โรงพยาบาลทหารเรือร่วมรำลึกวันพระราชทานธงชาติไทยครบรอบ 100 ปี

เมื่อช่วงเช้าของวันที่ 28 ก.ย.60 นาวาเอก หญิงอภินันท์ แจ่มแจ้ง รอง ผอ.รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ ทหารเรือ มาเป็นประธานกล่าวรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทย และเพื่อความภาคภูมิใจ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงประจำชาติไทย เป็นความภาคภูมิใจ เป็นสัญลักษณ์ความสมัครสมานสามัคคีของคนในชาติ พร้อมกับร้องเพลงชาติไทย และเพลงดอกประดู่ โดยมี ข้าราชการ ทหาร ลูกจ้าง เข้าร่วมในพิธี ณ หน้าเสาธง โรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

นาวาเอก หญิงอภินันท์ แจ่มแจ้ง กล่าวว่าวันนี้เป็นวันครบรอบ 100 ปี ที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พระราชทานธงไตรรงค์ ให้เป็นธงชาติของประเทศไทยเพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน และเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญในฐานะที่ธงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์แห่งการร่วมแรงร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวของคนไทย รัฐบาลได้ประกาศให้วันที่ 28 กันยายนของทุกปี เป็น “วันพระราชทานธงชาติไทย”ถือเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งของชาติ โดยให้เริ่มตั้งแต่ 28 กันยายน 2560 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 100 ปีเป็นต้นไป ดังนั้น เนื่องในโอกาสของการเฉลิมฉลองวันพระราชทานธงชาติไทย

 


สำหรับธงชาตินับเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญที่สุดประการหนึ่งของแต่ละชาติ ที่พอมองเห็นก็จะบอกได้ทันทีว่าเป็นสัญลักษณ์ของชาติใดนอกจากนี้ ธงชาติมักมีเรื่องราว มีความเป็นมาที่มีความเกี่ยวพันกับประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมประเพณีอันสำคัญของแต่ละชาติอย่างแนบแน่นทำให้ธงชาติกลายเป็นสัญลักษณ์ที่มีความหมาย ความลึกซึ้ง และทุกประเทศถือว่าเป็นของสูงที่ควรแก่การหวงแหนและเคารพตามประวัติศาสตร์เรื่องธงชาติที่บันทึกไว้ประเทศไทยของเรามีการใช้ธงชาติเป็นสัญลักษณ์ตั้งแต่สมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราชแห่งกรุงศรีอยุธยาเป็นธงสีแดงประดับไว้ตามเรือเดินสมุทรต่างๆจากนั้นก็วิวัฒนาการมาเป็นธงจักรสีขาวในผืนผ้าแดง มาจนถึงธงช้างสีขาวบนผ้าสีแดง ในยุคของกรุงรัตนโกสินทร์จนมาถึงรัชสมัยของล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 จึงได้มีพระราชดำริเปลี่ยนมาเป็นธงไตรรงค์ดังเช่นปัจจุบันเพื่อความเป็นสากลทรงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ.2460 ใช้ธงไตรรงค์เป็นธงชาติจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นเวลา 100 ปี ที่ธงไตรรงค์ได้ทำหน้าที่ในฐานะสัญลักษณ์ของประเทศไทย ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางทั่วโลก

ภาพ/ข่าว อุดมเกียรติ ทิพย์ศรีกุล/นันทพล ทิพย์ศรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
นายสมิทธสร ทิพย์ศรี (นิราช)


HASTAG :

ติดตามข่าวอื่นๆ