วัตรปฏิบัติที่ดีนั้นมีอยู่แล้ว ทำไมไม่ปฏิบัติตาม?!? ย้อนดูประมุขสงฆ์ ผู้ไม่สะสม เราไม่มีแม้สักแดงเดียว รถเราก็ไม่มี นำไปช่วยโรงเรียนหมด!?!

จากกรณีคำสั่ง พระพรหมดิลก (เอื้อน หาสธมฺโม )หรือ เจ้าคุณเอื้อน วัดสามพระยา ในฐานะเจ้าคณะ กทม. ออกคำสั่งที่ จค 141/2560 ถึงเจ้าคณะเขตทุกเขตใน กทม. เรื่อง ห้ามติดแผ่นป้ายการโฆษณาพระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคล และเทวรูปในที่ต่างๆความว่า“เนื่องด้วยในปัจจุบัน มีกลุ่มบุคคลใช้ความเชื่อทางด้านศาสนามาแสวงหาผลประโยชน์ ได้ทำการโฆษณาสรรพคุณพระบูชา และวัตถุมงคล โดยอ้างแหล่งที่มาของวัสดุ ที่นำมาสร้างพระบูชาวัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ ตลอดถึงอ้างอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์ต่างๆ โดยไม่คำนึงถึงหลักธรรมคำสอนที่แท้จริงของพระพุทธศาสนา ทำให้ประชาชนเกิดความหลงผิด

       ทั้งนี้เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร จึงขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขต ได้สอดส่องดูแลการโฆษณาการจัดสร้างพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูป ทางสื่อต่างๆ อย่างใกล้ชิด เพื่อให้มีการเผยแพร่พุทธธรรมอย่างถูกต้องชัดเจน อนึ่ง เนื่องจากพระอุโบสถหรืออุโบสถ เป็นสถานที่ที่พระภิกษุสงฆ์ใช้ทำสังฆกรรมตามพระวินัย จึงขอให้เจ้าคณะเขตทุกเขต ได้แจ้งให้วัดทุกวัดในเขตปกครอง ไม่ควรจำหน่ายพระบูชา วัตถุมงคล และเทวรูปต่างๆ ภายในและบริเวณพระอุโบสถหรืออุโบสถคำสั่ง

        ต่อมาเฟซบุ๊กของพระสุวิทย์ ธีรธมฺโม หรือ พระพุทธะอิสระ เจ้าอาวาสวัดอ้อน้อย อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม ได้มีการโพสต์ข้อความถึงกรณีดังกล่าวด้วย โดยเนื้อหาทั้งหมดระบุว่า

 

 ๒ ตุลาคม ๒๕๖๐

ข่าวพระพรหมดิลก (เจ้าคุณเอื้อน หาสธมฺโม) วัดสามพระยา เจ้าคณะกรุงเทพมหานคร

ออกคำสั่ง ห้ามคณะสงฆ์ในเขตกรุงเทพติดแผ่นป้ายการโฆษณาพระพุทธรูป พระเครื่อง วัตถุมงคล และเทวรูปในที่ต่างๆ

พุทธะอิสระขอเพิ่มข้อห้ามอีกซักข้อสองข้อได้ไหมเจ้าคุณ

ห้ามมีกิ๊ก และห้ามสะสมกิ๊ก

ห้ามมีเงินทอง และห้ามสะสมเงินทอง

ห้ามรับสินบน และห้ามไปงานฉลองพัดยศ

ข้อห้ามเหล่านี้น่าจะมีคุณูปการแก่พระธรรมวินัยในขณะนี้มากกว่ามั้งเจ้าคุณ

หรือว่าเจ้าคุณกลัวถูกย้อนศร


       ก่อนหน้านี้ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ในขณะยังเป็นสมเด็จพระมหามุนีวงศ์ (อัมพร อมฺพโร) ได้มีการเผยแพร่ประวัติว่าท่านนั้นฯเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ฝั้น อาจาโร วัดป่าอุดมสมพร พระธุดงค์กรรมฐานชื่อดังในจังหวัดสกลนคร ทั้งยังเป็นพระธรรมทูตไปต่างประเทศรุ่นแรกของคณะสงฆ์ธรรมยุต และเป็นหัวหน้านำพระพุทธศาสนาจากประเทศไทยไปเผยแผ่ที่นครซิดนีย์ ประเทศออสเตรเลีย โดยได้วางรากฐานพระพุทธศาสนาจนมั่นคง มีวัดและพระสงฆ์ไทยอยู่ประจำ ณ นครซิดนีย์ มาจนถึงปัจจุบัน และได้ขยายไปยังเมืองใหญ่อีกหลายเมือง เช่น กรุงแคนเบอร์รา นครเมลเบิร์น และเมืองดาร์วิน เป็นต้น

 

       โดยที่ผ่านมามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวัตรปฏิบัติของ สมเด็จพระมหามุนีวงศ์ ว่า มีโยมท่านหนึ่งกราบเรียนถามท่านเจ้าประคุณสมเด็จว่า ท่านอาจารย์ ปัจจัยมากๆ ท่านอาจารย์ใช้ปัจจัยอย่างไรครับผม ท่านเจ้าประคุณสมเด็จท่านก็เมตตาพูดให้ฟังว่า ปัจจัยที่เราได้มานั้น

 1.นำเข้ามูลนิธิหลวงปู่ฝั้น อาจาโร ที่ท่านเป็นประธานอยู่

 2.นำไปช่วยเหลือโรงเรียนวัดราชบพิธ ที่ท่านเป็นประธานอยู่

 3.นำมาสงเคราะห์ให้กับพระเณร ที่อาศัยอยู่ในวัดราชบพิธ และช่วยเหลือผู้คนที่ยากไร้

 สุดท้ายท่านเจ้าประคุณสมเด็จได้กล่าวไว้ว่า เราไม่มีแม้สักแดงเดียวนะ เราไม่สะสม แม้แต่เหรียญอาจารย์ฝั้นสักเหรียญเรายังไม่มี รถเราก็ไม่มี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
ศิริพงษ์ หนูแก้ว


HASTAG : สมเด็จพระสังฆราช  พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ