วันแรกของการเป็น “ทูลกระหม่อมอาจารย์” ...เปิดภาพหาชมยาก “สมเด็จพระเทพฯ” รายงานตัว เข้ารับราชการทหาร..

เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐ คุณวาสนา นาน่วม ได้เผยแพร่ภาพ พระบรมสาทิสลักษณ์ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ครั้งทรงมารายงานตัว เข้ารับราชการทหาร ในตำแหน่งอาจารย์ ดังนี้ ..

 

"ทรงน่ารัก จริงๆ....."ร้อยเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี"

วันแรก ที่ ทรงมารายงานตัว เข้ารับราชการ เป็นนายทหารประจำการตำแหน่ง อาจารย์

ส่วนการศึกษาของโรงเรียน นายร้อย พระจุลจอมเกล้าฯ ถนนราชดำเนินนอก ๒๖ ธันวาคม ๒๕๒๓

แล้ววันที่ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ทรงเกษียณราชการ ก.ย. ๒๕๕๘  ทรงพระราชทาน เงินเดือนของพระองค์ ทั้งหมด ที่ทรงเป็น ทูลกระหม่อม อาจารย์ ๓๕ ปี ในธนาคาร พร้อมดอกเบี้ย รวม กว่า ๒๙ล้านบาทให้ รร.นายร้อยจปร.

ทรงพระเจริญ"

 

เมื่อสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารีเจริญพระชันษาเข้าสู่ "วัยทำงาน" "ประวัติศาสตร์" คือวิชาการที่ทรงใช้ประกอบอาชีพ โดยทรงเข้ารับราชการเป็นอาจารย์ในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าในพุทธศักราช ๒๕๒๓ ที่มาของความสนพระทัยที่จะเลือกอาชีพเป็น "ครู" สอนวิชาประวัติศาสตร์ ได้ทรงพระราชนิพนธ์เกร็ดประสบการณ์ในการทรงรำลึกอดีตในส่วนนี้ไว้ในพระราชนิพนธ์ "๑๐ ปีในรั้วแดงกำแพงเหลือง" พิมพ์ครั้งแรกใน "เสนาศึกษา" เมื่อเดือนสิงหาคม ๒๕๓๓ ความบางตอน ดังนี้

 

"ข้าพเจ้าได้อาศัยรั้วแดงกำแพงเหลืองมาได้ถึง ๑๐ ปีแล้ว เริ่มต้นข้าพเจ้าได้รับปริญญาโท จากมหาวิทยาลัยศิลปากร และกำลังเขียนวิทยานิพนธ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก็ได้บรรยายวิชาอารยธรรมในโครงการการศึกษาทั่วไปของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอยู่ชั่วระยะหนึ่ง แต่หยุดไปเพราะจะต้องพยายามเร่งทำวิทยานิพนธ์ให้เสร็จ เกรงว่าจะไม่ทันเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้

ต่อมา พลตรียุทธศักดิ์ คล่องตรวจโรค ซึ่งเป็นราชองครักษ์ และเป็นคนที่คุ้นเคยกับข้าพเจ้า เข้าดำรงตำแหน่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ก็มาชวนให้ข้าพเจ้าเข้าทำงานที่โรงเรียนจปร. เป็นอาจารย์สอนประวัติศาสตร์ ข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นงานที่ข้าพเจ้าคงพอจะทำได้ ในขณะนั้น ข้าพเจ้าเพิ่งจะสำเร็จการศึกษา มีความกระตือรือร้นที่จะทำอะไรที่สร้างสรรค์ ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ประเทศชาติและสังคมให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ ยิ่งไปกว่านั้น ข้าพเจ้ามีใจรักที่จะเป็นครู จึงตกลงใจรับราชการที่นี่..."

 

"...ในส่วนตัวของข้าพเจ้านั้น เป็นความภาคภูมิใจที่ได้เริ่มทำงานนี้ นอกจากข้าพเจ้าจะเรียนวิชาประวัติศาสตร์ อันเป็นวิชาการที่ข้าพเจ้าได้อาศัยเป็น "วิชาชีพ" อยู่ในปัจจุบันนี้ (คือได้เอาความรู้มาทำงานสอน) ยังได้เรียนวิชาการศึกษามาด้วย (นี่ก็เป็นวิชาชีพเหมือนกัน) การมองบทบาทของตนเองในโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จึงเป็นไปในรูปของกระบวนการทางการศึกษา..."

 


 

พระราชกรณียกิจการเป็นอาจารย์สอนวิชาประวัติศาสตร์ ได้เริ่มขึ้น  เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๓ นับจากนั้นเป็นระยะเวลายาวนานถึง ๓๕ ปี เมื่อวันที่ ๒ ต.ค. ๒๕๕๘  ทรงมอบเงินเดือน ๒๖ ล้านบาท ของพระองค์ ตลอดเวลาที่เป็นทูลกระหม่อมอาจารย์ พร้อมดอกเบี้ย ให้ รร.นายร้อย จปร

 

 

 

ขอบคุณภาพจาก : Wassana Nanuam


ติดตามข่าวสารทาง Line


เรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : สมเด็จพระเทพ  จปร.  พระเทพ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ติดตามข่าวอื่นๆ