“เรามาจากที่เดียวกันใช้ภาษาเดียวกัน เพียงแค่อยู่ตามแม่น้ำคนละสายเท่านั้น” สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งกับคณะสงฆ์ชาวลาวเหมือนดังพี่น้องกัน 

“เรามาจากที่เดียวกันใช้ภาษาเดียวกัน เพียงแค่อยู่ตามแม่น้ำคนละสายเท่านั้น” สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งกับคณะสงฆ์ชาวลาวเหมือนดังพี่น้องกัน 

เมื่อวันเสาร์ ที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ที่ผ่านมา เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ทรงรับพระสังฆปธานาธิบดี ปัญจะสีวิสุทธิ์ พุทธวรางกูร วิบูลธรรมรัตนญาณนายก ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แห่งคณะสงฆ์ลาว พร้อมคณะสงฆ์ลาวและพุทธศาสนิกชนชาวลาว
 


การนี้ พระสังฆปธานาธิบดีลาว กราบทูลว่า
“พระเณรในประเทศลาวมีอยู่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ รูป ส่วนที่เข้ามาเล่าเรียนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงขอฝากถวายไว้ให้อยู่ในพระเมตตาบารมีของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช
ไทยกับลาวก็เป็นพี่น้องกัน มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน บัดนี้ประเทศลาวยังยากจนอยู่ เพราะเพิ่งพ้นจากภาวะสงครามมาได้ไม่กี่สิบปี อยู่ในระหว่างกำลังสร้างชาติ ในเรื่องของการศาสนาก็ต้องเริ่มสร้างกันใหม่ ต้องขอเข้ามาพึ่งพระบารมีของสมเด็จพระสังฆราชในเรื่องการศึกษาเป็นสำคัญ”
เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับสนองคำกราบทูล พร้อมประทานพระพุทธรูป ไตร ย่าม พัดรองอักษรพระนาม ออป และหนังสือเป็นที่ระลึก
 พระสังฆปธานาธิบดีลาว กราบทูลสำนึกในพระเดชพระคุณและกราบทูลปรารภว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาถวาย จึงขอประทานอภัย เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งตอบว่า “เรามาพบกันด้วยใจ มีน้ำใจให้กันและกันเป็นของขวัญอันล้ำค่า เรามาจากที่เดียวกันใช้ภาษาเดียวกัน เพียงแค่อยู่ตามแม่น้ำคนละสายเท่านั้น”
ที่มา FB: เพจสำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช@SanggharajaOffice
 


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG : สมเด็จอัมพร  สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๒๐  สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร) 

ติดตามข่าวอื่นๆ