"ลูกหนี้นอกระบบ" หากตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบท่านจะปรึกษาปัญหาได้ที่ไหนได้บ้าง? กระทรวงยุติธรรมมีทางออก!!

เพจเฟซบุ๊ก สำนักงานกิจการยุติธรรม ได้แชร์สาระที่น่ารู้เกี่ยวกับเรื่องลูกหนี้นอกระบบที่ประสบปัญหาไร้ทางแก้เกี่ยวกับหนี้นอกระบบ โดยมีทางออกให้ได้หลายทางออก โดยระบุว่า   

เรื่องน่ารู้ : ถ้าตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบจะขอคำปรึกษาได้ที่ไหนบ้าง

ปัญหาหนี้นอกระบบกับสังคมไทยทุกวันนี้ ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่และทำให้เกิดปัญหาสังคมในรูปแบบต่างๆ ทั้งความรุนแรงในการทวงหนี้หรือการฉ้อโกงของพวกที่เอารัดเอาเปรียบลูกหนี้ ซึ่งปัญหาต่างๆเหล่านี้เชื่อว่าเราเองคงไม่สามารถระบุต้นเหตุของที่มาการกู้หนี้ยืมสินในทุกๆกรณีของแต่ละคนได้ อาจจะเพราะความจำเป็น จำยอม หรือ ความอยากมีอยากได้ แม้กระทั่งความเดือดร้อนและความอยู่รอด สุดท้ายแล้วก็เกิดปัญหาต่างๆตามมาและส่งผลกระทบในวงกว้างเริ่มตั้งแต่ ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ครอบครัว หน่วยงานภาครัฐ และสังคมของเรา
หนี้นอกระบบ มีหลายหน่วยงาน ที่ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อรับผิดชอบดำเนินการแก้ไขปัญหา ทั้งในส่วนของการปราบปรามการปล่อยเงินกู้ หรือผู้กู้ที่ไม่เป็นธรรม และการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบในเบื้องต้น อย่างไรก็ดี "การไม่มีหนี้ คือ ลาภอันประเสริฐ"  หากตกเป็นเหยื่อเงินกู้นอกระบบท่านจะปรึกษาปัญหาได้ที่ไหน?

- ศูนย์ช่วยเหลือลูกหนี้และประชาชนที่ไม่ได้รับความเป็นธรรมกระทรวงยุติธรรม 
ช่วยเหลือลูกหนี้นอกระบบด้านกฎหมายการทำสัญญากู้ยืม ทนายความติดต่อประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โทร  02 575-3344


- สำนักงานกองทุนยุติธรรมกระทรวงยุติธรรมและสำนักงานยุติธรรมจังหวัดทั่วประเทศ 
ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีค่าประกันตัวค่าทนายค่าเสียหาย โทร 02 502-6246


- ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม
ให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายและการดำเนินคดี โทร 02 141-5100 


- ศูนย์อำนวยการปฏิบัติการแก้ไขหนี้สินภาคประชาชน
ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาเจรจาประนอมหนี้สิน โทร 1359


- ศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยและศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดทั่วประเทศ
ให้คำปรึกษาความเดือดร้อนและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โทร 1567


- ศูนย์คุ้มครองผู้ใช้บริการทางการเงิน
รับแจ้งเหตุและประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหนี้นอกระบบ โทร 02575-3344


- สำนักอัยการพิเศษคุ้มครองผู้บริโภค
ให้คำปรึกษาทางกฎหมายและดำเนินคดีละเมิดสิทธิผู้บริโภคไกล่เกลี่ยหนี้ โทร 02 515-4114

 

- ศูนย์ปราบปรามการปล่อยเงินกู้และทวงหนี้นอกระบบกองบังคับการตำรวจสอบสวนกลาง
แจ้งเบาะแสเงินกู้นอกระบบผิดกฎหมาย โทร 1135

 

- ศูนย์ประสานงานลูกหนี้แห่งชาติ
ให้คำปรึกษาและให้ความรู้กฎหมายในการดำเนินคดี โทร  02 319-1161-4


ขอบคุณข้อมูลจากสำนักงานกิจการยุติธรรม  กระทรวงยุติธรรม


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
วัชราวรรณ สุขสวัสดิ์


HASTAG : สนง.กิจการยุติธรรม  กท.ยุติธรรม  หนี้นอกระบบ  ทวงหนี้ 

ติดตามข่าวอื่นๆ