เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ !! ด้วยพระเมตตาไม่มีประมาณ .."สมเด็จพระสังฆราช" เป็นประธานในการพระราชทานเพลิงจริง ศ. พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา

เย็นวันอาทิตย์ ที่ ๒๔ กันยายน ๒๕๖๐ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เสด็จเป็นการส่วนพระองค์ไปยังเมรุหลวงหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ สุสานหลวงวัดเทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร ในการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ม.ป.ช., ม.ว.ม, ท.จ.ว. อดีตปลัดกรุงเทพมหานคร สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนวัดราชบพิธ รองประธานคณะกรรมการดำเนินการมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ปูชนียบุคคลด้านภาษาไทยของกระทรวงวัฒนธรรม ฯลฯ

โอกาสนี้ เจ้าพระคุณ สมเด็จ

พระสังฆราช ทรงเป็นประธานในการพระราชทานเพลิงจริง

 

 

นอกจากตำแหน่งหน้าที่ทางราชการ ทางวิชาการ และทางสังคมแล้ว ศาสตราจารย์พิเศษทองต่อ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ยังเป็นผู้เกื้อกูลกิจการของวัดราชบพิธและโรงเรียนวัดราชบพิธอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ด้วยเป็นศิษย์เก่าโรงเรียนวัดราชบพิธ และเป็นสัทธิวิหาริกในสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ (วาสนมหาเถร) สมเด็จพระสังฆราช ได้สนองงานคณะสงฆ์วัดราชบพิธและกิจการสาธารณกุศลอันเนื่องในสมเด็จพระสังฆราช (วาสนมหาเถร) ด้วยดีมาโดยตลอด

 


 


 

ที่มา : สำนักเลขานุการสมเด็จพระสังฆราช


ติดตามข่าวสารทาง Lineเรียบเรียงโดย
จินต์จุฑา เจนสระคู


HASTAG : พระสังฆราช 

ติดตามข่าวอื่นๆ