ประกาศราชกิจจาฯ!!! โปรดเกล้าฯ พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ๒๓,๗๐๘ ราย (รายละเอียด)

วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจําปี ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๘,๖๖๗ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
 


ขณะเดียวกัน เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๖๐ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่ง ช้างเผือกและเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐ รวมทั้งสิ้น ๑๕,๐๔๑ ราย ดังรายนามท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี

 

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง 
- ออกหมายจับ "ศรีวราห์" เผย"พล.อ.ประวิตร" สั่งล่ามือปลอมราชกิจจาฯ เด้ง"ผบ.เหล่าทัพ"
- ปอท. จ่อลงดาบ มือดีปลอมราชกิจจานุเบกษา งานนี้ไม่รอด!

 

รายนามท้ายประกาศคลิกด้านล่าง

ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรื่อง พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก และเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย ประจําปี ๒๕๖๐


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
ธิดารัตน์ พูลศิริ


HASTAG : พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  ประกาศราชกิจจาฯ 

ติดตามข่าวอื่นๆ