"ขอโทษ" คำง่ายๆที่แก้โทสะ ลดการผูกเวร แม้สมเด็จพระสังฆราช พระญาณสังวรฯ ยังยกย่องว่า "เป็นคุณแก่ผู้ให้มากกว่าผู้รับ"

"ขอโทษ" คำง่ายๆที่แก้โทสะ ลดการผูกเวร แม้สมเด็จพระสังฆราช พระญาณสังวรฯ ยังยกย่องว่า "เป็นคุณแก่ผู้ให้มากกว่าผู้รับ"

 การรู้จักขอโทษนั้นเป็นมารยาทอันดีงามสำหรับตัวผู้ทำเอง และเป็นการช่วยระงับหรือช่วยแก้โทสะของผู้ถูกกระทบกระทั่งให้เรียบร้อยด้วยดีในทางหนึ่ง 
 


หรือจะกล่าวว่าการขอโทษคือการพยายามป้องกันมิให้มีการผูกเวรกันก็ไม่ผิด เพราะเมื่อผู้หนึ่งทำผิด อีกผู้หนึ่งเกิดโทสะเพราะถือความผิดนั้นเป็นความล่วงเกินกระทบกระทั่งถึงตน แม้ไม่อาจแก้โทสะนั้นได้ ความผูกโกรธหรือความผูกเวรก็ย่อมมีขึ้น ถ้าแก้โทสะนั้นได้ก็เท่ากับแก้ความผูกโกรธหรือผูกเวรได้ เป็นการสร้างอภัยทานขึ้นแทน 
 อภัยทานก็คือการยกโทษให้ คือการไม่ถือความผิดหรือการล่วงเกินกระทบกระทั่งว่าเป็นโทษ อันอภัยทานนี้เป็นคุณแก่ผู้ให้ ยิ่งกว่าแก่ผู้รับ เช่นเดียวกับทานทั้งหลายเหมือนกัน
สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ
โอวาทธรรม สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชฯ


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
กิตติ จิตรพรหม


HASTAG : สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช  สมเด็จญาณ  สมเด็จพระญาณสังวร 

ติดตามข่าวอื่นๆ