คลิปหาดูยาก!! ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงแซกโซโฟนรับเสด็จ สมเด็จย่า พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นต้นแบบของความกตัญญู อบอุ่นจนน้ำตาไหล (คลิป)

     อย่างที่เราทราบกันดีว่าพระองค์ท่านไม่เพียงแค่ทรงดนตรีได้ดีในประเภทเครื่องลมอย่างแซกโซโฟน คลาริเนต หรือ ทรัมเป็ต แต่ยังทรงสนพระราชหฤทัยในการศึกษาเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ ได้แก่ แตร เปียโน กีตาร์ และขลุ่ย แต่เครื่องดนตรีที่พระองค์ท่านโปรดปรานมากที่สุดคือ โซปราโนแซกโซโฟน และพระองค์ท่านยังโปรดดนตรีประเภท Dixieland Jazz เป็นอย่างมาก ในคลิปจะเห็นว่าพระองค์ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักดนตรีอย่างแท้จริง และทรงแซกโซโฟนได้หลายขนาด

    
     นอกจากทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักดนตรี พระองค์ท่านยังทรงเป็น “ครูสอนดนตรี” อีกด้วย วงดนตรีที่ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงพระราชทานเวลาฝึกสอนคือ “วงสหายพัฒนา” ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 ได้ทรงตั้งแตรวงนี้ขึ้น โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้รวบรวมผู้ปฏิบัติราชการใกล้ชิดเบื้องพระยุคลบาท และโดยเสด็จฯในการพัฒนาภูมิภาคต่างๆเป็นประจำ เช่น นักเกษตรหลวง คณะแพทย์อาสาสมัคร ข้าราชการในพระองค์ ราชองครักษ์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่หน่วยรักษาความปลอดภัย ผู้ซึ่งไม่เป็นดนตรีเลยแม้แต่น้อย โดยมีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงเป็นองค์หัวหน้าวง

   

      พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชยังทรงมีวงดนตรีส่วนพระองค์ ที่ทรงร่วมบรรเลงกับสมาชิกของวงในชื่อ “วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ “ ออกกระจายเสียงทางสถานีวิทยุ อ.ส. (อัมพรสถาน) เป็นประจำทุกวันศุกร์ ส่วน “วงลายคราม” นั้นเป็นวงที่พระองค์ท่านทรงพระราชทานชื่อวง และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้มีการรวมนักดนตรีสมัครเล่นมาร่วมกันตั้งเป็นวงขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางที่ให้ความบันเทิงและสารประโยชน์ในด้านต่างๆ ออกอากาศทางสถานีวิทยุ อ.ส.

ในปีพุทธศักราช ๒๔๙๕ กรมประชาสัมพันธ์ได้น้อมเกล้า ฯ ถวายเครื่องส่งวิทยุกำลังส่ง ๑๐๐ วัตต์ ซึ่งมีทั้งคลื่นสั้นและคลื่นยาว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดตั้งสถานีวิทยุอ.ส.(อัมพรสถาน) เพื่อให้สถานีเป็นสื่อกลางที่ให้ความบันเทิงและสาระประโยชน์ ในด้านต่าง ๆ แก่ประชาชน ในครั้งนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้  “วงลายคราม” ออกอากาศส่งวิทยุกระจายเสียงร่วมกับวงดนตรีต่างๆ ด้วย ต่อมาวงดนตรีลายครามได้รับการปรับปรุง เนื่องจากนักดนตรีกิตติมศักดิ์เหล่านั้นเริ่มทรงพระชรามากขึ้น ไม่สามารถมาทรงร่วมเล่นดนตรีได้อย่างเต็มที่  จนเหลือเพียงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ นายแมนรัตน์  ศรีกรานนท์ เท่านั้น   นายแมนรัตน์  จึงทูลเกล้าฯ ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตสรรหานักดนตรีเข้ามาถวายงานเพิ่มเติมจนครบวงให้สามารถเล่นต่อไปได้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้นักดนตรีรุ่นหนุ่มๆ เข้ามาเล่นดนตรีร่วมกับพระองค์ จึงเกิดเป็น วงดนตรี อ.ส.วันศุกร์ ขึ้น วงดนตรี อ.ส. วันศุกร์ นี้ มีลักษณะพิเศษคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงร่วมบรรเลงกับสมาชิกของวง โดยออกอากาศกระจายเสียงทางสถานีวิทยุเป็นประจำทุกวันศุกร์ และยังทรงจัดรายการเพลง รวมทั้งทรงเลือกแผ่นเสียงเองในระยะแรก บางครั้งก็โปรดเกล้าฯ เปิดโอกาสให้พสกนิกรได้ติดต่อสื่อสารกับ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างไม่ทรงถือพระองค์ บางครั้งก็โปรดเกล้าฯ ให้มีการขอเพลง และจะทรงรับโทรศัพท์ด้วยพระองค์เอง นอกจากนั้น วง อ.ส. วันศุกร์นี้ยังเป็นวงดนตรีที่โปรดเกล้าฯ ให้ไปบรรเลงในงาน “วันทรงดนตรี” ตามที่มหาวิทยาลัยต่างๆ กราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯ เพื่อทรงสังสรรค์ร่วมกับนิสิต นักศึกษา เป็นการส่วนพระองค์ ก่อนที่จะยกเลิกไป เพราะทรงมีพระราชกรณียกิจเพิ่มมากขึ้น

   


   

 

     และภาพที่พสกนิกรไทยคุ้นเคยกันดีคือ ภาพที่ “สมเด็จย่า” ทรงดึง “ในหลวงรัชกาลที่ 9” เข้ามากอดและหอมแก้มอยู่เสมอ ซึ่งปรากฏขึ้นอีกครั้งในคลิปวิดีโอหาชมยากนี้ เมื่อครั้งในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงดนตรีร่วมกับหมู่คณะขณะทรงพระดำเนินไปด้วย เพื่อรับเสด็จ “สมเด็จย่า” โดยในคลิปนี้นอกจากจะได้เห็นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชแล้ว เรายังได้เห็นพระปรีชาสามารถในฐานะ “อัครศิลปิน” อีกด้วย

  

 ขอบคุณภาพและข้อมูลจาก  หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ , เว็บไซต์ กองทัพ เรือ – Royal Thai Navy


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์


HASTAG : ในหลวงรัชกาลที่9  สมเด็จย่า 

ติดตามข่าวอื่นๆ