แซ่ซ้องสาธุการในพระจริยวัตร..!!!สมเด็จพระสังฆราช รับสั่งเรามาพบกันด้วยใจ...ภายหลังพระสังฆปธานาธิบดีลาว ขอประทานอภัยไม่ได้เตรียมอะไรมาถวาย!?

ถือเป็นความบวรยิ่งสำหรับโลกแห่งธรรมศาสนาพุทธ   เมื่อในเพจเฟซบุ๊ก   สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช  ได้เผยแพร่พระภารกิจ   เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก  ในการเสด็จลงพระอุโบสถ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม   เพื่อทรงรับพระสังฆปธานาธิบดี ปัญจะสีวิสุทธิ์ พุทธวรางกูร วิบูลธรรมรัตนญาณนายก  ประธานศูนย์กลางองค์การพุทธศาสนาสัมพันธ์ลาว แห่งคณะสงฆ์ลาว พร้อมคณะสงฆ์ลาวและพุทธศาสนิกชนชาวลาว 

 

 

 

ในการนี้ พระสังฆปธานาธิบดีลาว กราบทูลว่า พระเณรในประเทศลาวมีอยู่ประมาณ ๓๐,๐๐๐ รูป ส่วนที่เข้ามาเล่าเรียนในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก จึงขอฝากถวายไว้ให้อยู่ในพระเมตตาบารมีของเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราชไทยกับลาวก็เป็นพี่น้องกัน มีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนาน

 

 

บัดนี้ประเทศลาวยังยากจนอยู่ เพราะเพิ่งพ้นจากภาวะสงครามมาได้ไม่กี่สิบปี อยู่ในระหว่างกำลังสร้างชาติ ในเรื่องของการศาสนาก็ต้องเริ่มสร้างกันใหม่ ต้องขอเข้ามาพึ่งพระบารมีของสมเด็จพระสังฆราชในเรื่องการศึกษาเป็นสำคัญ


จากนั้นเจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช ทรงรับสนองคำกราบทูล พร้อมประทานพระพุทธรูป ไตร ย่าม พัดอักษรพระนาม ออป และหนังสือเป็นที่ระลึก

 

 

 

พระสังฆปธานาธิบดีลาว กราบทูลสำนึกในพระเดชพระคุณและกราบทูลปรารภว่าไม่ได้เตรียมอะไรมาถวาย จึงขอประทานอภัย

 

 

เจ้าพระคุณ สมเด็จพระสังฆราช มีรับสั่งตอบว่า เรามาพบกันด้วยใจ มีน้ำใจให้กันและกันเป็นของขวัญอันล้ำค่า เรามาจากที่เดียวกันใช้ภาษาเดียวกัน เพียงแค่อยู่ตามแม่น้ำคนละสายเท่านั้น 

 

 

 

 

 

ที่มา  :  สำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : สมเด็จพระสังฆราช  พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ