อย่าตกเป็นเหยื่อ !!! ก่อนแต่งตั้งทนายความต้องรู้ "ทนายเกิดผล" เปลือยหมดเปลือก อ่านซะ....ระวัง ! เลือกผิดชีวิตเปลี่ยน

ข่าวคราวเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดจากทนายความมีมาให้เห็นอยู่บ่อยครั้ง ทั้งการถูกทนายความฉ้อโกง หรือจากผู้ได้เปรียบสุดท้ายตกม้าตายกลายเป็นผู้เสียเปรียบเพราะทนายความก็มีอยู่มาก ดังนั้นวันนี้ทนายชื่อดัง เกิดผล แก้วเกิด ได้ออกมาเขียนเตือนถึงการแต่งตั้งทนายความที่ควรรู้ ระบุว่า

#ทนายความคือตัวความ
ก่อนการแต่งตั้งทนายความ อยากแนะนำและเตือน เป็นอุทธาหรณ์สักนิดนะครับ

1.ก่อนแต่งตั้งทนายความ ขอให้สอบถาม รูปคดีและแนวทางการดำเนินคดีคร่าวๆ พอที่ทนายจะอธิบายให้เข้าใจได้โดยสังเขป จนเราเข้าใจ ถึงไม่เข้าใจทั้งหมด ก็ขอให้เข้าใจบางส่วนก็ยังดี แต่ทนายจะทำได้ตามที่อธิบายหรือไม่ ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง เช่นทนายความขี้โม้ เป็นต้น

แต่ถ้าทนายความไม่ยอมอธิบายเลย ถามอะไรก็ไม่ตอบ แถมยังปรามาศลูกความว่า #พูดไปคุณก็ไม่รู้เรื่องหรอก #เดี๋ยวผมจัดการเองคุณอยู่เฉยๆก็พอ แบบนี้ ขอแนะนำว่า ให้คิดเยอะๆก่อนว่าจ้าง

#อนึ่ง ทนายบางท่านอาจจะอธิบายวิธีการ แต่ไม่ได้เปิดเผยทั้งหมด ก็เป็นสิ่งที่ถูกต้องและถือว่าเหมาะสม เพราะบางท่านก็ต้องเก็บความรู้และภูมิปัญญาไว้ทำงานให้กับคนที่ว่าจ้างทำงานจริงๆ เพราะมีหลายคนชอบถามทนายความ เพื่อเช็คราคาและภูมิปัญญาทนายความ ทนายหลายท่านมีประสบการณ์ เคยเจ็บมาเยอะแล้ว อิๆๆ

2.การว่างจ้าง และ การแต่งตั้งทนายความ ควรตกลงให้ชัดเจน ทั้งค่าจ้าง ว่าจะชำระอย่างไร หรือแบ่งจ่ายอย่างไร ให้ชัดเจน รวมถึงค่าจ้างนี้ ให้ทนายความดำเนินกระบวนพิจารณาในศาลถึงชั้นไหน เช่น เฉพาะศาลชั้นต้น หรือ คดีถึงที่สุด
เนื่องจากหลายคนยังเข้าใจผิดว่า คดีถึงที่สุด หมายถึงศาลฎีกา

เพราะบางคดี กฎหมายให้ถึงที่สุดในชั้นอุทธรณ์เท่านั้น ต้องห้ามฎีกา เว้นแต่ศาลฎีกาจะอนุญาต หรือได้รับอนุญาตจากศาลชั้นต้น และศาลอุทธรณ์ ให้ฎีกา เช่น คดียาเสพติด คดี คุ้มครองผู้บริโภค และคดีแพ่งทั่วไป ต้องห้ามฎีกา

ส่วนคดีอาญา ต้องดูอัตราโทษ หรือกำหนดโทษจำคุกที่ศาลลงโทษ แต่ละกระทง หากความผิดใดศาลชั้นต้น หรือ อุทธรณ์ จำคุกไม่เกิน 5 ปี ต้องห้ามฎีกา เป็นต้น
รวมถึงข้อตกลงนอกเหนือจากการว่าความ เช่น ค่าจ้างนี้ รวมถึงการสืบทรัพย์บังคับคดีด้วยหรือไม่ เพราะส่วนใหญ่จะแยกจากการว่าความ

3.เมื่อแต่งตั้งทนายความแล้ว ให้ทนายความมีอำนาจดำเนินกระบวนพิจารณาแทนตัวความได้ทุกอย่างหรือไม่ รวมทั้งการยิยยอมให้ทนายความดำเนินกระบวนพิจารณาไปในทางจำหน่ายสิทธิของตัวความได้ด้วย เช่น การยินยอมตามที่คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งเรียกร้อง การทำสัญญาประนีประนอมยอมความเป็นต้น

เพราะการแต่งตั้งทนายความแบบใด ทนายความย่อมมีอำนาจตามนั้น เช่นยิยยอมให้ทนายความเจรจา และทำสัญญาประนีประนอมยอมความแทนเราได้ หากทนายความไปตกลงทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ย่อมผูกพันตัวความ แม้การที่ทนายทำไปนั้นจะทำให้เราเสียเปรียบก็ตาม เพราะถือว่า เรามอบหมายให้ทนายความจัดการแทนแล้ว

ดังนั้นท่านต้องตัดสินใจเลือกทนายความให้ดี


หลายคดี ทนายไปทำสัญญาประนีประนอมยอมความแล้ว ทำให้เราเสียเปรียบ ท่านก็โวยวายว่า ทนายความไม่ปรึกษาก่อน หรือ ทนายถูกซื้อตัว เป็นต้น แล้วก็จ้างทนายอื่นอุทธรณ์คำพิพากษาที่ตัดสินตามสัญญาประนีประนอมยอมความ
ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า...

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 5784/2550
ทนายความของจำเลยทำสัญญาประนีประนอมยอมความตามอำนาจที่ระบุไว้ในใบแต่งทนายความ #แม้จะไม่ได้ปรึกษากับจำเลยก่อน #ก็ถือว่าเป็นการกระทำโดยชอบด้วยกระบวนพิจารณามิใช่เป็นการพิจารณาที่ผิดระเบียบ หากจำเลยซึ่งเป็นตัวการได้รับความเสียหายเป็นประการใดก็ชอบที่ต้องไปว่ากล่าวเอาแก่ทนายความของจำเลยตามกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1726/2550
จำเลยแต่งตั้งให้ทนายจำเลยมีอำนาจทำสัญญาประนีประนอมยอมความกับโจทก์ ทนายจำเลยย่อมมีอำนาจใช้ดุลพินิจเต็มที่ขณะทำสัญญาประนีประนอมยอมความต่อหน้าศาลว่าข้อความที่ตกลงกับโจทก์นั้นเหมาะสม ไม่ได้เสียเปรียบ #ทนายจำเลยไม่มีความจำเป็นต้องแจ้งให้จำเลยทราบ
#ดังนั้นแม้จำเลยไม่ต้องการตกลงกับโจทก์ก็เป็นเรื่องทนายความของจำเลยกระทำการฝ่าฝืนความประสงค์ของจำเลย หากจำเลยเสียหายอย่างไรก็ต้องไปว่ากล่าวเป็นอีกเรื่องหนึ่งมิใช่คู่ความฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายวีธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 138 วรรคสอง (1)

เดี๋ยวเรามาว่าต่อนะครับ...

 

 

ขอบคุณ เกิดผล แก้วเกิด


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
สินีนุช บรรเจิดธนากุล


HASTAG : เตือนไว้เลย  เลือกทนาย  เกิดผล แก้วเกิด 

ติดตามข่าวอื่นๆ