เรื่องส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ กับธรรมเนียมในการทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันประสูติของทุกปี ...รำลึกพระชันษาชาตกาล ๑๐๔ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ

เรื่องส่วนพระองค์ที่น้อยคนจะรู้ กับธรรมเนียมในการทรงบาตร เนื่องในโอกาสวันประสูติของทุกปี ...รำลึกพระชันษาชาตกาล ๑๐๔ ปี สมเด็จพระญาณสังวรฯ

สมเด็จพระสังฆราช ทรงบาตร วันไหน
ทุกปีในวันที่ ๒ ตุลาคม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก จะทรงเสด็จ ณ ลานสนามโรงเรียนวัดบวรนิเวศวิหาร ในช่วงเวลาเช้าตรู่ ปฏิบัติศาสนกิจทรงบาตร ในวันคล้ายวันประสูติ ก่อน ๓ ตุลาคม
พระสงฆ์ในวัดบวรนิเวศวิหารจะได้รับนิมนต์มารับบาตร
ในภาพนี้เป็นท่านเจ้าคุณธรรมบัณฑิต (อภิพล อภิพโล) สมัยยังสมณศักดิ์ พระราชาคณะชั้นราช ที่พระราชสุมนต์มุนี และพระกันตะสีโล พระนวกะที่บวชจำพรรษา ณ ปีนั้นๆ ก็ได้รับนิมนต์มารับบาตรด้วยเช่นกัน เคยสอบถามพระนวกะที่เคยได้รับบาตรจากสมเด็จท่าน ความรู้สึกนั้นคือ ปลื้มปิติยิ่ง


จากภาพจะเห็นลูกศิษย์ในพระองค์ท่านสะพายย่าม อยู่ด้านหลัง ทุกคนต่างพร้อม และรอร่วมถวายพระพร พระอาจารย์พร้อมกัน วันหยุดทั้งรุ่นพี่รุ่นน้อง ต่างคนต่างรู้ว่า วันที่ ๒-๓ ตุลาคม จะต้องลางาน หรือลาโรงเรียน
ในอดีตทุกวันที่ ๑ ตุลาคมของทุกปี ช่วงเวลานี้กลางคืน การเตรียมของที่พระองค์ท่านจะใช้ทรงบาตร ญาติโยมจะมาช่วยงานกันที่วัด ทำกับข้าว หุงข้าวกันแต่กลางคืน เป็นภาพที่ทุกคนจำได้ เพราะความวุ่นวาย มากด้วยผู้คน เต็มไปหมด
ยังภาพที่นำลงโพสนี้ให้ได้ระลึกถึงช่วงวันประสูติ ที่ลูกศิษย์ต่างรอ ที่จะเข้าเฝ้ากราบถวายพระพร และขอพรจากพระองค์ท่าน ยิ่งปีที่พระองค์ท่านอายุวัฒนมงคล ๑๐๐ พรรษา ยิ่งเป็นปีที่ทุกคนต่างเฝ้ารอถวายพระพร
 และในเพจของป๊อปวัดบวร ได้โพสแจ้งข่าวการทำบุญครบรอบ พระชันษาชาตกาล ๑๐๔ ปีของสมเด็จพระญาณสังวรฯว่า
กำหนดการ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐
คณะศิษยานุศิษย์ร่วมบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายเป็นพระกุศล แด่สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังปริณายก เนื่องในวโรกาส พระชันษาชาตกาล ๑๐๔ ปี
วันที่ ๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ณ หน้าตำหนักคอยท่าปราโมช คณะเหลืองรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
เวลา ๐๖.๓๐ น. 
ใส่บาตรพระสงฆ์ จำนวน ๑๙ รูป พระธรรมมงคลวุฒาจารย์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธาน 
เวลา ๐๙.๓๐ น. ทอดผ้าป่าสมทบทุนเข้ามูลนิธิสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ ๑๙ (โรงพยาบาลท่าม่วง จ.กาญจนบุรี)
ขอเรียนเชิญคณะศิษยานุศิษย์ร่วมบำเพ็ญกุศลโดยพร้อมกัน (ใส่บาตรได้ทั้งอาหารสดและแห้ง ) ผู้ที่ประสงค์จะร่วมทำบุญสามารถติดต่อกับพระครูประสิทธิพุทธมนต์(หลวงพี่ณัฏฐ์)และพระครูธรรมธร (หลวงพี่เชิด)ได้โดยตรงที่คณะเหลืองรังษี วัดบวรนิเวศวิหาร
และประสานสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมมาที่ ป๊อป วัดบวร 
ที่มา ข้อมูลแลพภาพจากFB:ป๊อปวัดบวร


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG : สมเด็จพระญาณสังวรฯ  สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ