศห้ามเป็นเวลานานแล้ว ในสหรัฐอเมริกาประกาศห้ามสูบบุหรี่ใน ๓๑๗ หาดชายทะเล นอกจากนั้นยังมีประเทศอังกฤษและในยุโรป ทั้งนี้เพื่อให้มีการดำเนินการที่เป็นรูปธรรมจึงได้มีการจัดประชุมในวันนี้ ซึ่งผลการประชุมได้มีข้อเสนอให้พื้นที่หาดทรายแก้ว อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เป็นพื้นที่นำร่องโครงการชายหาดปลอดบุหรี่ทำให้จำนวนหาดนำร่องจากเดิม 22 หาด รวมเป็น 23 หาด ใน 15 จังหวัด

และในอนาคตจะมีการประกาศให้ทุกชายหาดในประเทศเป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ด้วย และหลังจากประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว กรมฯจะร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรณรงค์ทำการประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ กับผู้ประกอบการ นักท่องเที่ยว และประชาชนในพื้นที่รับทราบเป็นเวลา 90 วันก่อนจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายต่อไป

 

 


ทั้งนี้ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง ได้ร่วมกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กำหนดจัดพิธีลงนามความร่วมมือ โครงการชายหาดปลอดบุหรี่ โดยจะเชิญผู้บริหารหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประกอบไปด้วยผู้ว่าราชการทั้ง 15 จังหวัด นายกเทศมนตรีหรือนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้ง 23 หาด อธิบดีกรมควบคุมโรค อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าร่วมลงนาม

 

 

โดยได้รับเกียรติจากพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มาเป็นสักขีพยาน ณ โรงแรมเซ็นทรา ศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ ส่วนในระหว่างวันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2560 กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมระดับอาเซียนเรื่องลดปริมาณขยะทะเล ซึ่งจะจัดขึ้นในจังหวัดภูเก็ต ซึ่งกรม จะถือโอกาสนี้แจ้งให้ที่ประชุมได้รับทราบเรื่องการประกาศมาตรการ ชายหาดปลอดบุหรี่ของประเทศไทย ทั้ง 23 หาด ในเวทีนี้ด้วย

 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
อติ บุญเสริม


HASTAG : ห้ามสูบบุหรี่  ก้นบุหรี่  ชายหาด  กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง  ทะเล 

ติดตามข่าวอื่นๆ