พัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบรอบ 55 ปี (ดูคลิป)

เวลา 10.45 น.  วันที่ 3 ตุลาคม 2560  ณ ศาลาการเปรียญวัดเนินพระเนาว์นาราม ชุมชนเนินพระเนาว์ ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานเปิดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ครบ 55 ปี

นางชะตา ธุลีจันทร์ พัฒนาการจังหวัดหนองคาย กล่าวว่า วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน และในปี 2560 นี้ เป็นวันคล้ายวันก่อตั้งครบ 55 ปีกรมการพัฒนาชุมชน ได้แจ้งให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมต่างๆ อาทิ การจัดพิธีทางศาสนา, การจัดนิทรรศการ, การจัดพิธีเชิดชูเกียรติข้าราชการและลูกจ้างหรือกิจกรรมอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเผยแพร่ผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน


ดังนั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดหนองคาย จึงจัดงานวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนขึ้น เพื่อให้ข้าราชการพัฒนาชุมชน ข้าราชการบำนาญ หน่วยงานภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม กลุ่มองค์กร เครือข่ายการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันดังกล่าวโดยพร้อมเพียงกัน กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการจัดพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล และอุทิศถึงอดีตข้าราชการพัฒนาชุมชนผู้ล่วงลับไปแล้ว การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาดอกไม้จันทน์ เพื่อใช้ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9  นอกจากนี้ยังได้มีพิธีมอบประกาศเกียรติคุณให้กับนายไพโรจน์ โสภาพร หัวหน้ากลุ่มงาน ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชน จ.หนองคาย ซึ่งเป็นข้าราชการที่ปฏิบัติงานครบ 25 ปี อีกด้วย โดยมีข้าราชการพัฒนาชุมชน ตลอดจนกลุ่มองค์กร ภาคีเครือข่ายพัฒนาชุมชนเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก.

ภัทรวินทร์ ลีปาน  ผู้สื่อข่าวภูมิภาค  สำนักข่าวทีนิวส์  จังหวัดหนองคาย


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายภัทรวินทร์ ลีปาน(โจ้)


HASTAG : ผู้ว่าราชการ  กรมการพัฒนาชุมชน  ประชาชน 

ติดตามข่าวอื่นๆ